телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30%

Таємниця янтарної кімнати

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Лабораторне експериментування в соціальній психології

От отут і виникає проблема етики соціально-психологічного дослідження як проблема начебто б неминуча й об'єктивно задана. Вихід, здавалося б, простий, якщо випробуваний заради забезпечення високої якості дослідження не повинен знати про щиру його мету, те його не тільки можна, але й треба обдурити, запропонувавши інше пояснення, сховати суть експерименту й т.п. Однак у такому випадку треба відмовити людині в праві бути (у тому числі й у соціально-психологічному експерименті) людиною й звести його до рівня піддослідної тварини. Тільки тоді етично можливий обман і «проникнення» у щирий зміст вербальних реакцій, що порушує права людини на охорону особистої таємниці. Всі ці проблеми обговорюються винятково гостро на сторінках американської наукової печатки. Досвіди С. Милгрема, у яких інсценувалося покарання за помилку у виконанні завдання й випробуваним пропонувалося збільшувати силу електроструму, що нібито застосовувався до людини, що перебуває в сусідній кімнаті. В інших досвідах випробуваних змушували заповнювати по двох тисячі сторінок безглуздими цифрами, потім рвати їх на клаптики й починати всю роботу спочатку.

Психологічні проблеми цивільного судочинства

З психологічного погляду справедливе рішення знаходить схвалення й у сторін судового розгляду, і в присутніх у залі судового засідання, і в більшості громадян цього району, області або суспільства в цілому. Очевидно, що рішення суду прийнято в ситуації, описаній нижче, було позитивно сприйнято людьми. Розглядаючи проблему справедливості судових рішень не можна залишити без уваги такий соціально-психологічний момент. У багатьох випадках роль засідателів, які є повноважними членами суду, здійснюється на низькому рівні. І навіть незважаючи на те, що рішення суду виноситься більшістю голосів із дотриманням таємниці наради в кімнаті для нарад, суддя як професіонал і урядовець може робити психологічний вплив на двох засідателів і переконати їх у правильності власного рішення. У цьому плані цікаві висловлювання досвідченого адвоката з цивільних справ. В. Черткова: За заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва. – К.: Видавничий дім «Де Юре», 1999. - 352 с.

Вирок в кримінальному судочинстві

Серед всіх процесуальних актів вирок посідає особливе місце як документ виняткового значення. Тільки вироком суду особа може бути визнана винною і піддана кримінальному покаранню. Вирок постановляється іменем (ім'ям) України. Постановлення вироку детально регламентовано законом — гл. 28, ст. ст. 333—335, 446 КПК. Виноситься вирок виключно в нарадчій кімнаті при додержанні таємниці наради суддів (ст. 322 КПК). Висновки в ньому повинні бути суворо визначеними, чіткими, категоричними. Виправдувальний вирок виноситься у випадках: коли не встановлена (відсутня) подія злочину, якщо у вчинках підсудного немає складу злочину, не встановлена його участь у вчиненні злочину (ч. 2 ст. 6, ст. 327 КПК). Недоведеність участі особи у вчиненні злочину за своєю юридичною силою, за наслідками, рівнозначна доказом невинності. Обвинувальний вирок не тільки стає таким з призначенням реального покарання, а й без такого (коли на момент розгляду справи в суді вчинок втратив суспільну небезпечність, особа перестала бути суспільно небезпечною) чи із звільненням від покарання (із закінченням строку давності, внаслідок амністії, помилування).

Экономические районы Российской Федерации

Большая удаленность от основного экономического потенциала России. Район имеет самую большую береговую линию, омываемую морями Тихого и Северного Ледовитого океанов. Район очень вытянут в меридиональном направлении. Это самый малонаселенный район страны. Преобладание городского населения. Природные условия отличаются резкой контрастностью. Разрушение среды обитания малочисленных народов поставило их на грань вымирания. Возникла проблема занятости (безработица), обострились социальные проблемы. Все возрастающая напряженность топливно-энергетического баланса. Перспективы развития в условиях рынка связаны с освоением новых природных ресурсов. Необходимо укрепление энергетической базы. Наиболее перспективное направление – развитие промышленности по добыче и переработке природного сырья за счет конверсии оборонного комплекса. Стоят задачи развития свободных экономических зон, решения экологических и демографических проблем и расширения транспортно-экономических связей с другими регионами и зарубежными странами. Калининградская область Территория – 15,1 тыс. км2 Численность постоянного населения – 948 тыс. человек. Рыбная промышленность, машиностроение, целлюлозно-бумажная, янтарная промышленность, молочно-мясное скотоводство, мясное и беконное свиноводство и птицеводство.

Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

Тоді, та тільки тоді, ми зможемо вилікуватися від старої недуги і наздогнати в правосудді інші освічені країни». Як видно, кризовий стан державного механізму Росії став безперечним. Це стало необхідною передумовою усвідомлення неминучості реформи. «Наприкінці Кримської кампанії, - згадував Оболенський, - відчувалась неминучість суттєвих реформ». Активно порушувалося одне з найважливіших питань - реформа правосуддя. Тут очевидні дві тенденції. Перша - показати нікчемність вітчизняної юстиції і зразковий стан правосуддя країн Заходу. Друга - обгрунтувати необхідні законодавчі зміни правосуддя. З'явилися пропозиції про знищення канцелярської таємниці, про введення гласності і публічності судочинства. Гласність у суді визначалася вимогами гласності громадського життя. Кріпосне право виключало законність. Кріпосне право припускало залежність юстиції від адміністративної влади. Таким чином, реформувати державний механізм та юстицію було неможливо без скасування кріпосного права2 . «Судова реформа, - вважав Коні, - покликана була завдати удару гіршому з видів свавілля, свавілля судового, що прикривається маскою формальної справедливості.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Как стать Потрясающей Девушкой: путь к совершенству. Иззо К.
Хотите получить престижную работу, удачно выйти замуж, иметь верных и надежных друзей и в любой ситуации выглядеть "на все сто"?
63 руб
Раздел: Любовь
Двенадцать стульев. Золотой теленок. Ильф Илья
313 руб
Раздел: Советская литература

без
фото
Атомная бомба Адольфа Гитлера: Вирусный корпус (пер. с англ. Соколова Б.) ISBN 5-9764-0027-2.

До этой книги никто не писал правду о немецкой атомной программе. Существовали только какие-то слухи, вплоть до того, что США 6 августа
124 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.