телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАКанцтовары -30% Всё для хобби -30% Всё для дома -30%

Тернистий шлях кубанця Проходи

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

У напвначпних плугах поздовжнй  поперечний перекоси рами усувають регулювальними механзмами опорних колс. При агрегатуванн начпних плугв з тракторами класу 3 начпний механзм трактора налагоджують на двоточкову схему (рис. 1.16, в). У цьому випадку передн кнц обох нижнх поздовжнх тяг закрплюють в однй точц внизу на поперечнй ос механзму. Ширина захвату переднього корпуса повинна бути як  в усх нших корпусв. Збльшення ширини захвату переднього корпуса призводить до неповного пдрзування скиби та утворення борозен мж сусднми проходами. Ця ширина захвату залежить вд взамного розмщення трактора  плуга в горизонтальнй площин. Вдстань вд кромки гусениц (колеса) до стнки борозни повинна становити 240-300 мм. При агрегатуванн три-, дво- й однокорпусного плугв з колсним трактором ширину захвату переднм корпусом регулюють шляхом розмщення колс трактора та плуга по ос пдвски. Для роботи з трикорпусним плугом прав колеса трактора змщують вд поздовжньо ос на 800 мм, а лв - на 700 мм. Таке розмщення забезпечу рвномрний розподл маси трактора на колеса.

Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

Дане господарство розташоване недалеко від залізничної станції, на відстані 105 км. від обласного центру міста Чернігів та столиці – міста Київ. Шляхова мережа на територію землекористування товариства розвинута добре, що забезпечує зручний під`їзд до двору на перевезення вантажів. Через територію господарства проходить автошлях районного значення Бобровиця-Кобижча, який покращує зв`язок між господарським двором і полями господарства. А з південної сторони товариства проходить автошлях Бобровиця-Свидовець з твердим покриттям. Крім цих вищезгаданих шляхів, по території господарства велику розгалуженість мають магістральні та польові шляхи, по яких перевозиться велика кількість внутрішньогосподарських вантажів. А істотного впливу на використання земель господарства автошляхи не мають. При складанні схеми чергування культур в сівозмінах враховується народногосподарське значення культури, її біологічні особливості, вимога грунтів та її агротехніка. Господарство розташоване в зоні Полісся, клімат помірно-континентальний. Середньорічна температура повітря 6-8°С, кількість опадів 660-690 мм.

Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

Вірус віднесений до сімейства Parvoviridae, але і досі збудник хвороби вивчений слабо. Розмір віріонів від 10 до 23 нм, капсид має форму ікосаедра, без оболонки. Вірус проходить через мембранні фільтри з порами в 50 нм. Вірус пов'язаний з ядрами кліток і різними органелами цитоплазми. Вірус стійкий до формаліну і високої температури, ефіру, дезоксихолату, протеазі, нуклеазі. Інфекційність не знижується і після обробки фреоном або ефіром. У необроблених тканинах хворих вірус стійкіший до несприятливих чинників унаслідок еілізуючого дії білкових домішок. У організмі хворих норок вірус знаходиться в сироватці крові, головному мозку, мезентеріальних лімфовузлах, нирках, селезінці, печінці, слинних залозах і кишечнику. Джерелом інфекції служать хворі тварини. У благополучні господарства хвороба заноситься при завезенні латентно хворих норка, які розсіюють вірус із слиною, сечею і фекаліями. Доведена вертикальна передача. Досить часто спостерігається горизонтальний шлях передачі інфекції за допомогою прямого і непрямого контакту. Зараження можливе аліментарним шляхом, через шкіру, при спаровуванні, а також через дихальні шляхи у вигляді краплинно-аерозольної інфекції.

Історичні типи держав

Цей тип держави виявився самим життєстійким, здатним адаптуватися до умов, що змінюються. Перші капіталістичні держави виникли більше трьох століть тому. Буржуазія йшла до влади під лозунгом «Свобода, рівність і братерство». Встановлення буржуазної держави в порівнянні з феодальною - величезний крок вперед на шляху соціального прогресу. Економічну основу буржуазного держави на перших етапах його розвитку становила капіталістична приватна власність на засоби виробництва. У цій державі всі громадяни рівні перед законом, але зберігається економічна нерівність. Буржуазне суспільство тривалий час складалося з двох основних класів - буржуазії і робітників, відносини між якими зазнавали істотних змін. Буржуазна держава проходить у своєму розвитку ряд етапів. Перший етап можна назвати періодом становлення і розвитку капіталістичної держави. В економічному плані це період вільної конкуренції великого числа власників. Держава тут не втручається в економіку. Економічне життя визначають стихійний ринок і конкуренція. Для - виявлення загальнокласових інтересів і волі буржуазії необхідний був новий, більш сучасний механізм.

Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

Наприклад, порівняльно-історичний метод застосовують до вив­чення споріднених мов. Його метою є відкриття зако­номірностей розвитку цих мов. Структурний метод використовується при синхронічному вивченні будь-якої мови і має на меті дослідження структурної орга­нізації мови. Спеціальні дослідницькі методи перебувають в тіс­ному зв'язку із загальнонауковими, залежать від них, видозмінюються під їх впливом. Філософська методо­логія виростає з філософської теорії, світогляду; вона є сукупністю настанов на те, з якою метою, що і як вив­чати, і рекомендує конкретні методи вивчення мови. Конкретна наука має також наукову теорію і свою ме­тодологію — вчення про цілі, предмет дослідження і конкретні методи дослідження. Від філософії через її методологію проходить лінія зв'язку з теорією і з мето­дологією конкретної науки, через що зв'язок між філо­софською методологією і спеціальними методами пев­ної науки не є прямим, але очевидний. Лінгвістична теорія є тим місточком, який поєднує філософську і конкретно-наукову методологію. Правда, трапляються випадки, коли, прикриваючись правильними загальнометодологічними положеннями, вчений може буду­вати антинаукові теорії шляхом використання хиб­них методів.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ариадна. Мистер Пим проходит мимо. Романтический возраст. Дорога на Дувр. Милн Алан Александр
Пьесы Алана Александра Милна… Когда-то фантастически популярные, а впоследствии – незаслуженно забытые, они наконец-то возвращаются к
39 руб
Раздел: Зарубежная литература первой половины 20 века
Как понять результаты анализов. Милюкова И.В.
Анализы крови и мочи - двух "главных" жидкостей организма, состав которых изучен до тонкостей, могут рассказать врачу очень
23 руб
Раздел: Прочие
Полный юридический справочник землевладельца (хозяина загородного дома, дачника и садовода). Бирюков Б.М.
Цель настоящего издания — разъяснить все тонкости земельного законодательства, чтобы каждый человек мог юридически грамотно осуществлять
261 руб
Раздел: Земельное право
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.