телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАИгры. Игрушки -30% Образование, учебная литература -30% Бытовая техника -30%

Творец и робот

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

Дія пільг повинно наступати автоматично при виконанні умов, установлених законом. Для сучасної Росії особливе значення має опрацювання принципів побудови податкової системи стосовно до особливостей розвитку держави федерального типу. Основні хиби структури оподатковування в країні обумовлені її непристосованістю до сучасних умов. Специфіка переходу економіки до ринку і рішення проблем взаємовідносин федерального центру і регіонів визначають і особливості складу і структури оподатковування. Сучасна система податків Росії містить декілька економічних необгрунтованих податкових форм. Це податки з виторгу від реалізації продукції (робіт, послуг), податок на відтворення мінерально-сировинної бази і т.д. У наукових публікаціях і в заявах керівників фінансових і податкових адміністрацій зазначені податки називаються нераціональними і шкідливими. Їх пропонують усунути з практики прийняттям Податкового кодексу. Система оподатковування повинна спиратися на досягнення науки і досвід закордонних країн, будуватися на подібних принципах у відповідній ситуації. Але про це в останній главі нашої роботи.

Цивільний та арбітражний процес

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИСУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТКОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ .

Аграрное право

У разі затримки видачі трудової книжки з вини власника або уповноваженого ним органу працівникові виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу. Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню.     Відповідно до п.47 Примірного статуту колгоспу і пунктів 9, 18, 26 Положення про порядок розгляду трудових спорів колгоспників, затвердженого 2 квітня 1981 р., трудові спори членів колгоспу незалежно від займаної посади (крім віднесених Статутом до виключної компетенції загальних зборів членів колгоспу) приймаються до судового розгляду, якщо вони попередньо вирішувались комісією по трудових спорах і в ній не було досягнуто згоди сторін або колгоспник не погодився з її рішенням чи рішення не виконується правлінням колгоспу. При додержанні зазначених вимог судовому розгляду підлягають спори з питань: виплати належного колгоспникові заробітку (основної, додаткової або натуральної оплати, премій), передбаченого Положенням про оплату праці в колгоспі; переведення на іншу роботу й оплати праці при переведенні; звільнення із займаної посади (роботи); виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу; надання відпустки, її оплати і виплати грошової компенсації при припиненні трудових відносин; повернення грошових сум, відрахованих із заробітку на покриття шкоди, заподіяної колгоспові; застосування затверджених у колгоспі норм виробітку і відрядних розцінок, а також умов праці, що забезпечують виконання норм виробітку; накладення дисциплінарних стягнень; видачі та використання спецодягу, спецвзуття і захисних засобів; виконання інших передбачених у колгоспі заходів по охороні праці; з інших питань застосування установлених умов праці колгоспників.

1933г. Трагедия голода на Украине (1933: Трагедія голоду)

Отже, зроблена з воєнно-комуністичних позицій спроба налагодити плановий продук­тообмін між містом і селом була офіційно визнана неспро­можною. Але торгівля хлібом дозволялася тільки після виконання заготівельного плану, з 15 січня 1933р. Сталін сліпо вірив у дієвість обов'язкових постанов, не­залежно від того, чи відповідають вони реальним інтересам і відносинам. Він думав, що проблему жнив 1932р. можна розв'язати прийняттям закону, в якому були б передбачені заходи проти виявлених раніше хиб. У постанові РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 5 липня 1932р. «Про збиральну кампанію 1932р.» висувалася вимога запроваджувати скиртування: своєчасно скошений і заскиртований хліб міг тривалий час зберігатися в полі. З метою заохочення колгоспни­ків дозволялося вже при обмолоті видавати аван­си в рахунок натуральної частини доходів у обсязі 10-15% фактично обмолоченого хліба. Проте в селянській практиці робота за десятий сніп ніколи не вважалася вигідною, а на додаткову видачу хліба взимку вже ніхто не розраховував. Усе ж 1932р. було заскиртовано більше скошеного хлі­ба, ніж у попередні роки.

О репрессиях в Алтайском крае в годы второй мировой войны

Их судили, но они считают себя невиновными. Оправдываясь, они ссылаются на то, что были только рядовыми исполнителями. Мол, как солдат не может отвечать за исполнение незаконного приказа, поступившего от командира, так они и не должны отвечать за свои действия, так как это была политика «центра». Это он утверждал, что по мере укрепления социализма будет усиливаться классовая борьба, а значит нужно выявлять и искоренять врагов народа : троцкистов, изменников, шпионов Изучение ряда уголовных дел по таким заявлениям позволяет не согласиться с такими доводами. Живой человек, наделённый разумом, вообще не должен превращаться в механического робота, который бы действовал по заданной схеме. И уж тем более не подводить под статью других – планово и целенаправленно, не гнушаясь никакими приёмами, используя личное знакомство с избранной жертвой, «тёмные пятна» в биографии, промахи и упущения в работе. В 1932 году председатель Западно – Сибирской рабоче – крестьянской инспекции Папарде написал в Москву: «Сибкрай РКИ просит рассмотреть причины совершенно недопустимой, граничащей с вредительством, волокиты со строительством правобережного варианта Чуйского тракта и привлечь виновных к суровой ответственности, обязать Главдоротранс закончит изыскания, строительство тракта и моста через реку Бию в срок».

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

CD-ROM (MP3). Я - робот / Человек, который никогда не лгал / Что значит имя.
Радиоспектакли трех наиболее известных произведений Айзека Азимова: Я - робот (исполнители: Клара Румянова, Ирина Карташова, Михаил Зимин,
245 руб
Раздел: Для детей
CD-ROM (MP3). Летучий самозванец.
Я, Виола Тараканова, отправилась в плавание на теплоходе "Летучий самозванец" в компании моего бойфренда Юры Шумакова.
199 руб
Раздел: Для взрослых
Зонтик "Винни Пух".
Внимание! Данный товар продается в ассортименте. Если на складе нашего поставщика закончится заказанный вами товар, вместо него может быть
496 руб
Раздел: Складные зонты
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.