телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Канцтовары -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Тернистий шлях кубанця Проходи

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

На рубежі століть

Мережа автострад доповнюється густою мережею гарних федеральних доріг. ФРН тримає сумний рекорд у Європі по транспортних жертвах. Але розширення мережі автострад вимагають нових мільярдних капіталовкладень. Центральне положення країни в західній Європі обумовлює міжнародне значення багатьох шляхів, що проходять через її територію. В останні роки мережа залізниць усередині держави скорочується, зате збільшується частка електрифікованих доріг, швидкості руху ростуть. Залізниці, що належать державі, відносяться до збиткових підприємств. Основна причина цього - пільги на перевезення масових вантажів для великих монополій. Їх не може перекрити навіть велика дорожнеча пасажирських поїздок. ФРН має розгалужену мережу річкових шляхів; вона складає 4400 км. Це Рейн із припливами Мозелем, Майном і Неккаром, Везер, нижній плин Ельби, і, нарешті, на півдні - Дунай. Річкова мережа доповнена каналами, поліпшена зарегулюванням деяких рік. "Каналізування" Неккара відкрило для річкового флоту Південь ФРН, "каналізування" Мозеля - прямий шлях у Францію.

Русско-немецкие договора 1939 и их современные оценки

Дійсно, з цієї точки зору схожість між ними є. Обидва укладені у винятково складній для нас міжнародній обстановці і були спрямовані на зміцнення позицій соціалістичної держави в умовах капіталістичного оточення. Однак між цими дипломатичними актами була й істотна різниця. По-перше, обговорення питання про підписання Брестського миру проходило в партії відкрито, виступали його прихильники і противники, зрештою все вирішувалося демократичним шляхом. Договір про ненапад укладався в період, коли в партії і країні панували адміністративно-командна система керівництва і культ особи. Всі найважливіші питання фактично вирішувалися Сталіним. Ніяких інших думок не висловлювалося. Навіть деякі члени Політбюро ЦК ВКП(б) дізналися про договір вже після його підписання. По-друге, В. І. Ленін підкреслював, що, йдучи на компроміс з німецьким імперіалізмом і підписавши Брестський мирний договір, « ніде грані, що підриває або плямує соціалістичну пладу, ми не перейшли ». В результаті ж підписання договору про ненапад Радянська держава і соціалізм як система зазнали серйозних ідеологічних втрат. Позитивне значення договору про ненапад тривалий час радянські дослідники вбачали в тому, що нібито завдяки його укладенню СРСР одержав близько двох років для зміцнення своєї обороноздатності.

«Я лиру посвятил народу своему...» (по произведениям Н.А.Некрасова)

К середине 50-х годов окончательно формируется эстетическая позиция Некрасова и его творческая программа. Некрасов твердо стоит на позициях гражданственности и поэзии, общественной направленности и активного вмешательства в жизнь. Некрасов считал, что нельзя безнаказанно “закрывать глаза на совершающееся вокруг”, и эта позиция находит отражение в его критических статьях того периода. Выражение активной гражданской позиции мы находим и в стихотворениях, посвященных теме поэта и поэзии —“Муза” (1852), “Блажен незлобливый поэт.” (1852), “Поэт и гражданин” (1856). В стихотворении “Муза” Некрасов развивает принципы пушкинского реализма, но заостряет внимание на неприкрашенности изображения жизни. Музе Пушкина он противопоставлял свою, “печальную спутницу” “печальных бедняков”. Она не только тоскует, но и призывает к мести, протесту. Стихотворение “Блажен незлобливый поэт.” рассказывает о поэте чистого искусства, далекого от жизненных проблем. И ему противостоит поэт-сатирик, обличитель. Питая ненавистью грудь, Уста вооружив сатирой, Проходит он тернистый путь Своей карающею лирой. Некрасов уверен, что дело настоящего поэта останется в памяти народа. Как много сделал он, поймут, И как любил он — ненавидя.

Анатомия человека

Кількість колбочок у сітківці зменшується з віддаленням від центральної ямки, кількість же паличок у цьому напрямі зростає. У крайніх ділянках сітківки палички відсутні. Всього у сітківці налічується 6-7 млн. колбочок і 110-125 млн паличок. “Сліпа частина сітківки” нервових клітин не має і складається із пігментного шару і шару епітеліальних клітин. Сітківка ока і зоровий нерв мають спільне походження з головним мозком - вони розвинулись шляхом вип'ячування із зачатка проміжного мозку. Внутрішнє ядро очного яблука включає водянисту вологу, кришталик і склоподібне тіло. Всі ці утвори, і рогівка, в нормі, прозорі, заломлюють світло - прозорі і світлозаломлюючі середовища ока. Вони становлять оптичну систему, завдяки якій світлові промені, що надходять до ока, фокусуються і проходять до сітківки. На ній виникає зменшене і перевернуте зображення предметів (предмету). Водяниста волога (humor aquosus) знаходиться у передній і задній камерах очного яблука. Передня камера - простір між рогівкою, райдужкою і кришталиком.

Управління трудовими ресурсам як динамічна система

Такі дані отримують шляхом аналізу змісту роботи. Існує декілька методів аналізу змісту роботи. Один з них являє собою нагляд за робітником та формальну реєстрацію усіх завдань та дій, що він виконує. Інший метод передбачає отримання відповідної інформації шляхом співбесіди з працівником чи його безпосереднім начальником. Такий метод може виявитися менш точним, що обумовлено особливостями суб’єктивного сприйняття людини, що проходить опитування. Третій метод полягає в тому, що працівника просять заповнити анкету чи надати опис своєї роботи та вимог до неї. На основі отриманної інформації створюється посадова інструкція, що є документом, у якому закріплені основні обов’язки, вимоги до знань та навиків, а також прав робітника. Така інструкція повинна бути розроблена на підприємстві для всіх посад та спеціальностей. Для розробки оперативного плану роботи з кадрами потрібно мати наступну інформацію: - про постійний склад персоналу (ім’я, по-батькові, прізвище, місце проживання, вік, час прийняття на роботу); - про структури персоналу (кваліфікаційна, статева, національна структура, витома вага інвалідів, робочих, службовців, кваліфікованих робітників, тощо); - про завдання, що виконуються в процесі роботи та вимоги до виконавців; - про плинність кадрів; - про згаяний часу в результаті простою, по хворобі; - дані про тривалість робочого дня (повністю та частково зайняті, робітнки, що працюють в одну зміну, в декілька чи в ночну зміну, тривалість відпусток); - про заробітню плату робочих та службовців (її структура, додаткова зарплата, надбавки, оплата по тарифу, понад тариф); - про соціальні послуги, що надаються державою та суспільними організаціями (витрати на соціальні нужди, що виділяються згідно з законом, тарифними договорами чи добровільно).

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Домик с глазками. Теремок. Шляхов И.
Стихи для детей. Книжка-вырубка с подвижными пластиковыми глазками. Картонные страницы. Для чтения родителями детям Цветные иллюстрации: Шляхов И.
86 руб
Раздел: Книжки со вставками
Соколиная книга. Соколкин Сергей Юрьевич
Николай Тряпкин и Юрий Кузнецов, Борис Примеров и Валентин Сорокин, Валерий Ганичев и Владимир Бондаренко называют Сергея Соколкина одним
309 руб
Раздел: Русская поэзия XX-XXI века
Веселая математическая раскраска. Вайнруб Анна Исаевна
Система заданий математических раскрасок позволяет не только обучить малыша счету и выполнению арифметических действий в игровой форме, но
66 руб
Раздел: Раскраски с играми и заданиями
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.