телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Образование, учебная литература -30% Книги -30%

Судьба цивилизатора. Теория и практика гибели империй

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

О фильме Александра Сокурова "Скорбное бесчувствие"

На античном пиру Валтасара есть зпизод, когда на стене вдруг появляются непонятные буквы, свидетельствующие о конце света. В "С. б." этому соответствует тот факт, что акустика сделана так, что герои подчас не слышат и не понимают друг друга, а героев не слышит и не понимает зритель (это первая особенность поэтики фильма Сокурова). Вторая особенность заключается в том, что все сцены идут в музыкальном сопровождении, причем репертуар самый разнообразный - от И. С. Баха и Доменико Скарлатти до музыки из фильма Диснея "Три поросенка". Так, например, сцена несостоявшегося анатомирования "трупа" Менгена, которого гипнотически усыпила Элли, сопровождается сонатой Скарлатти, а в визуальном плане эта сцена предстюляет собой интертекст - соответствующую картину Рембрандта. Этой сцены у Шоу нет. Для нее режиссер ввел специального персонажа - доктора Найфа (от англ. k ife - нож), полусумасшедшего чудака, любителя повозиться с трупами и сторонника теории, что у человека слишком много лишних органов; чтобы поверить теорию практикой, он выдавил себе один глаз.

Лекції з української та зарубіжної культури

Ці інститути досліджували інфекційні хвороби людини і тварин, створювали медичні сироватки - вакцини. Дослідники (Д.Заболотний, А.Карпинський, В.Бардах) вивчали мікробіологічні процеси, що відбувалися в земному грунті, воді, повітрі. Був зроблений значний внесок у розвиток теорії і практики боротьби з інфекційними захворюваннями. Розвиток фізіології в Україні зв'язаний з ім'ям російського натураліста І.Сєченова, котрий якийсь час працював в Одеському університеті та Маріїнській гімназії. З Україною зв'язана чимала частина життя анатома і хірурга М. Пирогова. Значний розвиток у 19 ст. в Україні одержали гуманітарні науки - історія України, етнографія, археологія, мовознавство, фольклористика й ін. Всесвітньо відомі імена українських істориків М.Грушевського, М.Костомарова, Д.Яворницького; археологів В.Хвойко, М.Веселовського, етнографа Ф.Вовка, сходознавця А.Кримського, мовознавців А.Потебні, М.Сумцова та ін. Контрольні запитання. 1. Історичне значення діяльності та наукового доробку М.Максимовича. 2. Яке значення мало створення бактеріологічної станції в Одесі? 3.

Психологическая концепция В.М. Бехтерева

Определяя научные основы экспериментальной психологии, Бехтерев подчеркивал необходимость ее точного взаимодействия с другими дисциплинами, занимающимися исследованием человека и высказывал мысль единства теории, эксперимента и практики. Сегодня эти положения составляют методологическую основу отечественной психологии: целостный подход к исследованию сознания; комплектность; личное опосредование психических процессов; единство теории, практики, эксперимента. Рассмотрим возможные причины формирования комплексной стратегии научного творчества Бехтерева. Первая и исходная кроется в научной биографии Бехтерева. Он пришел в науку, имея опыт врачебной деятельности, где объектом его воздействия являлись реальные люди, отличающиеся определенными свойствами и психическими характеристиками. Это обусловило выделение в качестве предмета исследования человека во всей его целостности, в единстве всех его сторон. Стремление рассмотреть человека в разных ипостасях вступало в противоречие с биологизаторскими тенденциями, выражающиеся в доминировании природных основ при недооценке общественно-исторических и культурных факторов детерминации развития человека в филогенезе и отногенезе Но сама по себе идея всестороннего изучения человека легла в основу развития комплексного человекознания в отечественной науке.

Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Виконання задач управління по регулюванню, організації, координації і контролю за виробничим процесом і досягнення визначених цілей отримує оцінку на ринку. Під науковими основами управління розуміють систему наукових знань, яка складає теоретичну базу практики управління, забезпечення практики менеджменту науковими рекомендаціями. Першим етапом методології наукового управління був аналіз змісту роботи і визначення її основних компонентів. Потім була обгрунтована необхідність систематичного використання стимулювання з метою зацікавленості працівників у збільшенні продуктивності праці і збільшенні об’єму виробництва. Автори робіт по науковому управлінню висунули і обгрунтували такі наукові положення: - використання наукового аналізу для визначення найкращих засобів досягнення цілей і рішення конкретних задач; - необхідність забезпечення працівників ресурсами, які необхідні для ефективного виконання задач. Існують такі найважливіші концепції, які внесли суттєвий внесок в розвиток сучасної теорії і практики управління: - наукове управління; - адміністративне управління; - управління з позицій психології і людських відносин; - управління з позицій науки про поведінку.

Понятие менеджмента

Объекты управления это техника и люди. Следовательно, успехи в теории управления всегда зависели от успехов в других связанных с управлением областях, таких как математика, инженерные науки, психология, социология и антропология. По мере того как развивались эти области знаний, исследователи в области управления, теоретики и практики, узнавали все больше о факторах, влияющих на успех организации. Эти знания помогали специалистам понять, почему некоторые более ранние теории иногда не выдерживали проверки практикой и находить новые подходы к управлению. В то же самое время мир становился ареной самых быстрых перемен. Все более частыми и значимыми становились научно – технические нововведения и правительства начали все более решительно определяться в своем отношении к бизнесу. Эти и другие факторы заставили представителей управленческой мысли глубже осознать существование внешних по отношению к организации сил. Для этой цели были разработаны новые подходы. Подход к управлению. К настоящему времени известны четыре важнейших подхода, которые внесли существенный вклад в развитие теории практики и управления. Подход с позиций выделения различных школ в управлении заключает в себе фактически четыре разных подхода.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Номенклатура в систематике. История, теория, практика. Павлинов И.Я.
Первая в мировой литературе сводка, содержащая исчерпывающий обзор таксономической номенклатуры, рассматриваемой в теоретико-историческом
909 руб
Раздел: Общая биология
Выключатель ОП Schneider Electric "Mureva", одноклавишный, в сборе, серый.
Количество исполнительных клавиш: 1. Номинальное напряжение: 230 В. Способ монтажа: поверхностный. В Номинальный ток: 10 А. Материал:
589 руб
Раздел: Выключатели накладные для помещений
Коврик для сушки посуды, овальный, 43x28 см.
Коврик универсальный для защиты гладких поверхностей. Коврик позволит бережно просушить стаканы, фужеры, кружки и другую посуду. Защитит
51 руб
Раздел: Коврики
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.