телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Красота и здоровье -30%

Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Споживчі властивості лікарських засобів

За 1996 рiк вироблено медикаментiв на суму 380 млн грн (109% порівняно з 1995 роком), налагоджено випуск 107 нових лiкiв замiсть 140 найменувань нерентабельних i неконкурентоспроможних. Цьогоріч до фармакопейної родини додалося ще 55 членів: зокрема iнсулiн, протитуберкульознi засоби, тест-системи гепатитiв В i С, сифiлiсу, СНIДу. Сучасні технології розробки ліків починаються із ідентифікації біологічної молекули – мішені (ДНК чи протеїну), яка відіграє провідну роль у розвитку того чи іншого захворювання. Впливаючи на її активність за допомогою органічних лігандів можна попередити чи вилікувати ряд асоційованих з «мішенню» патологічних змін. Серед білків людини, протеїнкінази мають чи не найбільше значення для медико-біологічних досліджень. Протеїнкінази складають щонайменше 2% людського геному. Порушення в активності протеїнкіназ є значним фактором, зокрема, у розвитку запальних процесів а також в утворенні та розвитку ракових пухлин. Таким чином, протеїнкінази є перспективними об'єктами – «мішенями» для розробки фармацевтичних препаратів. Порушення в активності протеїнкіназ є значним фактором, зокрема, у розвитку запальних процесів а також в утворенні та розвитку ракових пухлин.

Социология - наука про общество

Щоб підготувати дослідження, необхідно обрати для нього об єктМетод вибірки – це науковий підхід, що дозволяє судити про цілісний об єкт, грунтуючись на даних лише його окремих ознак. Генеральна сукупність об єкта – це об єкт соціального дослідження в цілісності його якостей та ознак. Вибіркова сукупність – це частина об єкта генеральної сукупності, що становить суму вихідних одиниць вивчення, спостереження та аналізу. Репрезентативність – це принцип подоби, вибірково сформульованої моделі параметрів генеральної сукупності. Види вибірки: 1)Проста вибірка включає простий випадковий відбір, систематичний відбір, серійну та гніздову вибірку. 2)Складна: багатощаблева, комбіновано, стратифікована, квотна. Одиниця відбору – це районування, що будується за принципом статистичної серії. 47. Документ як джерело соціальної інформації. 48. Метод спостереження в соціологічних дослідженнях. Методика та класифікація спостережень прийшла до соціології з антропології. Спостереження поведінки якоїсь групи збоку із реєстрацією у спеціальному бланку типів дій, реакцій, форм стосунків тощо, це є невключене спостереження.

Агрохімія

ВСТУП Раціональне використання добрив і одержання високих урожаїв сільськогосподарських культур неможливе без агрохімічних досліджень, необхідних для оцінки родючості ґрунту, встановлення науково обґрунтованих доз добрив, без контролю за потребою рослин в елементах живлення в процесі їх росту і розвитку, без визначення якості продукції і добрив. Враховуючи самостійність виконання лабораторних робіт, а також обмеженість робочого часу студента, нами з учбовою метою складені методичні розробки до виконання лабораторних занять з курсу агрономічної хімії ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ.Завдання даного методичного посібника полягає в тому, щоб допомогти студенту більш ефективно виконати програму лабораторних занять з курсу агрохімії, закріпити та поглибити знання з теоретичного курсу. Мета запропонованих лабораторних занять слідуючи: 1. Ознайомити студентів з методами проведення агрохімічних аналізів. 2. Допомогти студентам в опануванні методів агрохімічних аналізів рослин, ґрунту, добрив. 3. Навчити студентів правильно аналізувати результати агрохімічних досліджень і практично їх використовувати.

Творча особистість журналіста

Ким у своїй книзі подає думку з цього приводу І. Руденко, який стверджує, що сьогодні голод не на факти — на точки зору. На яскраве слово. На старі, але забуті жанри. Знов виникає потреба в творчо орієнтованих людях, здатних не тільки оперативно повідомити новину, але і осмислити складні явища дійсності. Відповідно підвищуються і кваліфікаційні вимоги до їх професійних якостей, знань, умінь і навиків – додає вже М. Ким. У своїй роботі ми вдалися до спроби соціологічного опитування. Звичайно, його не можна назвати повноцінним, адже ми не могли дотриматися всіх правил соціологічних досліджень, але отриманні результати відгуків аудиторії стосовно журналістської діяльності Леоніда Парфьонова, наглядно показали як сприймається його робота, який вплив мають його матеріали, його стиль говорити та подавати сюжети на глядачів. Повний і всебічний розвиток і розкриття творчого потенціалу журналіста, прояв його індивідуальності, і взагалі особи, можна і треба розглядати як неодмінну умову ефективності всієї системи засобів масової інформації і виконання ними, що відповідають потребам соціального прогресу суспільства завдань – говорить Моїсеєв, додаючи, що велику роль тут грає само суспільство, яке своїми запитами до журналістики може впливати на її рівень.

Санітарна мікробіологія як наука

Зміст Вступ 1. Санітарна мікробіологія як наука 1.1 Предмет та задачі санітарної мікробіології 1.2 Санітарно-бактеріологічні лабораторії та їхнє обладнання 2. Мікробіологічні показники санітарно-гігієнічної оцінки об'єктів навколишнього середовища 2.1 Загальна характеристика методів санітарно-мікробіологічних досліджень 2.2 Санітарно-показові мікроорганізми Висновок Список літератури Вступ Санітарна мікробіологія - наука, що вивчає мікрофлору навколишнього середовища та ті процеси її життєдіяльності, які можуть негативно впливати на здоров'я людей та довкілля. Задачами санітарної мікробіології є: - розробка, вдосконалення та оцінювання мікробіологічних методів дослідження об'єктів навколишнього середовища; - оцінка впливу людини та тваринного світу на довкілля; - розробка ГОСТів та інших нормативів, методичних вказівок, які визначають відповідність мікрофлори об'єктів навколишнього середовища гігієнічним вимогам; - розробка рекомендацій і заходів по оздоровленню оточуючого середовища та контроль за їхнім виконанням; - охорона і збереження зовнішнього середовища.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Макроквантовый термодинамический метод расчетного анализа термовлажностных процессов в пористых материалах:. Светлов Ю.В.
Изложены физические основы квантового макроскопичсеского механизма движения энергии в материальной среде и концепция ее
1097 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Корпоративная социальная ответственность: Учебное пособие. Гриф МО РФ. Бондаренко В.В.
В учебном пособии рассматриваются теоретические аспекты становления концепции корпоративной социальной ответственности за рубежом и
1064 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
Когнитивно-бихевиоральная терапия с парами и семьями. Даттилио Франк М.
Уникальность книги, представляемой вниманию российского читателя, заключается в том, что она написана человеком, имеющим глубокую
794 руб
Раздел: Практическая психология. Психотерапия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.