телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВсё для дома -30% Сувениры -30% Образование, учебная литература -30%

Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Україна на початку ХХ ст

За цих умов посилилася міграція українських селян. Значна маса селян вирушила на сільськогосподарські заробітки в степові регіони, на Дон, Кубань, Нижнє Поволжя. Уряд не забороняв еміграцію українського селянства за Урал, до Сибіру, на Далекий Схід. 14.2. Створення і діяльність українських політичних партій на початку XX ст На рубежі ХІХ-ХХ ст. Україна залишалася ареною діяльності загальноросійських політичних об'єднань. У 1898 р. була створена Російська соціал-демократична робітнича партія (РСДРП). У 1903 р. РСДРП розкололась на помірковану(меншовики) і ліворадикальну(більшовики) течії. Меншовики орієнтувалися на парламентську боротьбу, реформи, демократичні свободи. Більшовики закликали до соціалістичної революції і диктатури. І більшовики, і меншовики намагалися закріпитися в Україні. Наприкінці 1901-на початку 1902 р. була створена партія російських соціалістів-революціонерів (есерів). Ця партія взяла багато з тактики народників. Зокрема, вона широко застосовувала революційний терор. Немало прихильників есерівської партії було в Україні. Незадоволені самодержавним режимом представники російської буржуазії, поміщиків та інтелігенції мріяли про ліберальне реформування Росії, перетворення імперії на конституційну монархію.

Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали

Головним її змістом стало домагання автономії у складі демократичної Росії. Ставлячи це завдання, діячі Центральної ради щиро вірили, що російська демократія й справді проводитиме демократичну політику щодо інших народів, які входили до складу Росії. Проте дуже швидко з'ясувалося, що українці глибоко помиляються в намірах російських демократів. Усі наступні політичні кроки розвінчували їхні демократичні заяви та розкривали великодержавну шовіністичну політику щодо інших народів, у тому числі українського. На основі постанови Тимчасового уряду та II Універсалу Центральної ради Україна набула статусу окремого територіально-адміністративного утворення з власним представництвом. В Україні більшовизм як політична сила був слабким. Він не мав за собою широкої соціальної бази й спирався лише на російський і зрусифікований український пролетаріат. Тому перспектив на перемогу він тут не мав. Список літератури 1. Грицак Я. Нарис історії України:Формування модерної української нації XIX – XX ст. – К., 1996. 2. Історія України/ Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Л., 1996. 3. Історія України: нове бачення: У 2-х т./ Під ред. В. Смолія. – К., 1995. 4. Лановик Б. Лазарович М. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 598 с. 5. Мороз В. Україна в XX ст. – Т., 1992. 6. Новітня історія України (1900 – 200): Підручник / А. Слюсаренко, В. Гусєв, В. Литвин. – К.: Вища шк., 2002. – 719 с.

Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

ЗМІСТ СПИСОК СКОРОЧЕНЬ РЕФЕРАТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧА БАЗА РОЗДІЛ 2. ДИФЕРЕНЦІЙОВАНЕ ІНФОРМУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ 2.1 Створення системи диференційованого інформування споживачів (ДІС) 2.2 Особливості інформаційного забезпечення фахівців у галузі бібліотекознавства (на прикладі бібліотек Росії) 2.3 Інформаційне забезпечення АПК РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ В ОБСЛУГОВУВАННІ СПЕЦІАЛІСТІВ 3.1 Міжбібліотечний абонемент (МБА) 3.2 Реферативні ресурси ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК №1 ДОДАТОК №2 ДОДАТОК №3 СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ІКС - консультаційна та впроваджувальна служба сільського господарства ІКЦ - інформаційно-консультаційних регіональних (обласних) центрів ДІС - диференційоване інформування споживачів НТІ - науково-технічна інформація ІАД - інформаційно – аналітичне дослідження НІР - науково-інформаційні роботи БД - бази даних РДБ - Російська державна бібліотека ВРІ - система вибіркового розповсюдження інформації АПК - агропромисловий комплекс РЕФЕРАТ Кошляк І.П. Особливості обслуговування однієї з читацьких груп (спеціалістів):Дипломна робота. - Рівнен. держ. гуман. ун-т. - Рівне, 2005. – 56 с. Диференційоване інформування споживачів — це вид інформаційного обслуговування, який направлений на задоволення постійно діючих інформаційних потреб спеціалістів та науковців для ефективного здійснення їх професійної діяльності.

Стратегічна самоорганізація

У системах, що самоорганізовуються, впорядкованість виникає в результаті утворення коопераційних процесів з безладу, властивого нерівноважному, нестійкому стану На підприємстві, де діють люди, що володіють свідомістю, самоорганізація доповнюється зовнішньою організацією, керованою свідомістю і волею людей. Таке моделювання розвитку системи, на наш погляд, визначається базовими основами (філософією) існування будь-якого бізнесу в сучасних умовах розвитку цивілізації. Список літератури Круглов М.И. Стратегічне управління компанією. - М.: Російська ділова література, 1998. Тренев Н.Н. Стратегічне управління: навчальний посібник для вузів. - М.: «Видавництво ПРІОР», 2000

Баня и сауна

Міністерство освіти і науки України Дніпродзержинський державний технічний університет кафедра фізичного виховання Р Е Ф Е Р А Т На тему: "Природа приходить на допомогу: лазня чи сауна?" Виконав: А тут будет стоять ваша фамилия, имя и где вы учитесь :о) Дніпродзержинськ 2001 П л а н: 1. Коротка історія російської лазні. 2. Російська лазня: a. Устрій лазні; b. Основні принципи ширяння. 3. Фінська лазня (сауна): a. Устрій сауни; b. Відміна сауни від російської лазні. 4. Вплив лазні на організм. 5. Основні правила користування лазнею. Про користь лазні Здавна відома любов російського народу до лазні. Не випадково в Росії народилася приказка: «Лазня парить, лазня править, баня усе поправить». Не зменшилося аматорів попаритися й у наші дні. Чим же порозумівається популярність лазні? Звичайно, не тільки любов'ю до чистоти тіла. Лазня робить могутню фізіологічну дію на весь організм. Вчені установили, що після відвідування лазні в людини помітно поліпшується кровопостачання шкіри і підшкірної клітковини, м'язів і суглобів, значно підвищується обмін речовин, підсилюється потовідділення, зростає число червоних кров'яних кульок і кількість гемоглобіну, у результаті чого організм повніше насичується киснем, заспокоюється нервова система.

страницы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Академические известия на 1781 год. Ч.8. Т.04. Прил. №1. Стефани Л. Нимб и лучезарный венец в произведениях древнего. Стефани Л.
Книга представляет собой репринтное издание 1862 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1297 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Бессарабия. Историческое описание. Батюшков П.Н.
Книга представляет собой репринтное издание 1892 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
671 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Императорская Российская Академия наук. Записки. Вступительное чтение в курс турецко-татарского языка. 1861. (Уч.зап..
Книга представляет собой репринтное издание. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению первоначального
1157 руб
Раздел: Анекдоты
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.