телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для животных -30% Образование, учебная литература -30%

Стратегічне планування

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Облаштування післявоєнного світу

Учасники договору зобов'язувались поважати суверенітет, територіальну й адміністративну цілісність Китаю. Великі держави зобов'язувались не домагатись поділу Китаю на сфери впливу і дотримуватись принципів «відкритих дверей» і «рівних можливостей». Цей документ, однак, не мав ніяких гарантій щодо втілення його положень у життя. Японія відмовлялась від монопольного становища в Китаї і зобов'язувалась повернути йому колишні німецькі концесії в Шаньдуні та вивести свої війська із цього регіону. Проте для Китаю включення американської доктрини «відкритих дверей» у Договір дев'яти держав фактично означало грубе порушення його суверенітету. Китай був для учасників Вашингтонської конференції об'єктом угоди. Новий договір був спрямований проти китайського національно- визвольного руху і нічого не змінив у напівколоніальному статусі країни. Держави, які підписали договір, відмовилися повернути Китаю «орендовані» у нього території, заявивши, що ці території «мають надто велике стратегічне значення для них». Для Японії такою територією був Ляодунський півострів, для Великої Британії - Сянган (Гонконг) і Цзюлун (Коулун). Нестійка рівновага. Вашингтонська конференція продемонструвала зростання впливу США в міжнародних відносинах в цілому І в Далекосхідно- тихоокеанському регіоні зокрема.

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Наступного дня канцлер Німеччини Шредер, котрий також прийняв участь у зустрічі у Санкт-Петербурзі, також приєднався до спільної угоди про співпрацю у використанні української системи для забезпечення стабільних поставок газу до ЄС. Слід прийняти до уваги, що Росії за останні рік-два вдалося розгорнути досить потужну агітаційну кампанію, в котрій Україна звинувачувалася у несанкціонованому відборі газу. Тому недивно, що одним з мотивів необхідності створення консорціуму було те, що Україна сама нібито не спроможна управляти складними сучасними проектами. На жаль, урядом не була проведена належна інспекція достовірності звинувачень, насамперед у фактах (чи такі дійсно мали місце?) про зриви поставок сировинних ресурсів чи зниження рівня внаслідок несанкціонованого відбору українською стороною газу, що направлявся до Європи. Вагомим чинником такого поспіху, а тому, безумовно, й економічного та політичного програшу слід віднести те, що Україна все ще не має прийнятної економічної стратегії розвитку, в той час, як Росія стратегічному плануванню та реалізації стратегічних задумів приділяє велику роль.

Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

По-друге, більшість партійних доктрин відрізнялася нереалістичністю їх державних моделей, або обернутих в минуле, до необмеженого самодержавства (СРН), або, навпаки, необачно взятих — повністю або в своїх принципових пунктах — із Західної Європи і передбачаючих, зокрема, негайне введення загального і рівного виборчого права, всіх мислимих демократичних свобод, для здійснення яких Англії і Франції, наприклад, після появи в них парламентів потрібно більше шести століть. А понад те багато партій вимагали ще і щонайширших соціально-економічних прав (включаючи 8-годинний робочий день), які в повному об'ємі не були реалізовані навіть в передових європейських країнах. Таким чином, і співвідношення політичних сил і пануючі в суспільстві політичні уявлення робили маловірогідним перехід Росії до демократичної державності. Особливості партійної системи як би відображали революційно екстремальний час її створення і в тій чи іншій мірі зберігалися до лютого 1917 року. В цьому відношенні стратегічне значення «Третьочервневого перевороту», думається, декілька переоцінюється вітчизняною історіографією. Деякі сумніви викликає коректність поширеного терміну «третьочервнева політична система».

Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

Виявлення ступеня прояву ознак, що характеризують підготовленість підприємства до використання принципів і методів стратегічного планування і управління, проводилося експертним шляхом за методом Делфі. У якості експертів виступали, як і завжди, менеджери компанії, що забезпечує конфіденційність заходу і не вимагає залучення великих ресурсів. Крім того, зазначена методика може неодноразово повторно застосовуватися для контролю дієвості проведених заходів, покликаних поліпшити сформовану ситуацію. Для оцінки готовності компанії до роботі з принципів стратегічного управління менеджерам пропонувалося оцінити ступінь прояву кожного з перерахованих вище ознак у діяльності підприємства – виставити оцінки, що відповідають ступені прояву тієї чи іншої ознаки: . «5» – якщо дана ознака на підприємстві цілком виявляється; . «4» – якщо дана ознака виявляється не цілком; . «3» – якщо дана ознака виявляється слабко; . «2» – якщо дана ознака не виявляється. Загальна оцінка ступеня готовності компанії являє собою середньозважений бал: – бальна оцінка j-го експерта ступеня прояву i-ї ознаки; – кількість експертів; m – число розглянутих ознак; – коефіцієнт важливості i-ї ознаки, обумовлений за правилом: = Для спрощення прийнято, що всі ознаки мають однакову важливість і k=1.

Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Експерти прийшли до наступних висновків: 1. Форма технічного сприяння програми ТАСИС була і є єдино розумною і реальною формою надання підтримки новим державам. Ці країни продовжують мати потребу в широких інвестиціях, і пріоритети в реалізації фінансування лежать у сфері створення ринкової інфраструктури і формування демократичного суспільства. Одним з нових напрямків програми стали так називані «проекти СОТ», покликані сприяти інтеграції нових незалежних держав у світову економічну систему. 2. Невдачі і перешкоди на шляху реалізації ТАСІС порозуміваються низькою швидкістю реагування на потреби країн-партнерів, відсутністю стратегічного планування, відсутністю досвіду роботи експертів і консультантів у країнах перехідного періоду, мовний бар'єр довгий час гальмували процес повномасштабної діяльності ТАСІС. У свою чергу бюро ТАСІС скаржиться на слабку інформаційну підтримку з боку керівних структур країн-партнерів. 3. На основі проведених досліджень і численних опитувань представників урядових структур і інших сфер, що впливають на прийняття політичних рішень у країнах-партнерах, автори доповіді прийшли до висновку, що вплив ТАСІС на процес прийняття рішень в Україні був особливо відчутний на початковому етапі реалізації програми.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Обученный миллионером. Мастер стратегий и супердостижений. Скотт С.
15 "уроков" познакомят Вас со стратегиями преодоления самых сложных преград на пути к успеху, с эффективными приёмами развития
172 руб
Раздел: Предпринимательство, торговля

без
фото
Общаться - значит убеждать.

Книга предназначена для тех, кто считает, что время - деньги. Здесь нет теории - есть практика. Здесь вы не найдете пространных
66 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
Суперстратегия успешного продавца. Альтманн Х.
Лучшие продавцы - настоящие победители в жесточайшей конкуренции, бьющей сегодня на рынке, - несмотря на все трудности, достигают
66 руб
Раздел: Предпринимательство, торговля
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.