телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАРазное -30% Всё для дома -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

Русь нерусская: Как рождалась «Piдна мова»

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Суспільна організація життя слов

У вітчизняних літописах політичні об'єднання навколо Києва відомі під назвою Русь (VIII ст.) га Руська земля (IX ст.). В історичних джерелах, як відомо, по-різному тлумачиться термін «Русь». Дехто з дослідників намагається довести його фінське походження, інші шукають його корені у шведській, слов'янській мовах. Це свідчить про значне поширення назви «Русь» в інших народів. На думку М. Котляра, згідно з останніми лінгвістичними та історичними дослідженнями слово «русь» — фінського походження (ruo si). Воно вживалося спочатку для позначення скандинавів, що складали пізніше дружини давньоруських князів. Поступово дружини варязьких князів із роду Рюрика па східнослов'янських землях розбавлялися слов'янами й ставали поліетнічними (різноплемінними). Термін «русь» поширюється па всіх дружинників узагалі, в тому числі й слов'янською походження. Назва «русь» поширюється насамперед на полян, що панували у прото-державному утворенні па Наддніпрянщині, а потім і на всіх східних слов'ян. У літописах та інших давніх джерелах Руссю називалась уся територіях, яку посідали руські люди, тобто східні слов'яни. Цим же словом (варіант — Руська земля) іменували п Давньоруську державу з центром у Києві.

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

На засіданні палати послів 20 червня 1907 р. члени клубу склали заяву, в якій висловилися за національно-територіальну автономію українських земель в Австро-Угорській державі, а також проти незаконних виборчих махінацій, які призвели до зменшення представництва українського народу. Роботу польського клубу ускладнювала діяльність послів-москвофілів, які домагалися у парламенті визнання галицьких українців за російський народ, а російської мови — як крайової. Безнадійно втративши у боротьбі з українством свої колишні позиції, москвофіли все більше відмежовувалися від українського політичного табору, схиляючись до угоди з польськими політичними колами. Заявивши, що в Галичині є два руські народи — росіяни й українці, москвофіли 8 жовтня 1907 р. в новообраному сеймі виступили за об’єднання з польськими послами. 3 відходом москвофілів русько-український посольський клуб було перейменовано в "український" (Українська парламентська репрезентація). Це сприяло швидкому утвердженню в свідомості народу термінів "Україна", "українець", оскільки назви "Русь", "русин", які широко використовувались до того часу, були основою політичних спекуляцій. Після виборів 1907 р. центр діяльності українських політичних партій перемістився у парламент.

Искусство древней Греции. Крит

Чисто геометрические формы орнамента незаметно переходят в стилизованные растительные мотивы. Спиралевидные и другие фигуры как бы рождают из себя причудливые соцветия, пальметки, и все это "хитрое узорочье" росписи превращается в некое подобие буйной живой флоры, самопроизвольно разрастающейся по стенкам сосуда 61. Но при этом, мастера очень точно угадали и передали удивительное сочетание плавности, текучести линии контура сосуда и текучести, бесконечности орнамента. Обратимся опять к мнению Б. Р. Виппера, " роспись ваз стиль Камарес чрезвычайно тонко согласована с формами сосудов, с положением отверстия и ручек, но согласована, так сказать, на основе атектонических методов орнаментации. Орнаментика Камарес не подчеркивает конструкции сосуда, как это свойственно греческой керамике, не считается с его статикой, пренебрегает его тектоническими делениями; но зато она тончайшим образом реагирует на сферические изгибы сосуда, на его выпуклости и углубления" 62. Очень часто сосуды Камарес расписывались не только снаружи, но и внутри, размещая на дне сосуда фигурки (чаще птицу). Б.Р. Виппер считает, что это связано со стремлением "связать декорацию сосуда с окружающим пространством, развернуть органическую энергию сосуда как бы за пределы его стенок" 63.

Идейно-композиционное значение диалогов князя Андрея и Пьера

Петр принес христианство в Европу, а Андрей — на Русь (также предрекал основание Киева и т. д.). Столкновение "западного" Петра (Пьера для большей убедительности) и "восточного" Андрея и раскрывает автор. Толстой через образы этих героев предлагает различные пути к одной цели — счастью, причем и счастье они понимают по-разному. Диалоги князя Андрея и Пьера соединяют несоединимые, казалось бы, полюса: Восток — Запад; дом — политика, общество; созерцание — активность — эти понятия взаимопроникают друг в друга, взаимодействуют, рождая идеал. Диалоги князя Андрея и Пьера проходят через все произведение, но вне их они почти не взаимодействуют. Диалоги, с одной стороны, создают, возможно, наиболее важную ось произведения, а с другой стороны, подводят итог прожитого отрезка жизни и начинают новый, полнее выражают их мировоззрение. Впервые мы встречаем князя Андрея и Пьера вместе в салоне Анны Павловны Шерер. Они перебрасываются несколькими фразами, но мы видим близкие, дружеские отношения по мягкой улыбке князя, по разговору в целом.

Родина и природа в лирике С.А. Есенина

О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть, На сердце день вчерашний, А в сердце светит Русь. Самая природа — средоточие красоты. Есенин черпал поэзию из этой кладовой. И трудно назвать другого поэта, поэтическое восприятие которого было бы так непосредственно и глубоко связано с миром родной природы: Я по первому снегу бреду, В сердце ландыши вспыхнувших сил. Вечер синею свечкой звезду Над дорогой моей засветил.Человек и природа слиты в мироощущении поэта. У них общая жизнь и общий удел. Природа в лирике Есенина действительно живая, наделенная разумом и чувством, способная откликнуться на боли и радости человека. Поэтическое видение Есенина конкретно, поэтому так зримы, звучны и многоцветны его стихи. Поэт создает гармоничный мир, где все согласовано и имеет свое место: Тихо, на корточках, в пятнах зари Слушают сказ старика косари. Такая яркая образность может быть рождена только глубоким и истинным чувством. Есенин искал и находил неожиданные образы, его удивительные сравнения и метафоры приходили, как правило, из обыденной крестьянской жизни: «вечер морозный, как волк, темно-бур»; «по равнине льется березовое молоко»; «рассвет рукой прохлады росной сшибает яблоки зари».

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Русь открывает себя. Жикаренцев Владимир
Какой была духовная жизнь наших предков, каким путем они восходили на Небо, обретая рай на Земле. Исследуя эту тему, я сделал много
64 руб
Раздел: Отечественные эзотерические учения. Родноверие
Я прошла по житейским волнам. Друнина Юлия Владимировна
Внешность кинозвезды, мужество солдата, душа поэта... Со страниц этой книги вновь звучит неповторимый голос поэта-фронтовика, поэта-лирика
196 руб
Раздел: Биографии и автобиографии. Мемуары
Я ненавижу свою шею и другие мысли о женской доле. Эфрон Нора
Вы устали от попыток остановить время? От ежемесячной окраски волос... Миллионов тюбиков с "чудодейственными" кремами и
42 руб
Раздел: Косметология, уход за кожей лица и тела
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.