телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Все для ремонта, строительства. Инструменты -30% Канцтовары -30%

Тернистий шлях другої дивізії УНА

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Налогообложение предприятия

Підприємства мають право вкласти свої фінансові ресурси на створення спільних підприємств, у тому числі з участю іноземних інвесторів, придбати акції, облігації, інші цінні папери юридичних осіб. З прибутку підприємства можуть перераховувати кошти на спеціально відкриті рахунки благодійних фондів, робити добровільні внески установам культури, освіти, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, громадським організаціям інвалідів тощо. Певна сума прибутку, що йде на добровільні внески та благодійні цілі (в межах 4 % загальної суми прибутку), звільняється від оподаткування. Одним з можливих шляхів використання прибутку підприємства це вакористання її на ринку цінних бумаг. Поглиблення процесів реформування економіки в напрямі створення повноцінних ринкових відносин супроводжується розширенням операцій суб'єктів підприємницької діяльності на ринку цінних паперів. Він являє собою специфічну сферу товарно-грошових відносин, де об'єктом угоди виступають цінні папери — акції, облігації, векселі та інші. Суб'єктами цих відносин є емітенти й інвестори: перші здійснюють випуск цінних паперів та їх реалізацію з метою залучення фінансових ресурсів (ними можуть виступати підприємства або держава), другі вкладають свої фінансові ресурси з метою одержання прибутку шляхом одержання дивідендів, процентів, а також через перепродаж цінних паперів на ринку.

Симон Петлюра

Голова Українського Військового комітету Західного фронту, голова Українського Військового Генерального комітету, перший Секретар військових справ Генерального Секретаріату - С. Петлюра, як ніхто інший, розумів значення війська для оборони державності, - він же його створив, він з ним і пройшов усім тернистим шляхом перемог, зради, блокад і поразок. Петлюра - безмірно вищий за те, що про нього думають. Він - з породи вождів, людина того гатунку, що в старовину закладали династії, а в наш демократичний час стають національними героями. 1. Покликаний історією. 1.1 Життєвий шлях С.В. Петлюри до 1917 року. Симон Васильович Петлюра народився 10 травня 1879 року в Полтаві у міщанській сім'ї. Початкову освіту здобув у церковно-приходській школі. З 1895 року навчався у Полтавській духовній семінарії. У 1900 році став членом революційної української партії (РУП). Про оточення, в якому жив тоді С. В. Петлюра, ми знаємо дуже мало. У 1901 році його виключили із семінарії. Існує кілька думок з цього приводу. Одні джерела причини вбачають у революційній роботі Петлюри як члена РУПу, інші в його активній культурологічній діяльності, несумісній з навчанням у духовному закладі. Восени 1902 року С. В. Петлюра виїжджає на Кубань до Катеринодара, де спочатку вчителює, а потім працює над архівами Кубанського Війська.

Леся Українка

Коли хтось із товариства, котре сиділо за столом і спостерігало змагання метелика зі світлом, зауважив: "Дурному дурна і смерть", — почувся голос: "А хіба розумніша була б його смерть, якби він навіки загинув у темнім льосі? Те світло спалило його, але він рвався на простір. Він шукав світла!" Оце поривання до світла, непримиренність до животіння, байдужості були властиві і Лесі Українці, яка, обравши тернистий шлях поета, хотіла бачити пісні свої пломеніючими, слова — зброєю іскристою. Вона їм не раз наказувала: "Палайте чи паліть, та не в'яліть!" Поетичним маніфестом письменниці, її мистецьким кредо став вірш "Слово, чому ти не твердая криця.":Зброє моя, послужи воякамКраще, ніж служиш ти хворим рукам! У першій строфі цієї поезії письменниця звертається до слова, яке повинне піднімати народ на боротьбу, а, отже, "знімати вражі голови з плеч". Наступна строфа — це по суті аналіз своєї письменницької, громадянської позиції. Поетеса ніколи не видобувала фальшивих нот із своєї ліри, для битви з ворогом гартувала слово кров'ю власного серця: Ти, моя щира, гартована мова, Я тебе видобуть з піхви готова, Тільки ж ти кров з мого серця проллєш, Вражого ж серця клинком не проб'єш.

Використання фотографічних методів

Це вистачає для відносної фотометрії (тобто виміри відношення яскравості і блиску). Для абсолютної фотометрії (тобто вимір абсолютних значень яскравості і блиску) необхідно провести, окрім калібрування, ще і стандартизацію. Для стандартизації треба удрукувати на емульсію зображення майданчика з відомою яскравістю (для протяжних джерел) або мати на негативі зірки з відомими зоряними величинами. При відносній фотометрії точкових об'єктів калібрування робиться зазвичай за зірками з відомим блиском. Висновок Для виміру почорніння негативу застосовується фотоелектрична мікрофотометрія. У цих приладах інтенсивність світлового пучка, що минув крізь негатив, вимірюється фотоелементом. Головний недолік фотографічної пластинки приймача випромінювання – це нелінійна залежність почорніння від освітленості. Крім того, почорніння залежить від умов обробки. В результаті точність фотометричних вимірів, вироблюваних фотографічним методом, зазвичай не перевищує 5-7 %. Література Дагаєв М.М., Чаругин С.М. Астрофізика. - М.: Освіта, 1988. Кабардін О.Ф. Фізика. – М.: Освіта, 1988. Рябов Ю.А. Рух небесних тіл. – М.: Наука, 1988. Симоненко А.Н. Астероїди або тернисті шляхи досліджень. – М.: Наука, 1985.

Молитва як чинник духовності: богословські та філософсько-релігієзнавчі виміри

Свята Тереза розглядала молитву як процес духовного сходження. Вона стверджувала, що існує неймовірної краси палац, що побудований із чистого діаманту. Кожний містик прагне ввійти в нього. Палац знаходиться в людській душі; шлях до нього лежить через сім обитель, через сім ступенів молитви. Перша обитель досягається усною молитвою, яка спрямовує розсіяну свідомість на певний шлях. Друга обитель — мисленнєва молитва, в якій посилюється внутрішнє зосередження думки. На зміну вираженій мовi приходить внутрішня мова. Третя ступінь — молитва споглядальна, коли свідомість переходить від форми дискурсивної до інтуїтивної. На зміну думання приходить любов. Молитва успокоения вводить в четверту обитель, коли душа приходить до вищого стану споглядання і перед нею несподівано й раптово появляється істина. П'ята обитель — молитва єднання, що фіксує початок екстазу. Однак вона ще нестійка. Нерухомість свідомості недосконала; в ній помітні коливання, тимчасові замкнення. І, нарешті, шоста обитель — молитва захвату, коли свідомість досягає екстазу.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Почему планеты обращаются вокруг друг друга и вокруг Солнца не эллиптическими орбитами, а орбитами круговыми?. Сирис А.З.
Открытие эллиптического обращения планет взамен их кругового обращения в свое время стало революционным событием в астрономической науке.
163 руб
Раздел: Астрономия
АнтиДемидович. Приближенные методы решения дифференциальных уравнений, устойчивость и фазовые траектории, метод интегральных. Боярчук А.К.
Предлагаемое читателю "Справочное пособие по высшей математике" охватывает почти все разделы высшей математики. В пятом томе
378 руб
Раздел: Научная, учебная литература для специалистов
Физика частиц - 2013. Квантовая электродинамика и стандартная модель. Бояркин О.М.
Во втором томе двухтомника, содержащего современный курс физики элементарных частиц, в качестве первого примера теории реальных
1037 руб
Раздел: Научная, учебная литература для специалистов
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.