телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКниги -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Товары для спорта, туризма и активного отдыха -30%

Стратегічне планування

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Система маркетингового планування на підприємстві

У кожного типу планування є свої негативні та позитивні сторони. Горизонт планування. В залежності від того, який період часу сягають плани, складені організацією, планування розділяють на три типи: 32. довгострокове планування – звичайно охоплює довготривалі періоди часу – від 10 до 25 років; 33. середньострокове планування – конкретизує орієнтири, визначені довгостроковим планом. Буває розраховано на більш короткий період – до 5 років; 34. короткострокове планування – це розробка планів на 1-2 роки (нерідко це річні плани). Вони мають у своєму складі конкретні способи використання ресурсів організації, необхідних для досягнення цілей, визначених у більш тривалих планах. Зміст короткострочних планів деталізується по кварталах та місяцях. Крім трьох вказаних способів розділення типів планування в залежності від того, яке значення має той чи інший тип упроцесі планової діяльності. Звідси планування розділяють на два основних типи: стратегічне та оперативне. 1.6. Сиситема планів організації. Стратегія підприємства - це сукупність її головних цілей та основних засобів досягнення даних цілей. Іншими словами, розробляти стратегію дії підприємства - означає визначати загальні напрямки її діяльності.

Анализ конкурентоспособности предприятия

Організаційні структури, сприяючі реалізації принципів стратегічного планування і управління на практиці, розвивалися еволюційно, по мірі розвитку самої концепції стратегічного менеджменту. для цілей посилення функції стратегічного управління використовують: групи нововведень; програмно-цільовий підхід; матричні структури. Але найбільшої уваги заслуговує використання концепції стратегічного господарського підрозділу при проектуванні організаційних структур управління організаціями. У ній в повній мірі реалізуються принципи: централізації розробки стратегії; децентралізація процесу її реалізації; забезпечення гнучкості управління; забезпечення адаптивності управління; залучення до процесу управління широкого кола менеджерів всіх рівнів. Розглянемо принципову схему організаційної структури управління з використанням концепції стратегічного господарського підрозділу мал. 3.2. У основу організаційної структури управління ВАТ встановлена концептуальна модель диверсифікованої організації, орієнтованої на стратегічне управління.

Аналіз моделі маркетингового менеджменту на підприємстві ТОВ "Кераміка"

Логіка стратегії диференціації потребує, щоб підприємство в основу диференціації закладало такі атрибути продукції, які б вирізняли його від продукції підприємства-конкурента. Якщо підприємство хоче, щоб за його товари платили високу ціну, вони повинні бути дійсно унікальні. Для підприємства ТОВ «Кераміка» вплив ціноутворення на прибуток має вирішальне значення. Для кожного підприємства важливим в стратегічному плануванні є вибір ціни, яка задовольнятиме споживача і буде приносити виробнику прибуток. Стратегічне ціноутворення визначає довгострокове позиціювання керамічної плитки ТОВ «Кераміка» на ринку. Для нашого підприємства рекомендована стратегія ціноутворення - стратегія цін, встановлених нижче, ніж у більшості фірм. Ця стратегія оптимальна на даний момент, тому що підприємство ще не досить добре закріпилося на ринку. Тому, якість керамічної плитки буде висока, але ціна значно нижча, ніж у конкурентів. А поті, пропонуємо поступово підвищувати ціну. Найбільш оптимальною комунікаційною стратегією для підприємства ТОВ «Кераміка» є стратегія протягування, яка спрямована на споживачів, тому що їх попит виявиться достатнім для того, щоб змусити посередників зробити закупки керамічної плитки Головною метою розподільчої політики для підприємства є збільшення обсягів збуту керамічної плитки.

Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Фінансово-економічні принципи. 1) економічний характер взаємодії всіх суб`єктів інноваційної діяльності; 2) прийняття запитів ринку та ринкової кон`юнктури як першочергових критеріїв при оцінюванні стратегічних та тактичних заходів; 3) функціонування в межах наявних ресурсів; Етичні принципи. 1) повна самореалізація людської особистості; 2) рівність можливостей; 3) домінування загальнолюдських цінностей. Принципи контролю. 1) стратегічний характер; 2) контроль тільки основних критеріїв діяльності; 3) своєчасність; 4) гнучкість; 5) реальність вимог та стандартів; 6) вільний доступ до результатів. 2.3.Завдання діяльності. Організаційно-управлінські завдання: 1) координація упралінських концепцій всіх учасників інноваційної діяльності; 2) створення та удосконалення механізмів реалізації державної інноваційної політики; 3) встановлення, коректування і координація цілей державної інноваційної політики; 4) забезпечення необхідною та достовірною інформацією всіх учасників інноваційної діяльності; 5) забезпечення контролю за проходженням інноваційних процесів; 6) стратегічне прогнозування.

Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

Тому, як альтернатива ситуаційному, розглядається системний підхід, який у меншій мірі потребує високих особистих якостей управлінського персоналу, а в силу духу техногенності є більш прийнятним для більшості управлінців. Крім того, цей метод дозволяє окремим елементам системи здійснювати саморегуляцію. В той же час, ситуаційний підхід є оправданим при процесах реорганізації розвинутих структур, забезпечених високопрофесійним управлінським персоналом та розвинутими інформаційно-аналітичними системами. Використання жодного з методів та підходів жорстко не обмежується, так як вибір диктується цілями та завданнями структури та загальною соціально- економічною ситуацією. Тому, в ролі пріоритетних можуть бути використані і інші підходи. Механізми управління. 1. Механізми планування. 1.1. Механізми стратегічного планування: 1) оцінка і коригування комплексу цілей організації на основі результативності здійснення попередньої стратегії; 2) аналіз зовнішнього середовища; 3) визначення варіантів стратегії; 4) вибір стратегії на основі аналізу; 5) внутрішня координація. 1.2. Механізми поточного планування: 1) вироблення тактики і процедур; 2) вироблення правил виконання окремих процедур.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Стратег. Семь шагов в желанное будущее. Наконечный Дмитрий Иванович
Практическое пособие универсально для любого человека, желающего осознать стратегию своей жизни, и только в ней как вложенность -
200 руб
Раздел: Общие вопросы
Набор складной детской мебели "Damibaby evro. Джейк и пираты Нетландии" (цвет: оранжевый).
В набор мебели "Джейк и пираты Нетландии" входят стул и яркий стол, который поможет ребенку в изучении алфавита и других важных
3313 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор складной детской мебели "Damibaby evro. В поисках Немо" (цвет: белый/синий).
Набор детской складной мебели бело-синего цвета состоит из стола и стула. На столешнице изображены герои мультфильма "В поисках
3369 руб
Раздел: Наборы детской мебели
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.