телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Бытовая техника -30% Всё для дома -30%

Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Основные формы внешнеэкономических связей Украины

Тому Російська Федерація навіть у довгостроковій перспективі не намагатиметься приєднатися до ЄС, а, навпаки, прагнутиме сформувати йому альтернативу. Оскільки в ЄврАзЕС країни- члени мають узгоджувати зовнішню та вести спільну торговельно-економічну політику, то членство в цій організації практично виключає членство в ЄС. В середньостроковій перспективі діятиме низка чинників як на користь інтеграції в межах пострадянського простору, так і всупереч цьому процесові. До факторів, що сприяють інтеграції, слід віднести схожість економічних процесів, які тут відбуваються, та спільність економічних проблем. Співробітництво щодо їх вирішення може стати потужним поштовхом до економічного зростання та якісних зрушень в економіці. Однак країни пострадянського простору демонструють суттєві розбіжності в стратегіях власного розвитку та в баченні свого місця у системі світогосподарських зв'язків. Політичні розбіжності й корпоративні інтереси національної еліти стоять на шляху можливої співпраці. Проте є й об'єктивні перешкоди на шляху інтеграції, головна з яких - наявність у кожній з країн самовідтворювального процесу поглиблення спеціалізації в системі світового господарства на основі виробництва уніфікованих товарів з низьким ступенем переробки та постачання сировини.

История Украины

Одним із виявів цього стало польське повстання, яке почалося у січні 1863 р. Підготовкою повстання керував Центральний Національний Комітет, який мав тісні зв'язки з польською еміграцією в Західній Європі, головним чином у Парижі. Повстанці ставили метою звільнення Польщі з-під російської влади, відновлення Польської держави в межах 1772 р., ліквідацію кріпацтва, скасування станів з їхніми привілеями. Планувалося, що земля перейде у власність селян, а за її викуп платитиме держава. До повстанців приєдналися офіцери російських полків, що дислокувалися у Польщі. Повстання охопило також Литву, Білорусь, Правобережну Україну. У Києві було організовано комітет, членами якого стали чимало студентів Київського університету. Товариство «Земля і воля», створене 1862 р. у Петербурзі, розповсюджувало відозви на підтримку повсталих. Допомагати полякам закликав у «Колоколі» О. Герцен. Проте сили повсталих були обмежені — не більш як 20 тис. погано озброєних вояків — і російська армія легко їх розбила. Не справдилися надії поляків і на підтримку з боку українського селянства. Деякі з польських панів, намагаючись привернути до себе українських селян, видавали їм так звані «золоті грамоти», в яких проголошували, що саме вони, а не цар, дарували селянам землю і свободу.

Казаки и Запорожская Сечь

Втім російська імператриця й до останнього часу до тих запорожців не має ніякого відношення; запорожці самі, тільки задля свого порятунку, перейшли з попереднього свого Коша на новий і оселилися в турецьких таки, а не в російських кордонах, і якщо кримський хан полишить їх «при попередніх звичаях» і не змушуватиме їх до війни проти Росії, то вони знову можуть у кримську протекцію повернутися, і імператриця не присвоюватиме їх собі. 7. Та якщо кримський хан не облишить свого наміру конче занапастити їх і приневолити до війни проти Росії, і ті запорожці до російської імператриці як до природної своєї государині вдаватися будуть, то імператриця, за християнським законом, тих запорожців як християн, єдиновірців вважає відганяти від себе непристойним і натурально не змушуватиме їх до того, щоб вони спільно з кримським ханом виступали ворогами російської держави. 8. Якщо ж хан житиме у спокої і миру не порушить, то все те минеться, а також і всі запорожці надалі залишаться в мирі. 9. Російська імператриця тих запорожців до останнього часу не приймала і прийняти не хотіла, і якби те вчинилося, й імператриця дозволила б їм житло мати в російських межах, то це «ні за яку супротивність сприймати не можна», бо щодо самої Порти відомо, яким чином російські зрадники Дондук Омбо з товаришами, хоч вони й ідолопоклонники і не єдиновірці туркам, прийняті кримським ханом у протекцію, донині в його краях перебувають і на російські землі без жодної перешкоди з боку Порти чинили напади й надалі чинять.

Німеччина в ІХ–ХІ веках

Боротьба забрала сили папства, яке ставило перед собою утопічну ідею створення світової держави. В кінці кінців, боротьба за інвеституру вплинула на укріплення незалежності Угорщини, Чехії, Польщі. Особливо важливі наслідки боротьба мала для Чехії, яка входила (з кінця Х ст.) в склад Священної Римської імперії; чеські князі в обмін на підтримку імператора завоювали незалежне становище і звели до простої формальності свої стосунки з імперією.Література: “Очерки истории Германии” И.М. Кривогуз, М.А. Коган, Р.С. Мнухина, И.В. Ковалёв. Учпедгиз 1959г.

Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

Підйом національно-визвольного руху. Для національно-визвольного руху царський маніфест став потужним каталізатором в боротьбі за рівноправність націй і ліквідацію національного гніту. Маніфест був опублікований в розпал Всеросійського політичного страйку. З 14 по 21 жовтня вільно знаходився в руках робітничих. 16 жовтня повстали робітничі різних районів. Боротьбу російського пролетаріату підтримали сотні тисяч польських робітничих. 17 жовтня почався страйк солідарності фінських робітничих. Солдати відмовилися розстрілювати демонстрації, а загони фінської червоної гвардії навіть захопили телеграф і телефон. 22 жовтня 1905 року цар підписав маніфест про застосування почав загального і рівного права подачі голосів при обранні фінського сейма. Виборчі права одержували і жінки. Забезпечувалися свобода слова, зібраннь, припинялася діяльність цензури. Російська мова була усунена з діловодства. Замість російських військ і жандармеріі вводилася фінська Червона гвардія. Фіни ставили питання про проголошення республіки. Згодом було підняте питання про заміну російського біло-синє-червоного прапора на фінський білий з синім хрестом.

страницы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Русский язык. 9 класс. Поурочные планы по учебнику С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А.. Тропкина Л.А.
Пособие содержит планы уроков, составленные в соответствии с программой по русскому языку в 9 классе средней общеобразовательной школы. В
61 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги
Москва. Большой адресный атлас.
Самый подробный атлас: Современная застройка Все строения Москвы с номерами Организация дорожного движения Социальные и культурные
393 руб
Раздел: Россия
Москва. Адресный атлас.
В атласе: Схема расположения листов карт атласа. Схема расположения листов карты центра. Схема территориального деления Москвы. Условные
91 руб
Раздел: Россия
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.