телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВсе для ремонта, строительства. Инструменты -30% Товары для детей -30% Красота и здоровье -30%

Русь нерусская: Как рождалась «Piдна мова»

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Архітектура і мистецтво Київської Русі

По всієї Русі були побудовані монументальні багатокупольні храми з товстим і стінами, маленькими віконцями, свідчення мощі і краси.   Одночасно будувалися храми в Новгороді і Смоленську, Чернігові і Галичі. закладалися нової фортеці, споруджувалися кам'яні палаци, палати багатих людей. Характерною рисою руської архітектури тих десятиліть стало різьблення по каменю, що прикрашає споруди Інший рисою, що ріднить усю руську архітектуру тієї доби, стало органічне сполучення архітектурних споруд із природним ландшафтом. Подивитесь, як поставлені і донині стоять руські церкви, і ви зрозумієте, про що мова йде. Мистецтво Староруське мистецтво - живопис, скульптура, музика - із прийняттям християнства також пережило суттєві зміни. Поганська Русь знала всі ці види мистецтва, але в чисто поганському, народному виразі. Древні різьбяри по дереву, каменерізи створювали дерев'яні і кам'яні скульптури поганських богів, духів, живописці розмальовували стіни поганських капищ, робили ескізи магічних масок, що потім виготовлялися ремісниками; музиканти, граючи на струнних і духових дерев'яних інструментах, звеселяли племінних вождів, розважали простий народ.  Христианская церква внесла в ці види мистецтва цілком інший зміст.

Рэдагаванне службовых дакументаў Беларус

Па пальцах можна пералічыць выпадкі, калі, напрыклад, пісьменнік стварае на чужой мове нешта нават не геніяльнае, а проста вартае друкавання, а не сметніка (скажам, паляк Кажанеўскі стаў англійскім пісьменнікам Джозефам Конрадам). Але нават геніяльны Пушкін, дасканала ведаючы французскую, пісаў на ёй дужа пасрэдныя вершы. Тое самае можна сказаць пра польскія вершы Лучыны і рускія – Багдановіча. А яны ж таксама большую частку жыцця чулі рускую і польскую. Нібы нейкі лёс неўблажымы кіруе рукою таго, хто піша. Нібы цень маці, прамаці ўсіх продкаў, што прайшлі па зямлі з дня з’яўлення на ёй людзей і народаў, і калі пачынаеш пісаць не так, як думалі і гаварылі яны, - немінуча пачынаеш фальшывіць. У старадаўнія часы, калі яшчэ не склаліся нацыі, мова магла зрабіцца мёртвай мовай, як латынь. Але і тады мовы былі практычна неўміручыя. Тая ж самая латынь не толькі нарадзіла ўсю сям’ю раманаўскіх моў – ад Аргенціны да Румыніі, - не толькі, будучы ўжо мёртвай, цэлымі стагоддзямі была мовай паэзіі і навукі, але і зараз уплывае на нас творамі Катула і Вергілія, Гарацыя і Авідзія, прымушаюць смяяцца і плакаць.

История возникновения Украинского государства /Укр./

Слово “Україна” вперше з'являється в літописах у 1187 р. і вживається як географічне поняття Київського порубіжжя. Український народ сповнений духу національно-культурного відродження. Йому належить давньоруська історична спадщина, включаючи мову, культуру, державність. Ще до революції немало російських вчених вважали Київську Русь невід'ємною частиною національної історії Росії, а українські вчені – відповідно – України. Одні з вчених стверджували, що після розпаду Київської Русі населення Наддніпрянщини не прийшло на територію Центральної Росії і згодом утворило Московську державу. Інакше кажучи вони навіть не помічали існування окремого українського народу! Інші вважали, що російський народ не моє будь-якого відношення до Київської Русі. В радянський історіографії післявоєнного періоду вводиться поняття єдиної давньоруської народності, яка нібито дала початок трьом спорідненим народам: російському, українському і білоруському. Це суто політична акція – “злиття націй”. Взагалі, розглядаючи події в житті українського народу, треба справедливо сказати, що за масштабами вони перевершують усі інші соціальні конфлікти тогочасної Європи.

Скит иеромонаха Романа

Не случайно большой рассказ В. Распутина "Больница" заканчивается живым звучанием колоколов и. Р. Бом, бом, бом — утро растревожено. Бом, бом, бом — глушит птичий гвалт. Бом, бом, бом — спешите в храмы Божии, Бом, бом, бом — пока еще, пока еще звонят. Молитвы его наполнены мольбой об избавлении России от душителей духовности, об обретении лица перед Ликом Божиим. Не помяни ж, не помяни ж Грехов моих в сей час, Услыши, Господи, услышь — Скорбящую о нас. И я уже, припав к Тебе, Не о себе молю, Избави от грядущих бед Святую Русь мою. Уединение его рождает сосредоточенность на главном в человеческой жизни. Слава Богу, снова я один, Снова я лампадку затеплю, Суету оставив позади, Господу молитву пролию. В эту ночь в сиянии луны Хорошо тебе, душе, одной Воззывать к Нему из глубины: — Господи, услыши голос мой. За окном морозится январь, Млечный путь без края и конца. Всякое дыхание и тварь Славит, славит своего Творца. Стекла в украшениях резных, Замер под сугробами погост. На верхушке стынущей сосны Птицами таится стайка звезд. Сосны клонят головы свои, Совершая воздеянье рук, И перебирают в забытьи Четки ледяные на ветру.

Центальное и местное управление в древнерусском государстве

В дореволюционной историографии Киевская Русь пре­имущественно рассматривалась как самобытное общество и госу­дарство, развивающееся иным, нежели Европа или Азия, путем. Н. П. Павлов-Сильванский первым из отечественных историков попытался доказать наличие в русской истории феодального пери­ода, однотипного с западноевропейским феодализмом. С 30-х гг. XX в. в советской историографии утверждается представление о Древ­нерусском государстве как о раннефеодальной монархии. Несмотря на критическое отношение к этой концепции ряда ученых совет­ского и постсоветского времени (С. В. Бахрушин, С. В. Юшков, И.Я.Фроянов), она все еще доминирует в исторических трудах. Раннефеодальная монархия вырастает из родообщинных отно­шений и характеризуется слабостью центральной власти, раздроб­ленностью территории и сохранением значительных остатков ро­дового самоуправления. Эта форма правления существовала в не­которых европейских странах — во Франкском государстве, Англосаксонском королевстве, Германской империи. В политиче­ском строе Киевской Руси также можно обнаружить признаки, характерные для данного типа государственности. Во главе Древнерусского государства стоял великий князь киев­ский, которому принадлежала высшая хозяйственная, админист­ративная, судебная и военная власть.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Русь и религия. Чупин Георгий Тимофеевич
Эта книга - результат фундаментальной работы, проведенной эрудированным, ныне, к нашему сожалению, покойным, Г.Т. Чупиным. В центре
254 руб
Раздел: Общие вопросы. История религии
Сладкие слова соблазна. Хауэлл Х.
Плезанс Данстан отнюдь не была избалована родительской любовью, а потому никто в семье не стал разбираться, есть ли ее вина в одном
90 руб
Раздел: Исторический любовный роман
Боевые роботы Пустоши. Зайцев Сергей
Планетка, затерявшаяся между космическими сверхдержавами. Главное развлечение - виртуальные схватки пилотов Боевых Роботов. Но что будет,
125 руб
Раздел: Фантастический боевик
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.