телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАСувениры -30% Одежда и обувь -30% Книги -30%

Роль контролінгу в системі управління підприємством

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

Зміст Вступ 1. Загальна характеристика організації 2. Розробка своєї облікової системи на прикладі Microsof Access 2.1 Призначення і функції системи 2.2 Обсяги вхідної інформації 2.3 Інформаційна база задачі 2.4 Проблеми якості вхідної інформації, пропозиції Висновки Список використаної літератури Вступ Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах і в організаціях. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг. Сучасний етап розробки інформаційних систем в економіці характеризується створенням нових видів інформаційних систем, до яких належать експертні системи, системи підтримки прийняття рішень, інформаційно-пошукові системи, системи зі штучним інтелектом, виконавчі інформаційні системи та інші. Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях, що використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів.

Финансовая стойкость предприятия

смотреть на рефераты похожие на "Финансовая стойкость предприятия" Київський національний торговельно-економічний університет Міністерство освіти і науки України Кафедра підприємництва Курсова робота На тему: “Методи оцінки фінансової стійкості торговельного підприємства та шляхи їх вдосконалення.” На матеріалах підприємства ЗАТ “Сільгоспродукт”. Студентки ФЕМП 4 курсу, 9 групи Кочетової Ю. І. Науковий керівник: Блаженко С. Л. Київ 2002 Зміст: 1. Сутність фінансової стратегії та її роль в системі функціонування торговельного .4 1. Фінансова стратегія в системі управління підприємством.4 2. Матриця фінансових 2. Фінансова стійкість як відображення фінансового стану підприємства .13 2.1 Сутність фінансової стійкості підприємства та фактори, що її .13 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства.15 3. Оцінка фінансової стратегії та ступеня її ефективності на підприємстві 1. Аналіз фінансово майнового стану підприємства ЗАТ “Сільгосппродукт” .22 1. Загальна оцінка оборотності активів підприємства.32 2. Аналіз ефективності використання майна.32 2. Оцінка типу фінансової стійкості підприємства “Сільгосппродукт” .34 3. Розрахунок прогнозних показників діяльності підприємства.41 Висновки .44 Література .46 Вступ З переходом економіки України до ринкових відносин підвищується самостійність підприємств, їх економічна та юридична відповідальність за результати діяльності.

Маркетингові комунікації

Вони вважають, що товариство складається з кланів– невеличких соціальних груп, члени яких взаємодіють один з одним більш, ніж з іншими. Це ізолює клан від проникнення нових ідей. Задачею маркетолога є створення більшої відкритості в кланах. Вона досягається за допомогою людей, що слугують сполучними ланками і мостами. Сполучна ланка – це людина, що з’єднує два або більше клани, не належачи до жодного з них. Міст – це людина, що належить одному клану і пов’язана з представниками іншого. Таким чином, підводячи рису під вже сказаним, можна мовити, що вищезазначене вимагає від керівників підприємств значно більшої інтелектуальності, що, в свою чергу, передбачає розробку та планування витрат на рекламу, “паблік рілейшнз”, використання засобів комунікаційної технології, заходів щодо вдосконалення корпоративної культури підприємства, інших напрямів, які грунтуються на теорії комунікацій. Тобто можна сказати, що система маркетингових комунікацій вбудована у систему управління підприємством (під системою управління ми розуміємо об’єкт і суб’єкт управління, які об’єднані прямими та зворотними зв’язками для виконання функцій і досягнення визначених цілей).

Підручник

Отже, в сучасних умовах з'являється можливість стикування, поєднання різнорідних методів управління та їх відображення через прийняття управлінських рішень. Динамічність процесів виробництва та відповідно управління ними приводить до необхідності розгляду методів та функцій цього управління з урахуванням особливостей відображення динаміки. Як правило, їх розглядають у певній послідовності, яка залежить від цілей такого розгляду. Якщо метою є вивчення процесів перетворення інформації в системі управління для наступного її комп'ютерного оброблення, послідовність буде такою (цив. рис. 13). Якщо ж треба побачити весь процес управління з вичленуванням ролі кожного методу чи функції в цьому процесі при досягненні цілей розвитку підприємства, послідовність та її структура будуть іншими (рис. 14). Незважаючи на те, що в зазначених двох випадках вирішуються зовні різні завдання, обидва вони підлягають досягненню однієї мети — управління виробництвом продукції відповідно до потреб населення. В обох випадках розглядаються лише процеси управління внутрішнім для підприємства виробництвом та послідовність залучення потрібних для цього методів управління.

Підручник

Таке формування управлінських рішень відповідає й процесові виконання плану виробництва та відвантаження готової продукції до споживачів за наростаючими підсумками. З метою усунення штурмівщини у виробництві та кількісної оцінки стимулюючих рішень треба робити корективи на коефіцієнт ритмічності виробництва. Такий підхід робить систему управління гнучкішою та дозволяє в управлінських рішеннях враховувати можливість усунення допущених негативних відхилень та закріплення позитивних. Таким чином, забезпечується поєднання стимулюючих та організуючих рішень. На середньому рівні управління підприємством головним завданням є узгодження в часі діяльності цехів та служб підприємства для отримання високих виробничих кінцевих результатів його розвитку при максимумі прибутку, пріоритет мають планові рішення (частково кваліфікаційні). Завдання узгодження в часі вирішують різні служби підприємства, що спеціалізуються на забезпеченні досягнення тих чи інших кінцевих (проміжних) результатів. Узгодження обсягів виробництва здійснюється балансовими розрахунками у плановому підрозділі. Обсяги виробництва кінцевої та всіх видів проміжної продукції взаємопов'язуються на всіх технологічних переділах за вихідними матеріальним ресурсами в розрахунку на рік, квартали, на кожний місяць.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн.08.. Барсуков Н.П.
Книга представляет собой репринтное издание 1888 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1950 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн.09.. Барсуков Н.П.
Книга представляет собой репринтное издание 1888 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1950 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Жизнь и труды М.П.Погодина. Кн.10.. Барсуков Н.П.
Книга представляет собой репринтное издание 1888 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1950 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.