телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для хобби -30% Всё для дома -30% Электроника, оргтехника -30%

Русь нерусская: Как рождалась «Piдна мова»

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Використання технічних засобів в процесі тренування

Конструктивні особливості таких тренажерів припускають мінімальні відхилення від раціональної техніки виконання запланованої рухової дії. Це створює передумови для запобігання помилок і збільшує імовірність досягнення більш високих показників по тим характеристикам рухів, що запрограмовані самою конструкцією тренажера. Штучно полегшені за допомогою тренажерів умови для досягнення оптимальної координаційної структури (у порівнянні зі звичайними умовами тренувальної і змагальної діяльності) дозволяють спортсменові і тренерові визначити шляхи більш повної реалізації функціональних можливостей, розробки моделі техніки, що забезпечує вихід на запланований результат. Тренажери, що працюють за принципом полегшуючого лідирування, дозволяють спортсменові формувати просторову, тимчасову, динамічну і ритмічну структуру рухів, характерну для досягнення запланованого результату. Так. бігунові вони дозволять підвищити максимальну частоту рухів ніг за допомогою зниження зовнішнього і внутрішнього опору. З цією метою може бути застосоване буксувальний пристрій, що складається зі стрижня з ручкою, укріпленого на задньому бампері автомобіля, що допомагає підвищити частоту рухів ніг і збільшити довжину кроку, у результаті чого зростає швидкість бігу.

Гетьманщина і розвиток українознавства

Малоруська мова поширена по всій південній Росії, від. Галичини аж до річки Кубані. Із всіх слов'янських народів українці мають найбільше народних пісень» (Павел-Иозеф Шафарик 1826,1842). З цієї причини невизнання чи, тим більше, знищення української мови є актами вандалізму, історичної несправедливості, і отже, «Доки не буде виправлена кривда, зроблена українцям, доти неможливий справді міжнародний спокій» (К. Гавлічек-Боровський, 1843). Подібний підхід окреслюється й при розгляді проблеми української нації: «Я визнаю українців за самостійний народ. рівно ж їхню літературну мову»,— пише 1849 року Ф. Рігер. Вони — самодостатні, а тому «Поважайте національні почуття цього переслідуваного, але до самостійності покликаного народу. В Європі існує народ, забутий істориками,— народ русинів. Цей народ існує, має свою історію, відмінну від історії Польщі й ще більше відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою мову, окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність, за яку бореться. Історія не повинна забувати, що до Петра І той народ. звався руським. В кінці минулого століття всі у Франції і в Європі вміли відрізняти Русь від Московії» (К. Делямар, 1869). То ж логічно, що «Патріотизм українців зовсім не вигаданий, а той самий, що здавна жив у малоруських людях.

Гетьманщина і розвиток українознавства

Здійснив тиран Сталін. Освятив філософ Сорокін, радіючи, що «значительная часть нерусских национальностей уже «русифицирована» и «ассимилирована» (с. 470), а 80% із них у 1959 р. вважали рідною мовою російську. Здавалося б, у кінці XX ст. є змога спокутувати не тільки помилки, а й злочини перед травмованими імперією народами, і цим хоч трохи очиститися. Однак не захотів відстати від «патріотів» й «майже напів-українець» О. Солженіцин, думаючи про те, «как нам обустроить Россию», він знову запропонував: об'єднати й асимілювати! Бо, на його погляд, українці ніколи не були ні народом (нацією), ні державою, а відтак не мали й своєї мови (вона, мовляв, вигадана «при австрийской подтравке»), культури, ментальності. Окреслилася, на перший погляд, неймовірна ситуація: реанімація найреакційнішої доктрини. Адже, як свідчив генерал А. Денікін, ще 1918 р. російський монархічний центр, що згрупувався у Києві в час національно-визвольного українського руху, «ставил ближайшими своими задачами: 1) борьбу с украинской самостийностью, 2) поддержку добровольческой армии как организующего противобольшевистского центра и 3) осведомление союзников «об истинном положений дел на Украине».

Национализм в России в конце 20 – начале 21 веков

Это должно быть унитарное государство, в котором существует значительное социальное и имущественное неравенство по цвету кожи и самая явная расовая дискриминация. В российском варианте в этом государстве должен существовать приоритет русской нации над остальными1. Некоторые социальные теории бритоголовых воплощены в их лозунгах: «Россия для русских», «Москва для москвичей», «Все лучшее для белых», «Работа не для эмигрантов» и других. Самые популярные лозунги скинхедов: гитлеровский «Зиг Хаиль» и «Whi e power» (Белая сила). Скины выступают против неконтролируемой волны «нерусских» нелегальных эмигрантов как из стран, сопредельных с Россией, так и из многих объектов самой РФ. По их мнению, эмигранты и эмигрирующее «нерусское» население самой России захватывают рабочие места, предназначенные для русских. Скины являются противниками смешанных, интернациональных браков между людьми, принадлежащими к разным расам. У российских скинхедов этот принцип распространяется на русское население. Основополагающим критерием выступают национальность, цвет кожи. По их мнению, в межрасовых браках рождаются «расово неполноценные дети».

Проблемма адаптации "чужого" в русской культуре XVIII века

Беспощадно рушит Петр старый теремный семейный уклад. При дворце и в частных домах начинается устраиваться вечеринки с играми и танцами на западный манер - ассамблеи, на которые бояре обязуется приводить своих жен и дочерей, вступающих в непосредственное общение с молодыми людьми другого пола, участвующих в танцах и других видах развлечений. В замен господствующего до этого религиозно-аскетического идеала(Домострой) возникает внимание к человеку, признание прав на всестороннее развитие его личности, на полное удовлетворение «земных» потребностей. Все это рождало совсем особое мироощущение. Люди петровского времени ощущали себя внезапно, словно бы чудом перенесенными в совсем новый мир мыслей, чувств, переживаний, бытовой обстановки. Петр представлялся «земным богом». Это были восторженные сторонники реформы, борцы за нее, зачинатели культа личности Петра. Другим- людям «древлих обычаев» и «древлего благочестия»- новое, утверждающиеся Петром, действительность представлялось «царством антихриста». Но это не означало, что Русь не знала иного быта, что все было в новинку. В пограничном Пскове местный священник уже в конце XV века увещевает свою паству «не носить немецкого платья».

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Древняя Русь и Великая степь. Гумилев Лев Николаевич
Книга посвящена одной из самых сложных и запутанных проблем отечественной истории — вопросу взаимоотношений Древней Руси и ее соседей,
380 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Батюшка. Контрольная молитва. Серегин М.Г.
Молодой священник отец Василий стремится начисто изменить в себе прежнего мирского человека Михаила Шатунова. Михаил, имея за плечами
59 руб
Раздел: Российский боевик
АвтоАтлас Москвы с дорожными знаками: 2 536 дорожных знаков; 1 496 светофоров; 398 развязок и др.: Парковки и штрафные.
93 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.