телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Бытовая техника -30% Электроника, оргтехника -30%

Творец и робот

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Підприємництво

Про видане реєстраційне посвідчення управління юстиції повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. В реєстраційному посвідченні вказуються територія діяльності приватного нотаріуса (нотаріальний округ) та адреса розташування його робочого місця. Після отримання реєстраційного посвідчення приватний нотаріус зобов'язаний у тримісячний строк розпочати нотаріальну діяльність. Якщо протягом цього строку без поважних причин нотаріус не приступить до роботи, за рішенням управління юстиції видане йому реєстраційне посвідчення може бути анульовано. Приватний нотаріус вправі мати контору, укладати цивільно-правові та трудові договори, відкривати розрахунковий та інші рахунки в банках. Нотаріальний округ визначається управлінням юстиції за заявою нотаріуса відповідно до адміністративно-територіального поділу України. В містах, що мають районний поділ, округом діяльності нотаріуса є територія відповідного міста. Приватний нотаріус повинен мати своє робоче місце в межах нотаріального округу.

Право коллективной собственности на Украине

Ринкова економика породила різноманітні організаційні форми підприємств: господарськи товариства; - 4 - виробничи кооперативи; приватні і казенні підприємства. Виникла необхідність урегулювання правового статусу об`єднань, підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, та т.д.), встановлення правового режиму вільних (спіциальних) економічних зон та вивчення правового режиму іноземного інвестування. Мета дипломної роботи – проведення теоретичного дослідження практичної роботи і вивчення досвіду практичної роботи права колективної власності на підставі чинного законодавства України. Об`єкт дипломної роботи – проблеми права власності на сучасному єтапі в Україні. Предметом досліджень дипломної роботи – є комплєкс суспільних відносин в сфері права колективної власності в Україні. Завдання дипломної роботи: дати загальний огляд історії розвіття права колективної власності в Україні; розкрити поняття суб`єктів та об`єктів колективної власності; підстав виникнення права колективної власності; проаналізувати об`єкти права власності колективу арендарів; проаналізувати об`єкти права власності колективу колективного господарства; проаналізувати об`єкти права власності колективу господарського товариства.

Типы государства (Доклад)

Семья религиозного права. Прежде чем давать общую характеристику семьи религиозного права, необходимо сначала определить понятие правовая семья . Ксемье религиозного права относятся правовые системы таких му- сульманских стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др., а также ин- дусское право общин Индии, Сингапура, Бирмы, Малайзии и др. Среди признаков данной правовой семьи можно выделить следующие; - главный творец права Бог, а не общество, государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно верить и со- ответственно строго соблюдать; - источниками права являются религиозно-нравстенные нормы и цен- ности,содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме и распростра- няющиеся на мусульман либо в Шастрах,Ведах, законах Ману и т.д. и действующие в отношении индусов; - весьма тесное переплптение юридических положений с религиозными, религиозными, философскими и моральными поступками, а также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения; - особое место в системе источников права занимают труды уче- ных-юристов (доктрины),конкретизирующие и толкующие первоисточники и лежащие в основе конкретных решений: - отсутсвует деление права на частное и публичное; -нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное зна- чение; -судебная практика в собственном смысле слова не является источ- ником права; - во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это имеет место в романо-германской и англо-саксонской правовых семьях).

Страхование

У наших умовах таке страхування є частиною державного обов'язкового соціального страхування, яке проводиться за рахунок коштів підприємств і установ. При втраті здоров'я застраховані робітники, служац{ие або колгоспники мають право на грошову допомогу по місцю роботи в розмірі до повного заробітку в залежності від свого трудового стажу на весь період непрацездатності в межах 4 місяців. Якщо непрацездатність застрахованих продовжується понад 4 місяців, то вони переводяться на пенсію по інвалідності. Вказані допомоги і пенсії дозволяють застрахованим повністю або частково відшкодовувати втрати в своїх сімейних прибутках, пов'язані з часовою, тривалою або постійною непрацездатністю. Така система медичного страхування в складі соціального страхування діє у нас в умовах безкоштовної охорони здоров'я, тобто надання громадянам безкоштовної медичної допомоги в лікарнях і поликлиниках'. У тих зарубіжних країнах, де безкоштовне надання медичною допомоги обмежене рамками лише- певних незаможних верств населення і де широке поширення має платну охорону здоров'я, медичне страхування направлене на те, щоб плата за лікування могла бути цілком доступною для більшості трудящих.

Проблема происхождения государства и права

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ СУМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ПРАВОВЕДЕНИЯ Контрольная робота по теории государства и права на тему: "ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА" студентки группы ФПС “ правоведения ” Ворошиловой Светланы Александровны преподаватель: Синченко Юрий Павлович г. Сумы 2001 г. Содержание I. Происхождение государства 3 1. Основные теории происхождения государства 3 2. Общие закономерности возникновения государства 6 3. Признаки государства, отличающие его от социальной (публичной) власти первобытнообщинного строя 8 4. Особенности возникновения государств у разных народов мира 8 II. Происхождение права 12 1. Причины происхождения права 13 2. Признаки, отличающие нормы права от норм поведения в первобытном обществе 14 3. Основные юридические источники формирования права у разных народов мира 14 Список литературы 16 I. Происхождение государства 1. Основные теории происхождения государства Патриархальная теория (Аристотель, Р.Филмер, Н.К.Михайловский, М.Н.Покровский). Согласно этой теории государство произошло из патриархальной семьи, в результате ее разрастания: семья — совокупность семей (селение) — совокупность селений (государство).

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Робот-трансформер Toyota Supra. Арт. 50070.
Фантастический робот-трансформер и одновременно модель автомобиля! Игрушка представляет собой устрашающего футуристического воина, который
1452 руб
Раздел: Трансформеры
Робот-трансформер Roadbot MR2. Арт. 50080.
1452 руб
Раздел: Трансформеры
Робот-трансформер "Toyota Celica". Арт. 50090.
Фантастический робот-трансформер и одновременно модель автомобиля! Игрушка представляет собой устрашающего футуристического воина, который
2176 руб
Раздел: Трансформеры
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.