телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Игры. Игрушки -30% Электроника, оргтехника -30%

Таємниця янтарної кімнати

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Основные этапы создания государства на Украине

Суздальская область зависила от кіевского митрополита, свою очередь находившагося подъ вліяніемъ кіевского князя.”. Цією фразою відображають сутність історичного процесу в Київській Русі ХІІ-ХІІІст В південно Західний Русі існували Київське Чернігівсько-сіверське, Переяславське, Галицьке і Волинське князівства у ІІ третині ХІІ ст. – середині ХІІІ ст. Практично кожна князівство в мініатюрі відтворювало політичну структуру Київської держави. Ну, а як норми права визнавали “Руську правду”. Але правоприємницєю Київської Русі ми можемо зазначити лише Галицько- Волинською державою (перше українське королівство) існуючу у ІІ половині ХІІІ ст. – 1365р. Це була монархія. Законодавча та виконавча влада в руках князя, влада якого була спадковою. У 1263 році Галицько-Волинський князь Данило Романович був проголошений королем Русі. У 1366 році в наслідок династичної кризи королівство Руське було поділено мін польським королівством (Галичина) і великим князівством Литовським (Волинь). Сучасні історики вважають що у другій половині ХІІ ст. сформувалися три центри об’єднавчих сил населення колишньої Русі. Один із сил – український: Галицько-Волинська держава, що намагалась у першій половині ХІІ ст. об’єднати більшість українських земель (Волинь, Галичина, Поділля, Київське і Переяславське князівства).

История Украины

Хто тільки не посягав на країну, не маячу самостійної Української держави! Українське минуле – це історія народу, змушеного боротися за виживання і розвиток. Колись аграрна за самою своєю суттю, Україна стала індустріальною в надзвичайно швидкий час. Трипільска культураЩе археологічна культура часів мідного століття, пам’ятники якого розповсюджені на Правобережній Україні та в Молдові. Назва – від с. Трипілля Київської області. Де на при кінці 19 ст. вперше знайдені пам’ятники цієї культури. Основні заняття людей часу трипільської культури – це землеробство і скотарство. Поселення людей того часу являли собою великі глинобитні домівки, побудовані по колу. Велику цікавість з’являють гончарні вироби (посуд, модельки житлових будинків, фігурки тварин). У період свого розвитку між 3500 та 2700 Рур. до н. е. Трипільці жили великими селами по 600 – 70 чоловік. У довгих та вузьких спільних оселях кожна сім’я займала власну, розгороджену на кімнати, частину житла. Орнаменти на череп’яному посуді являв собою поєднання плавних візерунків жовтого, чорного та білого кольорів. Це свідчить про магічні ритуали та віру в надприродні сили, що панували в їхній культурі.

Происхождение древних славян

Княжеской власти союза чехов требовался собственный центр, и таковым оказалась Прага—владычица и краса Чехии. Старые центры славянских союзов и родов не отвечали новым требованиям. Новая власть облекалась в новые формы.Кроме Праги Козьма указывает на строительство города Девин. По преданию этот город выстроили воинственные девы, стремившиеся ни в чем не уступать мужчинам. Юноши же на скале в лесной чащобе построили свой город Вышеград, называвшийся поначалу Храстен от слова чаща. Он отстоял от Девина не далее расстояния, позволяющего слышать звук рога. Пржемыслу наследовал Незамысл. Незамыслу наследовал Мнат. Ему же наследовал Воен. После его кончины Чехией правил Внислав. Вслед за ним вокняжился Кржесомысл. Ему наследовал Неклан. Вслед за ним на высокий престол сел Гостивит. Все эти князья правили Чехией в IX в. Козьма о той эпохе говорит: "Не было в то время человека, который (смог бы) с помощью письма сохранить в памяти людей их деяния". Сыном князя Гостивита был Борживой, супруг Людмилы, в Х в. жившей в том самом граде Тэтин, который в VIII в. основала дочь Крока Тэтка. Город расположен в 30 км к юго-западу от Праги.

Эпоха Дворцовых переворотов

При ней были воздвигнуты такие памятники архитектуры, как Зимний дворец в Петербурге, Большой Царскосельский дворец, собор Смольного монастыря. В 1755 г. в Царскосельском дворце была смонтирована знаменитая Янтарная комната, в своё время подаренная Петру прусским королём Фридрихом Вильгельмом. В российскую историю Елизавета Петровна вошла не только как императрица и поклонница изящных искусств, но и как страстная любительница нарядов. После её смерти Пётр III обнаружил в Летнем дворце пятнадцать тысяч платьев (не считая четырёх тысяч, сгоревших при пожаре), несколько тысяч пар обуви, сотни метров дорогой материи. Она позволяла себе не носить одно и то же платье многократно. Многие часы она посвящала уходу за собой. Свои немалые годы она переживала тяжело. С середины 50-х её здоровье стало ухудшаться. 25 декабря 1761 г. она умерла, завещав трон Петру Фёдоровичу. Краткое правление Петра III. Племянник Елизаветы Петровны, Петр III (сын старшей сестры Анны и герцога Голштинии) родился в Голштинии и с детства воспитывался в неприязни ко всему русскому и почтении к немецкому. К 1742 г. он оказался круглым сиротой.

История болезни - Сообщающаяся водянка оболочек правого яичка

Режим активный, с достаточным пребыванием на свежем воздухе. Умеренные занятия спортом, имеющие целью улучшить всасыванием утилизацию пищевых продуктов, стимулировать обменные процессы. Диета показана в зависимости от степени тяжести анемии: при легкой и среднетяжелой степенях и удовлетворительном аппетите - разнообразное, соответствующее возрасту ребенка питание с включением в рацион продуктов, богатых железом, белком, витаминами, микроэлементами. Ограничивают злаковые продукты и коровье молоко, так как при их употреблении образуются нерастворимые фитаты и фосфаты железа. Патогенетическую терапию осуществляют лекарственными препаратами железа (ферроцерон, резоферон, конферон, актиферрин, ферроплекс, орферон) и витаминов. Железо чаще всего назначают внутрь в виде закисных солей, преимущественно сульфата железа, который всасывается и усваивается наиболее полно. Применяют также хлорид, лактат, аскорбинат, глюконат и сахарат железа. Лекарственные препараты изготавливают из солей железа в сочетании с органическими веществами (аминокислотами, яблочной, янтарной, аскорбиновой, лимонной кислотами, диоктилсульфосукцинатом натрия и т.д.), которые в кислой среде желудка способствуют образованию легкорастворимых комплексных соединений железа - хелатов и более полному его усвоению.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Математика. 5 класс. Дидактические материалы. К учебнику С.М. Никольского. Потапов М.К.
Пособие содержит упражнения для самостоятельных работ по основным темам учебника "Математика, 5" С.М. Никольского и др., а также
131 руб
Раздел: Сборники задач, заданий, самоучители
Все о расчете, начислении и налогообложении заработной платы. Феоктистов Иван
Каждый бухгалтер в определенный момент сталкивается с проблемами, так или иначе связанными с заработной платой. Несмотря на множество
483 руб
Раздел: Бухгалтерский учет отдельных операций
Правила дорожного движения РФ 2008 (расширенные, новые, дополненные).
Справочное издание.
59 руб
Раздел: Безопасность дорожного движения
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.