телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Канцтовары -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

Роль контролінгу в системі управління підприємством

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Підручник

Так, з 44 рішень матеріального впливу 36 стосувалися позбавлення премії: повністю (14), на 50% (11), 30% (3), 25% (6), 20% (1), 2 рішення — утримання з зарплатні 1/3 місячного заробітку чи тарифної ставки, 3 переведення на роботу, що оплачується нижче. Лише три ухвалених рішення були позитивними: одне стосувалося скасування розпорядження про зменшення премії на 50%, а два — підвищення розряду і відповідно оплати. У моральному впливі переважали оголошення догани (часто разом з рішенням про позбавлення премії). Протягом досліджуваного періоду було оголошено 13 доган, 3 зауваження, винесено 3 попередження, 1 пропозицію обговорити вчинок у колективі та виголошено лише одну подяку. Аналогічний вибірковий аналіз змісту оперативного управління в цеху безшовних труб одного з трубопрокатних заводів України (на прикладі одного місяця) свідчить, що, незалежно від того, що підприємство має власну специфіку та певні традиції персоналу в системі управління, тенденції в структурі управлінських рішень тут приблизно такі самі, як і в попередньому прикладі.

Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Як окремі люди, так і їх колективи мають систему власних цілей, що можуть не співпадати з цілями експериментаторів. Наявність суперечностей у цілях призводить до того, що об'єкт може протидіяти проведенню експериментів, а у випадку їх здійснення — навчатися і змінювати свою поведінку для більш успішного досягнення своїх цілей. Нарешті, соціально-економічні об'єкти тісно пов'язані із зовнішнім середовищем, їх поведінка залежить від поведінки багатьох інших об'єктів, від сукупності чинників, які можуть мати і неекономічний характер. Невизначеність вноситься в процес формування керуючої інформації через інформаційні компоненти. Роль різноманітних інформаційних компонент в процесі формування керуючої інформації визначає специфіку впливу невизначеності відповідних компонент на невизначеність системи управління в цілому. Так, невизначеність цілей не дозволяє системі управління однозначно оцінювати переважність ситуацій, що виникають. Система управління виявляється не в змозі повністю здійснити раціональний, формально оптимальний вибір найкращого з існуючих в її розпорядженні варіантів поведінки.

Процес управління та його основні стадії

Складовими елементами процесу управління є призначена (підібрана самостійно) група фахівців, ціллю діяльності якої є підвищення виробничої, творчої віддачі й активності персоналу, розробка і реалізація програми розвитку кадрів організації. В організації розробляється стратегія управління людськими ресурсами: визначаються перспективні орієнтири використання персоналу, його відновлення й удосконалювання, розвиток мотивації. У системі управління персоналом виділяють чотири групи факторів: 1. Техніко-технологічні: 1.1. зміна структури і форм зайнятості, диференціація персоналу і формування «внутрішнього ринку праці»; 2. безупинне підвищення кваліфікації і перепідготовка персоналу; 2. Особистісні: 1. перегляд принципів зайнятості, гнучкі, індивідуальні форми роботи; 2. орієнтація системи стимулювання на підприємництво, участь в управлінських рішеннях; 2. Економічні і соціально–політичні 1. акумулювання передового досвіду управління кадрами; 2. створення нових форм конструктивного співробітництва працівників, профспілок і адміністрації компаній; 3.

Диплом по легкой промышленности

В собівартості знаходять відображення рівень спеціалізації і кооперації, транспортні витрати, стан матеріально-технічного забезпечення, якість продукції і праці. Собівартість – це синтетичний показник ефективності, тому при його розрахунку і використанні в системі управління виробництвом потрібно бути особливо уважним. Він є одним з найважливіших економічних важелів в господарському механізмі управління виробництвом. В склад собівартості входять: - вартість засобів праці, що переноситься на продукт праці частинами; - вартість предметів праці, яка повністю споживається в процесі виробництва; - заробітна плата як частина вартості, створена необхідною працею; - елементи розподілу чистого доходу (через ціни на спожиті засоби виробництва, відрахування на соціальне страхування та інші обов’язкові платежі). В основу формування собівартості продукції покладені наступні найбільш загальні принципи: 1) Чітке розмежування витрат підприємств по сферах господарської діяльності – основна діяльність, капітальні вкладення, непромислові виробництва і господарства. 2) Безпосередній зв’язок витрат з процесами виробництва і обігу. 3) Відшкодування витрат в процесі відтворення для оновлення основної виробничої діяльності. 4) Повний облік фактичних витрат незалежно від ступеню відповідності нормам, стандартам якості, технічних та інших умов, що відображають існуючий рівень техніки, технології і організації виробництва. 5) Прямий зв’язок витрат на виробництво продукції з визначеним періодом.

Коллективная форма организации труда

З іншого боку, він означав визнання відносин з участю адміністрації як органу державного управління на підприємстві мають владний характер та що організаційно- правові відносини що тут виникають складають предмет адміністративного права. З розвитком майнової відокремленості та організаційної самостійності підприємств правовий стан адміністрації дуже ускладнюється, й можна відмітити зовсім не на користь. З одного боку адміністрація мала виконувати інтереси держави, а з іншого боку відстоювати реальні економічні та інші інтереси колективу. Як сказано у Законі “Про підприємства”, керівник підприємства (генеральний директор, директор, начальник, управляючий) несе відповідальність за результати роботи підприємства перед власником (державою) чи власником майна (трудовим колективом), а тому несе відповідальність й перед ним. У цей час місце адміністрації у системі управління працею майже визначено. Адміністрація виступає як представник інтересів власника засобів виробництва та несе відповідальність перед ним. При аналізі правового стану адміністрації у відносинах, що виникають всередині підприємства, слід перед усім визначити її місце у системі самоврядування та у взаємовідносиная з іншими органами трудового колективу, а це означає необхідність переросподілу компетенції між ними. Інакше, мова повинна йти перед усім про судьбу принципу єдиноначальності в управлінні найманою працею, після того як сфера відносин у яких він реалізується значно звузилась.

страницы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры на основе операционных систем Microsoft. Практикум. Ложников П.С.
Данный практикум посвящен вопросам обеспечения безопасности сетевой инфраструктуры на основе операционных систем Microsoft. Практикум
354 руб
Раздел: Компьютерная безопасность. Хакинг
Управление внедрением информационных систем. Учебник. Грекул В.И.
В книге совместно рассматриваются рекомендации методологий внедрения информационных систем и стандартов управления проектами, что
287 руб
Раздел: Учебники: основные
Параллельные информационные технологии. Учебник. Барский А.В.
Рассматриваются параллельные архитектуры вычислительных систем и организация параллельных вычислительных процессов. На основе обобщения
444 руб
Раздел: Общая информатика. Теория информатики
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.