телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Одежда и обувь -30% Канцтовары -30%

Творец и робот

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Ролевые игры на уроках английского языка

Вчитель повинен переконатися, що учні можуть вільно оперувати необхідними для ситуації вербальними та невебральними мовними засобами і це оперування не викликає у них суттевих труднощів. Рольова гра - це діяльність, яка надає учневі можливість практичного застосування мовних засобів, аспектів рольової поведінки. Отже знання мовних засобів та уміння і навички оперування ними мають бути вже засвоєні до моменту проведення рольової гри. Іншими словами, рольова гра буде неефективною, якщо учні не будуть попередньо підготовлені. Підготовка учнів, яку заздалегідь повинен провести вчитель, має декілька етапів: I етап - традиційна мовна практика - вправи, направлені на засвоєння граматичних структур та лексики. На цьому етапі доцільно використовувати такі види вправ, як: . виправлення граматично та лексично неправильних речень . заповнення пропусків . вибір правильних відповідей II етап - складання діалогів, застосовуючи такі види вправ, як: . побудова діалогів, заповнюючи пропуски, коли ситуація чітко окреслена . складання діалогу усім класом - за зразком III етап - робота з діалогами, які складають у парах або у групах на основі засвоєного мовного матеріалу.

Ролевые игры на уроках английского языка

Основними завданнями цієї рольової гри є: -тренувати учнів у вживанні лексики за темою у ситуації, наближеній до реальності; -активізація мисленнєвої та мовленнєвої діяльності учнів; -розвиток мовної реакції учнів, стимулювання їх до говоріння. У ході спостережень за учнями 5-Б класу середньої школи № 97 під час проведення цієї гри було помічено, що учні активно включилися у спілкування та обігрування ролей, ними було використано максимальну кількість мовленнєвих засобів та лексичних одиниць, засвоених на попередніх заняттях за темою. У класі серед 15 дітей є група учнів ( 3 дітей ) з підвищеним рівнем тривожності особистості, які під час попередніх занять боялися виходити до дошки і відповідати на запитання - але під час гри вони працювали на рівні з усіма іншими учнями. Прослідкуємо ще одну рольову гру з другої частини цього ж самого підручника. Візьмемо тему " Прогрес і зміни ( історія життя )". Робота ведеться над засвоєнням мовленнєвого матеріалу, для чого використовуються вправи на аудіювання діалогу, його обговорення, обігрування.

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Об'єкт дослідження: вплив гри на процес навчання і на процес формування знань, умінь, навичок. Предмет дослідження: рольова гра як засіб підвищення ефективності навчального процесу на уроках іноземної мови в 5-9 класах. Методи дослідження: критичний аналіз літературних джерел, вивчення та узагальнення позитивного досвіду роботи вчителів у ході педагогічної практики, наукове спостереження, пробне навчання, розвідувальний методичний експеримент. Практичне значення роботи полягає в розробці методичних рекомендацій із творчого використання рольової гри вчителями середньої школи для активізації навчально-виховного процесу. 1. Психолого-педагогічне обґрунтування доцільності використання рольових ігор на уроках іноземної мови в середній школі Гра поряд із працею й навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок, вносячи в зміст дозвілля нескінченні сюжети і теми. Російський письменник Ю. Нагибін так оцінює значення гри в дитинстві: «У грі виявляється характер дитини, його погляди на життя, його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри наближаються до рішення складних життєвих проблем». К.Д. Ушинський (1824 – 1871), автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі підготовки дитини через гру до трудової діяльності. К.Д. Ушинський стверджував, що в грі з'єднуються одночасне прагнення, відчування і представлення .

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Другий компонент рольової гри - вихідна ситуація -виступає як спосіб її організації. При створенні ситуації необхідно враховувати й обставини реальної дійсності, і взаємини комуникантів. Виділяються наступні компоненти ситуації: 1) суб'єкт, 2) об'єкт (предмет розмови), 3) відношення суб'єкта до предмета розмови, умови мовленнєвого акта. Третій компонент рольової гри - рольові дії, що виконують учні, граючи визначену роль. Рольові дії як різновид ігрових дій органічно зв'язані з характреом ролі і включають вербальні і невербальні дії, використання бутафорії. Як показують результати навчання , застосування рольової гри на уроках іноземної мови сприяє позитивним змінам у мовленні учнів як у якісному відношенні (розмаїтість діалогічних єдностей, ініціативність мовних партнерів, емоційність висловлення), так і в кількісному (правильність мови, обсяг висловлення, темп мови). 3.5. Етапи рольової гри 1. Підготовка до рольової гри Вчитель найчастіше проводить рольову гру на завершальному етапі роботи над темою при закріпленні мовних навичок і умінь.

Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

Firs of all everyo e who wa s o ge a job mus fill ou a ques io aire. Please wri e your perso al i forma io a d also why you wa o work for he age cy, wha wages you wa o ge , where you worked before. Whe you are ready, come here for a i erview. Учні, «шукаючі роботу», заповнюють анкету і проходять на співбесіду з президентом, журналістами, головним редактором, програмістом і секретарем, що задають різні питання, що стосуються їх особистих даних і “професійного досвіду”. Етап 2. Preside : Everyo e has passed he i erview. I am ready o hire all of you, bu le ’s have he fi al check. I have sig ed a co rac wi h Visa our ravel age cy o make a ad abou Sevas opol. I mus a rac foreig ouris s o he ci y. We’ll have wo eams. Each eam mus make a speech abou Sevas opol a d prove why i is wor h seei g. You may use pho os, cards a d pos ers. You have 15 mi u es. Через 15 хвилин учитель, “президент” і його “співробітники” заслуховують повідомлення і визначають команду-переможця. Президент поздоровляє її і повідомляє, що йому сподобалися обидва рекламних ролика, і на роботу приймаються всі бажаючі. 4.3. Рольові ігри для формування норм мовного етикету і виховання культури поводження для учнів усіх віків.

страницы 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Я робот. На английском языке. Азимов Айзек
Сборник рассказов "Я, робот" - один из самых известных сборников классика американской фантастической литературы Айзека Азимова.
349 руб
Раздел: Книги для чтения. Адаптированные тексты
Встреча в Багдаде. На английском языке. Кристи Агата
"Встреча в Багдаде" (1951) - одна из шпионских историй Агаты Кристи повествует о том, как уволенная с работы стенографистка
237 руб
Раздел: Книги для чтения. Адаптированные тексты
Духовный путь Агни-Йога. Путь сердца. Практика Агни-Йога. Перевалов В.В.
Это издание выключает в себя две книги, являющиеся практическим руководством по Агни-йоге. Практики, предлагаемые здесь, не сложны, однако
219 руб
Раздел: Прочие издания
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.