телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Игры. Игрушки -30% Сувениры -30%

Степан Бандера: людина і міф

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

Реферат на тему: «ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНА ГРУПА СОМАТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ» ПЛАН 1. Загальній огляд соматичної лексики та її роль у пізнанні картини світу. 2. Лексико-семантичні групи та розряди соматизмів. 3. Місце лексико-семантичної групи соматизмів у фразеології. 1. Загальній огляд соматичної лексики та її роль у пізнанні картини світу. Соматична лексика – одна з найбільш стародавніх універсальних лексичних груп і один з самих актуальних об'єктів дослідження в порівняно-історичних, структурно-порівняльних і лінгвокультурологічних працях вітчизняних і закордонних лінгвістів, що виділяють цей пласт лексики зазвичай першим в лексико-тематичній системі будь-якої мови [Ю.Ю. Аваліані, Д.А.Базарова, А.Ф.Богданова, Р.М.Вайнтрауб, Ф.О.Вакк, В.Г.Гак, Ю.А.Долгополов, А.В.Дибо, В.А.Плунгян, В.Н.Суєтенко, Е.М.Сендровец, Ю.С.Степанов, А.В.Кунін, Н.М.Шанський та ін.]. Причиною постійної уваги до соматизмів є той факт, що процес усвідомлення себе серед навколишньої дійсності і визначення себе як особи людина почала з відчуттів, що виникають безпосередньо через органи чуття і частини власного тіла.

Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра педагогіки і методики початкового навчання Дипломна робота Розвивальний потенціал дидактичної гри у сучасній початковій школі Роботу виконала студентка факультету ПВПК групи зПК-31 Городинська Ірина Степанівна Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Вихрущ Віра Олександрівна Тернопіль – 2009 Зміст Вступ Розділ 1. Дидактичні основи організації ігрової діяльності учнів 1.1 Ігрова діяльність в процесі розвитку особистості дитини як педагогічна проблема 1.2 Дидактична гра як метод навчання: характеристика основних понять проблеми 1.3 Психолого-педагогічні особливості формування та використання ігрової діяльності у навчальному процесі початкової школи Розділ 2. Використання дидактичної гри у навчальному процесі початкової школи 2.1 Загальна характеристика досвіду використання ігрової діяльності молодших школярів 2.2 Пошук шляхів вдосконалення дидактичної гри як методу навчання молодших школярів: актуальні проблеми і знахідки 2.3 Авторські пропозиції та їх результативність Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ На сучасному етапі розвитку нашого суспільства першочерговим завданням школи є виховання всебічно розвиненої людини.

Естетичні категорії православ’я

Краса - об'єктивна реальність і цінність. Функція краси - організувати внутрішній стан людини для прийняття благодаті, для досягнення святості. А святість - це джерело зовнішньої й внутрішньої - духовної - краси, це той зразок, яким любується людина, ідеал, до якого він прагне. Святість Бога - активна діюча сила, що впливає на мир і людину й вдосконалює їх, дарує їм красу. А святість людини розкриває й затверджує реальність святості Бога, виявляє й втілює красу. Література 1. Повний православний богословський енциклопедичний словник. - К., 2002. 2. Святитель Микола Кавасила. Пояснення Божественної літургії. - Київ, 2003. С. 87-88. 3. Діонісій Ареопаг, св. Про небесну ієрархію. Глава III. §1. 4. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. – М., 2001.

Юридическая платформа ОУН

Кличемо всіх Шумськістів, Хвильовистів, УКАПістів, Кличемо всіх українських комуністів, членів і прихильників націоналістичної опозиції, Кличемо всіх українських комсомольців — націоналістів, Кличемо членів і прихильників усіх бувших українських партій, Кличемо всіх українців-самостійників станути в одному революційному фронті до боротьби за самостійність і соборність України та за самостійність усіх народів, поневолених Москвою, — яку організує й веде ОУН під проводом Степана Бандери. У Творимо в Україні один спільний фронт боротьби всіх селян, робітників і трудової інтелігенції проти московсько-більшовицького гніту й визиску. За свою владу, за землю, за людське життя, за свою Самостійну Державу. УІ Боремося: проти крайнього пониження людини в її праці та в її хаті, проти ограблення її з усякої радості життя, проти поголовного ожебрачування громадян, проти колгоспів і проти повороту поміщиків, проти обтяжування жінок найтяжчими обов'язками під брехливою заслоною «урівноправлення», проти злочинного оглуплювання дітей і молоді брехливою більшовицькою «наукою», газетою, радіом, театром, мітингами та всією безтолоковою агіткою сталінського режиму.

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Важливість цього процесу в тому, що рослини виділяють у повітря кисень. Ось чому нестача вуглекислого газу становить небезпеку. Підвищений вміст газу в атмосфері призводить до іншої глобальної небезпеки для людей — парникового ефекту. Вуглекислий газ як парникове скло пропускає сонячні промені, але затримує тепло нагрітої поверхні землі. В результаті цього підвищується середня температура повітря, погіршується мікроклімат, що впливає на здоров'я людини. Щорічно в результаті фотосинтезу поглинається 300 млрд. т СО2, виділяється 200 млрд. тонн О2, утворюється 150 млрд. тонн органічних речовин. Атмосфера Землі включає: тропосферу (до 15 км) стратосферу (15—100 км) іоносферу (100 — 500 км). Між тропосферою і стратосферою розміщується перехідний шар — тропопауза. У глибинах стратосфери під впливом сонячного світла створюється озоновий екран, який захищає живі організми від космічного випромінювання. Вище — мезо-, термо- й екзосфери. Значного впливу науково-технічного прогресу зазнає атмосфера Землі. Близько 300 млн. автомобілів щорічно викидають в атмосферу 400 млн. т оксидів вуглецю, понад 100 млн. т вуглеводів, сотні тисяч тонн свинцю.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Экономика кредитных кооперативов. Шкляр М.Ф.
В учебнике обобщены научные и практические материалы по организации и деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского
314 руб
Раздел: Предпринимательство, торговля
Экономика: пособие студентам для подготовки к экзаменам. Руденко В.И.
Настоящее пособие представляет собой конспективное изложение основных разделов курса «Экономическая теория» в соответствии с требованиями
0 руб
Раздел: Экономика
Финансы предприятия. Гриф МО РФ. Шуляк П.Н.
В настоящем учебнике раскрываются особенности организации финансов предприятий основных организационно-правовых форм, а также их
383 руб -20% 306 руб
Раздел: Финансы, банковское дело
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.