телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАБытовая техника -30% Электроника, оргтехника -30% Сувениры -30%

Степан Бандера: людина і міф

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Механічні пошкодження зумовлені збудженням та судомним скороченням м'язів тіла, що може викликати їх розрив або пошкодження шкіри, вивих суглобів і навіть перелом кісток. Електрофтальмія - запалення зовнішніх слизових оболонок очей внаслідок дії потужного ультрафіолетового випромінювання електричної дуги. Чинники, що впливають на важкість ураження людини електричним струмом, різноманітні. Перш за все - це сила струму та час проходження його через організм людини, рід струму (змінний чи постійний), шлях струму в організмі людини; при змінному струмі - його частота. Сила струму залежить від напруги, під котрою опинилася людина, і сумарного електричного опору. Сумарний електричний опір включає в себе опір тіла людини, який визначається перш за все опором рогового шару шкіри. За відсутності пошкоджень шкіри та в сухому стані цей опір може складати сотні тисяч Ом. Якщо ці умови не виконуються, то опір шкіри спадає до 1 кОм. При великих напругах та при тривалому проходженні струму через тіло людини опір шкіри спадає ще більше, що спричиняє зростання сили струму та більш важкі наслідки ураження струмом.

Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

Капілярна кровотеча виникає при поверхневих ранах, пошкодженні шкіри. Кровотеча може зупинитись сама завдяки згортанню крові. На таку рану накладають тугу стерильну марлеватяну пов'язку і бинт. Виток бинта повинен іти знизу вгору від пальців до плечей. Венозна кровотеча виникає від глибоких ран, кровотеча інтенсивніша, колір крові темно-червоний. Потрібно підняти вгору поранену кінцівку і після дезинфікування шкіри навколо рани розчином йоду чи спирту накласти тугу пов'язку. Артеріальна кровотеча - пряма загроза життю людини, - виникає при глибоких рубаних або колотих ранах, кров'ясно-червона, б'є струменем у ритмі пульсу (б'є фонтанчиком), бо є під великим тиском. Якщо кровотечу не вдається зупинити тугою пов'язкою, тоді артерію притискають до кістки, ближче до серця, за 10-15 хвилин в рані повинен з'явитися згусток крові (внаслідок її згортання), котрий сам зупинить кровотечу. Накладають джгут або закрутку (гумову трубку, краватку, рушник) вище місця пошкодження, поближче до серця (рис. 1). Рис.1. Тимчасова зупинка сильної кровотечі накладанням закрутки.

Карпаты

Орієнтуватися - це насамперед означає розбиратися в оточуючій обстановці, вміти визначати своє положення відносно сторін горизонту і місцевих предметів. Визначити своє положення відносно сторін горизонту, знайти північ найпростіше за допомогою компаса. Безпосередньо на маршруті орієнтування передбачає три основні дії: а) розпізнавання місцевості за орієнтирами та відомими ознаками; б) визначення сторін горизонту; в) визначення точки свого місцезнаходження відносно орієнтирів і навколишньої місцевості та азимутів для руху або виконання інших завдань Природно - ресурсний та рекреаційний потенціал - могутнє джерело матеріальних благ і духовного збагачення людини, це скарбниця дарів, якими треба користуватися розумно. Без природних ресурсів не може бути матеріального виробництва, тому їхнє ощадливе витрачання набуває соціально - економічного значення. Сучасний рівень розвитку техніки дає можливість людині використовувати природу в розмірах, які перевищують здатність її відновлювати свої ресурси У процесі туристсько - краєзнавчої діяльності роботу з охорони природи доцільно проводити в таких напрямках: - формувати переконаність у необхідності природоохоронної діяльності; - розкривати залежність вирішення проблеми охорони природи від суспільно - політичних цілей і соціально - економічних можливостей суспільства; - формувати відповідальність за збереження природних багатств і розвивати суспільно - трудову діяльність, яка полягає а) у знанні основних шляхів і засобів охорони природи; б) у навичках культури індивідуальної і колективної поведінки у природному середовищі; в) в умінні виконувати посильну практичну роботу з охорони навколишнього середовища Природоохоронне виховання туристів і посилена участь їх у збереженні, охороні і раціональному використанні природних багатств повинні займати особливе місце.

Западная Сибирь

В Тюменской области (северной части) особо актуальны проблемы развития нефтегазовой промышленности, имеющей общенациональное значение: стабилизация уровней добычи, вовлечение в эксплуатацию новых газоносных районов, более широкое привлечение федеральных средств. Южная часть области должна сохранить роль производителя сельскохозяйственной продукции и ее переработки, а также промышленной продукции в основном машиностроительного профиля. По сообщениям Госкомстата России, № 1—5, 2000. М.Голубицкая, кандидат экономических наук «Экономика и жизнь», №22, 2000г. «Экономика и жизнь», №37, 2000г Экономическая география России, уч. пос., ч. II, отв. ред. Степанов М. В., М., РЭА, 1995. «Международные отношения и мировая экономика», №6, 1995г. «Регион», №1, 1996г. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2000г.

Русская архитектура XVII века

Поэтому свой монастырь Никон назвал Новый Иерусалим.Задуманное Никоном строительство обеспечивалось огромными материальными богатствами, которые этот крупнейший церковный феодал сосредоточил в своих владениях. К строительству были привлечены лучшие зодчие того времени, огромное число крепостных крестьян, мастеровых. Новый Иерусалим стал крупным центром художественных ремесел. На месте было организовано производство кирпича и рельефных многоцветных (ценинных) изразцов. Керамическими мастерскими руководил «всяких рукодельных хитростей премудрый ремесленный изыскатель» белорус Петр Заборский. С ним работал талантливый мастер изготовления многоцветных изразцов Степан Полубес. Строительными работами руководил русский зодчий «каменных дел мастер» Аверкий Мокеев, плотницкими – мастер Иван Яковлев. При постройке собора были использованы все новшества русской архитектуры XVII века.Однако Никону не суждено было увидеть окончательно завершенным свой замысел. Великолепие собора, о котором ходили легенды, стало раздражать царя, а идеи патриарха и его убеждения в том, что «священство выше царства», показались государю и его приближенным опасными.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Неизданные законы юго-западных Славян.. Владимирский-Буданов М.Ф.
Книга представляет собой репринтное издание 1881 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
772 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Путешествие по Востоку и его научные результаты.. Дмитриевский А.
Книга представляет собой репринтное издание 1890 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
772 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Материалы по исторической географии Московской Руси. Замосковные уезды и входившие в их состав станы и волости по писцовым и. Григорий
Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального
697 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.