телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАЭлектроника, оргтехника -30% Всё для хобби -30% Разное -30%

С вождями и без них

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Яка різниця між вождем і диктатором ? Справжній вождь висувається насамперед рухом мас, він опирається в першу чергу на маси і на їхню довіру, він зв'язаний з масами, постійно обертається серед них, він йде на чолі їх, говорить їм правду , не обманює їх, і маси переконуються на власному досвіді в правильності його керівництва і його підтримують. Такий був саме Ленін. Диктатор, навпаки, здебільшого приходить до влади чи через революцію, чи після спаду хвилі революції, чи через внутрішні правлячої кліки, чи через переворот, спираючись на державний чи партійний апарат, армію, поліцію. Диктатор опирається в основному не на маси, а на свою вірну кліку, на армію, на партійний апарат; він не зв'язаний з масами, він може з ними загравати і лестити їм, але він обманює маси, він править не тому, що маси йому довіряють, а найчастіше всупереч цьому. Політика диктатора це політика внутрішніх закулісних комбінацій, політика підбору особисто йому вірних людей, політика виправдання , захисту і звеличування його панування. Сталін не був справжнім вождем, але йому тим легше було в ході подій перетворитися в дійсного диктатора. Свою роль він зайняв не завдяки підтримці мас.

Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

Цей механізм відпрацьовувався в міру росту бюрократії, що супроводжувалась - уже після смерті В.И.Леніна - усе більш виразним бажанням бачити на чолі "свою людину". Фракційна боротьба, що стала очевидною відразу ж після смерті В.И.Леніна, вже незабаром розкрилася як боротьба за владу над апаратом, боротьба, у якій переможця визначив сам апарат. Це специфічне соціальне утворення. Воно здатне забезпечити людям, його складовим, визначені привілеї, гарантувати їм саме головне - особисту безпеку і більш чи менш тривале функціонування. Чим більшими були привілеї апаратників вищого ешелону бюрократичної влади, тим більше реальним ставав ризик у будь-яку хвилину заплатити за них життям. З однієї сторони, затверджуючи себе як знаряддя політичної влади , цей парадоксальний соціальний апарат збільшував владу свого Вождя. Однак чим абсолютніше ставала ця влада, тим менш гарантованим було існування кожного нового покоління тоталітарної бюрократії. Деякі функції тоталітарного апарату іноді розглядають як його функціональне виправдання. Насамперед мається на увазі "наведення порядку", а також зосередження людських і матеріальних ресурсів на тій чи іншій вузькій ділянці.

Межнациональные конфликты: их особенности, воздействие на состояние общества

Абсолютное большинство конфликтов носит межнациональный, межплеменной характер. Они развертывались на территории одной или нескольких стран, переходя нередко полномасштабные современные войны. Многие из них осложнялись религиозными и клановыми противоречиями. Некоторые тянутся столетиями, как, например, ближневосточный конфликт между евреями и арабами, закавказский конфликт между армянами и турками (азербайджанцами). Первопричины длящихся конфликтов часто стираются временем, уходят в подсознание и выражаясь в труднообъяснимой почти патологической национальной нетерпимости. Непосредственными причинами (поводами) периодически возобновляющихся столкновений обычно выступают ближайшие “несправедливости”. Ставя в кавычки это слово, мы имеем в виду то, что в большинстве межнациональных конфликтов справедливого решения для всех враждующих сторон объективно не существует, ибо каждая руководствуется своей правдой, своими историческими периодами, событиями, фактами. Конфликтная ситуация в странах, образованных на территории бывшего СССР, обусловлена многими причинами, давними и сегодняшними, политическими (централизм и унитаризм власти, репрессирование и завоевание народов), экономическими (экономический кризис, безработица, обнищание), социально- психологическими (межнациональные барьеры общения, негативные формы национального самоутверждения, открытый национализм, амбиции национальных вождей), территориальными и другими.

Политология

Ни одна другая организация, кроме разве что тоталитарных партий-государств, не претендует на представительство и защиту всех граждан и не обладает для этого необходимыми средствами. Причины возникновения государства Государство появляется в результате разложения родо-племенного строя, постепенного обособления от общества вождей и их приближенных и сосредоточения у них управленческих функций, ресурсов власти и социальных привилегий под воздействием ряда факторов, важнейшие из которых: . развитие общественного разделения труда, выделение управленческого труда в целях повышения его эффективности в специальную отрасль и образование для этого специального органа - государства; . возникновение в ходе развития производства частной собственности, классов и эксплуатации (марксизм). . демографические факторы, изменения в воспроизводстве самого человеческого рода. . психологические (рациональные и эмоциональные) факторы. Исторические рубежи в развитии государства Традиционные государства возникли и существовали преимущественно стихийно, на основе обычаев и норм, уходящих корнями в глубокую древность.

Фашизм. История и уроки

Подробно освещает деятельность партии в 1919- 1924 гг. В. Мазер. Они утверждают, что нацистская партия в этот период мало от кого зависела. Она существовала за счет взносов своих сторонников и отдельных пожертвований. Своим укреплением на политической арене она обязана только своему вождю. Продолжают создаваться биографические труды о Гитлере и других вождях фашистского режима. В них уже меньше, по сравнению с 40-50-ми годами, звучат мотивы "демонии" Гитлера. Большое внимание уделяется конкретному анализу социально-экономической и политической обстановки, морально- нравственного климата, в условиях которых стало возможным появление и возвышение Гитлера и других нацистских вождей. Наиболее удачной в этом отношении представляется работа Й. Феста "Облик Третьего рейха. Профили тоталитарного господства"Вновь с большой остротой был поставлен вопрос об историческом месте фашизма. Дискуссия развернулась вокруг работы немецкого либерального историка Ф. Фишера "Рывок к мировому господству. Германия на пути к первой мировой войне".

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Занимательная компьютерная арифметика. Математика и искусство счета на компьютерах и без них. Выпуск. Гашков С.Б.
Разнообразные системы счисления используются в математике, когда появляется потребность в счете - начиная с упражнений младшеклассника,
340 руб
Раздел: Научно-популярная, общеобразовательная литература
Губка для кафеля 2 в 1 "Paterra", трехслойная.
Губка предназначена для мытья и полировки блестящих поверхностей (кафеля, сантехники, хромированных изделий). Белый абразивный слой губки
66 руб
Раздел: Губчатые
Бумага миллиметровая "Mega Engineer", А3, 80 г/м2, 20 листов, оранжевая.
Бумага широкоформатная предназначена для чертежных и графических работ карандашом, линером или рапидографом. Используется для нанесения
111 руб
Раздел: Калька, миллиметровка, копирка
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.