телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКрасота и здоровье -30% Товары для детей -30% Одежда и обувь -30%

Тернистий шлях кубанця Проходи

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Региональный ландшафтный парк "Донецкий кряж"

Территория парка по своей значимости уникальна и представляет собой один из очень немногих в Украине сохранившихся участков разнотравно-типчаково-ковыльной степи с байрачными лесами в устьях балок и участками лесных культур в степи (результат степного лесоразведения). Это частица безбрежного когда-то "Дикого поля", над которым возвышается легендарная, овеянная историей Саур-Могила. С высоты смотровой площадки взору открывается неповторимый пейзаж Донецкого кряжа с мозаикой степных участков, байрачных лесов, сельхозугодий и затерявшихся по речным долинам сел. Ежегодно тысячи людей приходят сюда, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны героев-освободителей Донбасса. Многие исторические события связаны с этими местами. Начиная с древних времен здесь сменяли друг друга самые различные народы - киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, авары, болгары, хазары, печенеги, половцы, монголы, крымские татары. В то время проходил здесь шлях, по которому гнали невольников. Дикое поле видело беспримерные подвиги запорожских казаков в битвах за свою Украину.

Інфляція та антиінфляційні заходи

Отже, гасіння інфляційних очікувань – найважливіша проблема держави, що стає на шлях боротьби з інфляцією. Судячи із недавнього минулого розвинутих країн проблема позбавлення людей нездорової інфляційної психології, що виявляється на ринку у вигляді ажіотажного попиту, не менш складна і багатогранна ніж, наприклад, структурна перебудова виробництва або нормалізація бюджету і грошового обігу. Тут ніяк не обійтися без всебічного зміцнення ринкових механізмів. Діючи в обстановці загального підвищення цін, тільки вони здатні викликати зниження останніх хоча б на деяких товарних ринках, що підвищить схильність до заощадження, допоможе стабілізувати поточний попит. 4. Інфляція попиту і витрат В основі іншого механізму формування інфляції лежить взаємозв'язок попиту й витрат, що відображено на рисунку 1.1.AS2 Рівень цін (базовий рівень=10) АS 1,3Інфляція, спричинена попитом Е3 AS1 1,2 Е2 1,1 E1 1,0 Природний рівень AD2 реального обсягу виробництва AD1 900 1000 1100 1200 Реальний обсяг виробництва Рис.1.1. Інфляція, спричинена попитом і витратами У міру того, як економічна система у своєму русі проходить від точки Е1 через Е2 і Е3, характерні зміни в економіці і грошовому обігу викликають інфляцію (тривале підвищення рівня цін). Як видно з рис. 1.1, інфляційні процеси розвиваються у двох, відмінних один від одного, варіантах.

Національне багатство, прибуток

При порівнянні і зіставленні НП необхідно застосовувати незмінні ціни. Якщо цілком виключити з валового суспільного продукту матеріальні витрати (З), тобто витрати упредметненої праці минулого років, то одержимо чистий доход суспільства. В економічній теорії і сучасній обліково- статистичній практиці чистий продукт суспільства одержав назву національного доходу. Створюваний у процесі виробництва суспільний продукт проходить у своєму русі стадії розподілу, обміну і споживання. На всьому шляху його руху між людьми складаються, постійно підтримуються і розвиваються визначені економічні відносини. Головними, визначальними є відносини, що мають місце в самім виробництві. Вони накладають відбиток на весь наступний ланцюжок економічних взаємозв'язків, визначають їхній характер, спрямованість розвитку. К. Маркс відзначав, що кожному способу виробництва суттєвий свій спосіб розподілу створюваного продукту. Але розподільні відносини не пасивні. В одних випадках вони можуть гальмувати виробництво, в інших виступати в якості його прискорювача. Через розподіл і обмін забезпечується повернення у виробництво різних засобів виробництва і робочої сили.

Овогенез

Період власного розвитку статевих клітин називають гаметогенезом (game es — чоловік, game e — дружина) чи предзародковим розвитком. Розвиток яйцеклітини названий оогенезом, розвиток сперматозоїда — сперматогенезом. Розвиток статевих клітин включає наступні етапи: Відокремлення первинних статевих клітин (гоноцитів) від інших (соматичних) клітин організму. Період розмноження статевих клітин, називаних на цій стадії гоніями (жіночі статеві клітини — оогонії, чоловічі — сперматогонії). Період росту, у ході якого жіночі статеві клітини іменуються ооцитами I порядку, а чоловічі статеві клітини — сперматоцитами I порядку; у цей час хромосоми обох типів клітин проходять стадії профази мейозу. Період дозрівання, в ході якого мейотичні ділення: після першого поділу утворяться ооцити і сперматоцити II порядку, після другого — відповідно зріла яйцеклітина (яйце) і сперматида. Історія У 1880 р. Нуссбаум вказав на відмінність між статевими і соматичними клітинами і висловив ідею про особливий для статевих клітин «зародковий» (зачатковий) шлях їхнього утворення в онтогенезі, що була розвита А. Вейсманом. З ідеї зачаткового шляху випливало, що лінії розвитку статевих і соматичних клітин в онтогенезі повинні роз'єднатися дуже рано, тобто попередники статевих клітин відокремлюються на самих ранніх етапах ембріонального розвитку. І дійсно, були описані випадки, коли майбутні статеві клітини ембріона (первинні статеві клітини) дуже рано відрізнялися за рядом ознак від інших (соматичних) клітин.

Біографія М.С. Грушевського

Різними були й ті шляхи та засоби, якими вони прагнули досягти своєї мети. Звичайно, усе це відповідним чином впливало на особисті стосунки згадуваних діячів з М. С. Грушевським, що складалися по-різному, часто проходили певну еволюцію, часом кардинально змінювалися через причини об'єктивні й суб'єктивні. Частина прихильників і однодумців Грушевського з плином часу і за певних обставин суспільно-політичного життя опинялися у таборі його опонентів і, навпаки, колишні опоненти ставали щирими друзями й надійними сподвижниками. Чимало цих діячів були одночасно однодумцями й опонентами М.С. Грушевського, беззастережно підтримували його у розв'язанні одних проблем і палко полемізували з ним з приводу інших. Звичайно, в цій книзі ніяк неможна вмістити відомостей про всіх осіб, з якими співпрацював і спілкувався М.С.Гру шевський, у кого він вчився і кого вчив сам, створивши власну велику школу в українській історичній науці. Вміщені тут персоналії лише репрезентують оточення М.С. Грушевського у різні періоди його життя й діяльності та ті громадсько-політичні організації й державні установи, які очолював і в яких працював цей великий українець (Наукове товариство їм.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Кот в сапогах. Шляхов И.
Сказки для самых маленьких, для чтения взрослыми детям.
42 руб
Раздел: Сказки для самых маленьких
Без трусоff: запретные способы соблазнения. Новиков Дмитрий
Эта книга, написанная специально для мужчин, помогает превратить банальное знакомство в захватывающее приключение. Автор рассказывает о
165 руб
Раздел: Прочие издания
Концепции современного естествознания. Гриф МО РФ. Романов В.П.
В учебном пособии на концептуальном уровне рассмотрены достижения и тенденции развития современного естествознания. Это позволило
59 руб
Раздел: Учебники: доп. пособия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.