телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Одежда и обувь -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Місце засобів масової інформації у сучасному суспільстві

У проблемі «ЗМІ й спосіб життя» можна виділити три етапи: 1) відбиття способу життя суспільства і його підсистем у матеріалах преси, радіо, телебачення; 2) ЗМІ як засіб впливу на вдосконалювання способу життя; 3) споживання масової інформації в структурі способу життя. Найбільш вивченим є третій – до нього належать всі матеріали конкретно-соціологічних досліджень, що характеризують включенність населення в систему ЗМІ в її різних вимірах. Ці дані, як і відзначалося, свідчать про загальну поширеність такого виду занять, як споживання масової інформації. Природно, що найбільш вивченими аспектами впливу масової інформації на соціальну активність мас виявляються ті, що безпосередньо проявляються в діяльності самих засобів інформації – ми маємо на увазі таку форму активного, як вираження думки, участь у створенні матеріалів і передач, контакти із працівниками редакції. Звичайно, об'єктом суспільної думки є конкретні теми, за допомогою яких висловлюється точка зору індивіда, групи, або громадськості, і процес матеріального виробництва, і події, що відбуваються в сфері духовного життя суспільства, і поведінка вболівальників на стадіоні, публіки в театрі, політичних лідерів.

Девіантна поведінка

З 1997 року смертність від вживання наркотиків збільшилася в 12 разів, а серед дітей в 4 рази; У ряді скорботних фактів можуть бути згаданий і такі: в Росії 1,2 млн. безпритульних, 300 тис. дітей до 16 років числяться зниклими без вісті, 14 тис. неповнолітніх – в СИЗО, 21 тис. – в колоніях; в країні близько 750 тис. дітей-сиріт і їх число неухильно росте; за даними соціологічних досліджень більше 2,5 млн. громадян Росії споживають наркотики, причому 76% з них – молодь до 30 років, майже 4 млн. пробували їх, а розрахункова чисельність хворих на наркоманію більше 400 тис. людина; із загального числа школярів, постійно займаються в спортивних секціях і в організованих групах фізичної культури трохи більше 20%; На підставі наведених факти можна говорити про те, що загальний фон багато в чому «підштовхує» підлітка вибирати дорогу, яка веде до наркотиків, правопорушень і т.п. В цих умовах об'єктивно підвищується попит (не завжди і не всіма суб'єктами соціального управління усвідомлюваний) на наукові дослідження девіацій, їх форм, структури, динаміки взаємозв'язків.

Демографічна криза. Теорії індустріального суспільства

Демократична концепція (Д.Бел, СЛіпсет, Е.Шилз), у якій процес масовизації розглядається як розрив тих пут, що сковують ініціативу мас у традиційному суспільстві. Завдяки цьому відбувається зростання ролі мас для яких стає доступним те, що донедавна було привілеями еліти. В 60-і роки світ переживає великі соціально-політичні і економічні потрясіння. В цей час виникає історичний парадокс - розвиток людства шляхом пізнання та технічної могутності супроводжувався зростанням могутності руйнівних сил, збільшенням масштабів загрожуючої людству катастрофи. На цьому фоні «оптимістична» позиція теоретиків індустріального суспільства зазнає різкої критики з боку опонентів. Таким чином, в даній ситуації відбувається перехід від акценту на загальну соціологію до акценту на побудову спеціалізованих предметів дослідження та відповідну розробку окремих понять. Поряд з цим, спостерігалась тенденція до комбінування емпіричних соціологічних досліджень і теорії. Теоретичний рівень узагальнення емпіричного матеріалу при цьому займав, як би, проміжне становище, яке ліквідувало розрив при переході від нижчого (емпіричного) до вищого (теоретичного) знання і навпаки, минаючи філософію (метафізичне, спекулятивне знання). Література1. Рысь Ю.И., Степанов В.Е. Социология. М.: Дашков и К, 2003. – 518с. 2. Филипенко А.С., Будкин В.С., Рогач А.И. Мировая экономика. К.: Либыдь, 2007. 3. Ерасов Б.С. Социальная культурология. В 2-х ч. Ч II. - М. : АО Аспект Пресс, 1994 14

Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні

Особливе значення має дослідження ринку, коли підприємство приймає рішення про випуск нової продукції. Після вибору ринку підприємство визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживача. Найважливішою складовою цього комплексу є товар. Сукупність засобів впливу на споживачів пов”язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства. До її складових відноситься: визначення оптимальгого асортименту вина та його постійне оновлення, якість продукції, дизайн, тара, торгова марка, відповідність потребам споживачів та інше. Сукупність маркетингової товарної політики полягає у визначенні в підтримці оптимальної структури конкурентоспроможних товарів. При виборі товару споживач бере до уваги багато аспектів: ціну і якість, практичність і відповідність моді, сприйняття друзями та рідними. Значну роль відіграють індивідуальні ознаки особистості покупців (вік, стать) . В практиці відомо багато соціологічних досліджень. Але найбільш поширеним є опитування. Його особливість полягає в тому, що звернення здійснюється безпосередньо до носія інформації, тобто до покупців і споживачів. Ніяким іншим шляхом, крім опитування, не дізнатися про мотиви, якими вони керуються при купівлі товару, черговості покупок, оцінок споживних властивостей товару.

Менингит

Виписка зі стаціонару можлива при клінічному видужанні та двох негативних результатах бактеріологічного дослідження слизу з носоглотки, які проводять не раніше, ніж через 3 дні після закінчення антибактеріальної терапії з інтервалом 3 дні. В осередку інфекції протягом 10 днів проводять медичний нагляд за особами, що були в контакті з хворими, а також їх дворазове (за цей період) бактеріологічне обстеження. У колективи, де виявлені хворі на менінгококову хворобу, нові особи не приймаються протягом 10 днів після ізоляції останнього хворого. Для профілактики менінгококової хвороби серед осіб, що були в контакті, застосовують імуноглобулін, який дає епідеміологічний ефект, найбільш виражений протягом місяця. Перспективним е проведення під час спалахів активної імунізації полісахаридними вакцинами А і С. Вивчається імунологічна та епідеміологічна ефективність вакцин проти менінгококів групи В.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Список и указатель трудов, исследований и материалов, напечатанных в повременных изданиях Императорского общества истории и. Савваитов П.И.
Книга представляет собой репринтное издание 1888 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1313 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Материалы для истории Русского флота. Ч.15..
Книга представляет собой репринтное издание 1865 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1476 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Заметки и разъяснения к Опыту российской библиографии В.С.Сопикова.. Саитов В.
Книга представляет собой репринтное издание 1878 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
615 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.