телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Разное -30% Рыбалка -30%

Спомини з часів української революції (1917-1921)

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Грушевский и его вклад в культуру и историю Украины

Грушевського на посту голови, а Всеукраїнський Конгрес (6—8 квітня 1917 р.) з просто-таки тріумфальною одностайністю обрав його на цей високий пост. Михайлові Сергійовичу навіть не дозволили залишити посаду за власним бажанням. Сам він про це писав так: «В серпні по піврічній роботі, дуже я просив мене звільнити з того обов'язку, але ріжні партії настоювали на тім, що моє уступленє збентежить громадянство, яке й так непокоїться трудною сетуацією (саме тоді російський уряд нарушив договір з Ц.Радою в справі України). Я через те зіставсь і вже більше не підіймав сього питання, щоб «не бентежити» людей, хоч був дуже знесилений». Отож, можна стверджувати, що вплив М, С, Грушевського на Центральну Раду був надзвичайно великий, майже абсолютний. Інша справа, що для цього йому ніколи не доводилося вдаватися до владних засобів, які застосовуються професійними політиками». Характерною і, очевидно, привабливою особливістю української революції зокрема було те, що на чолі її опинились справді творчі інтелігенти, які здійснювали, так би мовити, «розумовий» вплив на події. І навіть через певний час, у рік свого шістдесятиріччя (1926), доповнюючи свою поперед-ню автобіографію, Михайло Сергійович з природженою скромністю писав:«Чотирнадцять місяців існування Укр.

Центральна Рада і пролетаріат України

При цьому діалог між представниками української автономії і російського уряду був можливий лише за умови здійснення національних прагнень численних колишніх неросійських народів. “Це розуміння українською соц.-демократією творення автономного ладу, - підкреслював Л. Христюк, - мало для української революції велике значення: відповідаючи українській дійсності, воно було в той же час дійсно революційним. І як таке, йдучи врозріз з загальною тенденцією московської демократії - одкинути національне питания на друге місце, одклавши вирішення його цілком до Установчих Зборів, воно було причиною того, що українська соціал-демократія з самого початку революції на Україні пішла своїм окремим шляхом, часами гостро виступаючи проти своїх старших товаришів - російської соц.-дем. робітн. партії на Україні”. Показовими щодо цього були різні робітничі з'їзди, що відбувалися у Києві и інших містах України. Зокрема, 12-14 липня 1917 р. у Харкові проходив всеукрїнський з'їзд залізничників. В його роботі взяли участь майже 300 делегатів, що представляли 200-тис. загін залізничників краю. 24- 26 липня у Киеві відбувся всеукраїнський робітничий з'їзд, близько 300 делегатов якого представляли більш як 2-мільйонний робітничий клас України і мали обрати його представників до Центральної Ради.

Центральна Рада і пролетаріат України

Тому мрії діячів української соціал-демократії В.Винниченка, С.Петлюри, М.Порша та інших про керівництво “українською революцією” не були втілені в життя. Рівень нацаональної самосвідомості залишався все-таки низьким, внаслідок чого агітація за автономію, утвердження Української держави не знаходила достатньої підтримки в фабрично-заводських колективах, оскільки переважна більшість робітниів оцінювала події крізь призму соціальних проблем. Поглиблення економічної та політичної кризи сприяло підвищенню популярності більшовицьких гасел і зростанню чисельності цієї партії з другої половини 1917 р. Основна частина пролетаріату, зокрема й українського, як і Ради робітничих і солдатських депутатів найбільших пролетарських центрів України, підтримували радикальні гасла російських соціал-демократів. Тим часом рабітничий клас вимагав від уряду встановлення контролю над виробництвом і підвищення заробітної плати. Мрії трудящих про поліпшення життєвого рівня дедалі більше відрізнялися від гасел, що їх пропонували політики, особливо в соціально-економічній сфері.

Другий Зимовий похід УПА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Курсова робота на тему: «ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД УПА» План Вступ 1.Бій під Малими Миньками. 2.Базар. За Україну , за її волю 3.В поворотній дорозі. Висновок Вступ Спільний польсько-український виступ проти більшовицьких військ у 1920 році, спочатку досить успішний, закінчився для української сторони невдачею. Польща змирилася з Радянською Росією 12 жовтня 1920 року і війська УНР залишилися сам-на-сам із супротивником. Коли ж під час Визвольних змагань у 1917-1921 роках кращі сини і дочки України боролися з московсько-більшовицькою навалою, вони й самі не знали, якого страшного ворога мають перед собою. Яке велике і страшне фізичне і моральне знищення несла комуно- більшовицька влада Україні й українцям як народові. Якби народ не дав збаламутити себе лжепророком, своїм і чужим, і не став одностайно до боротьби з наїзником та його прибічниками в Україні, він мав би нагоду закріпити свою власну українську державність. Лише пізніше роки показали, як дорого мусив український народ заплатити за те, що не зумів стати господарем на своїй прабатьківській землі. Але винуватити народ за те, мабуть, не можна, бо не народ, а його провідники не знали, чого вони хочуть, на знали, куди вести той народ, щоб забезпечити йому щасливе майбутнє.

Історія України

Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні Історичне місце Кирило–Мефодіївського товариства в українському національному відродженні Початок національного відродження на західноукраїнських землях. «Руська трійця» Національно–визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849рр. в Австрійській імперії Створення і діяльність політичних партій у Наддніпрянській Україні наприкінці XIX — на початку XX ст. Український національний рух у роки революції 1905–1907 рр. в Російській Імперії Політика російського самодержавства щодо України в 1907–1914 рр. Україна у Першій світовій війні. Воєнні дії на території України в період Першої світової війни Початок української революції, утворення Центральної Ради Внутрішня та зовнішня політика Української Держави за часів П.Скоропадського Внутрішня і зовнішнії політика Директорії УНР Історичне значення та уроки боротьби українського народу за незалежність у 1917–1920 рр. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика Політика більшовиків в Україні в 1919–1920 рр. «Воєнний комунізм» НЕП і особливості його впровадження в Україні Особливості та наслідки радянської індустріалізації в Україні Політика суцільної колективізації та розселянювання України. Її соціально–економічні наслідки Громадсько–політичне життя в Україні у 30–х роках Суспільно–політичне життя українських земель у складі Польщі, Румунії, Чехо–Словаччини у 20–30–х рр.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Россия в XX-XXI веках. 1917-2017. Трижды от колосса к коллапсу и обратно. БестужевЛада И.В.
Перед вами второе издание книги "Россия в XX-XXI веках. 1917-2017. Трижды от колосса к коллапсу и обратно". Со времени первого
551 руб
Раздел: Современная история России (с 1991 года)
Раздумья о былом и насущном. Богомолов О.Т.
В книгу, представляющую собой живой диалог автора с читателем, вошли материалы выступлений академика О.Т. Богомолова на различных
213 руб
Раздел: Статьи. Эссе
Утюг, арт. B1094854.
Основные характеристики: на батарейках, со световыми и звуковыми эффектами.
506 руб
Раздел: Утюги
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.