телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАРыбалка -30% Одежда и обувь -30% Товары для животных -30%

Україна у революційну добу. Рік 1920

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Поезії та поеми Лесі Українки

Реставратори відновили, наскільки це виявилося можливим, дорогоцінний запис, і потомки одержали змогу почути уже такий далекий від них живий голос Лесі Українки. Але завжди був і буде вічно живим для нас поетичний голос славної дочки українського народу. Вперше він прозвучав у вірші «Надія», яким дев'ятирічна дівчинка відгукнулася па арешт і заслання за революційну діяльність рідної тітки Олени Косач. Відтоді її голос поета-борця, вловлюючи від берегів Случі до Дніпра «плач, і стогін, і ридання», став на захист інтересів трудового народу, через високохудожнє слово перетворився в дієвий засіб громадянського звучання, який був здатний запалювати в людських серцях «блискучу іскру Прометея» — революційний дух— і освітлювати уярмленому народові ідеали свободи й правди, обрії нового суспільного ладу. Чистий, ніжний і сумний, суворий і гнівний — звучить він і сьогодні неповторними акордами з рядків її вогненної громадянської і зворушливо-інтимної лірики, філософсько-психологічних, безкомпромісно-пристрасних ораторій-поем і драматичних творів, чарівної прози й блискучих літературно-критичних та публіцистичних статей, численних високохудожніх перекладів, і, нарешті, він живе в «дзеркалі її душі)) — епістолярії.

Дьяволиада в творчестве Булгакова

В первом печатном выступлении – газетной статье «Грядущие перспективы» - Булгаков с необычайной проницаемостью предсказал, что России придется очень и очень долго платить за национальную вину. Всю ответственность за случившееся автор возлагает на собственный народ, сурово обвиняя его за податливость к «одурачиванию» политиками – безумцами и авантюристами. Вина» и «расплата» станут главными мотивами его творчества. Трудному и долгому пути «излюбленной и Великой Эволюции» его страна предпочла залитый кровью путь революции. В феврале 1920 г., когда большевики стали побеждать и началась спешная эвакуация Белой армии с Северного Кавказа, Булгаков болел тифом. Очнулся он уже на советском Владикавказе – отрезанный от младших братьев, которые после разгрома последнего оплота Белой армии – Крыма, навсегда покинули Россию. Он больше никогда не видел их. Эмигрировать не было возможности. Он жил под страхом разоблачения – как недавно корреспондент белых газет. Чтобы иметь средства к существованию, Булгаков пишет сцены для советской сцены. Летом 1921г. он всё-таки попытался эмигрировать – но неудачно. Осень 1921г., прочувствовав всю горечь окончательного поражения Белой армии, Булгаков переехал в Москву.

Заключительный этап ВМВ

В результате войны народы многих стран разгромили самую черную силу империалистической реакции. Страны многих стран Европы и Азии не пожалели теперь империалистический гнет, решили порвать с капитализмом. Они поднялись по примеру советского народа на борьбу за победу революции и добились выхода на социалистический путь развития. В короткий срок советский народ, руководимый коммунистической партией, восстановил разрушенное и возобновил прерванный войной новый этап в жизни общества. Вторая по своему историческому значению черта мирового развития после Вторая Мировая Война – распад колониальной системы империализма. С конца Второй Мировой Войны до 1963 года в результате освободительной борьбы свыше полутора миллиардов человек населения земли стали свободными. Третья важная черта мирового развития после Второй Мировой Войны – резкое всестороннее ослабление капитализма и обострение его общего кризиса, второй этап которого развернулся в ходе войны. В ходе мирового соревнования двух систем, ставшего стержнем мирового развития на современном историческом этапе, капитализм показал себя как система, исторически изжившая себя, как строй экономической олигархии и периодических кризисов.

Національна політика СРСР в роки перебудови

До політичної номенклатури, насамперед партапарату приходить розуміння того, що зберегти своє панування вона може, тільки перетворившись у власника державного загальнонародного майна на правах власника. Отже, як видно з усього вищесказаного, радянська номенклатура затівала «революційну перебудову» з добре продуманими цілями. У процесі розподілу власності і привілеїв відбулося, по-перше, злиття частини представників усіх номенклатур; по-друге, «нова» номенклатура довела розподіл власності до розгрому Центру і розвалу СРСР; по-третє, нова політична еліта зняла всякі обмеження на фінансово-економічну діяльність, оскільки це відповідало її соціальним інтересам. Якщо коротко характеризувати ситуацію, що створилася, то слід зазначити, що перехід у новий стан у країні здійснювався не буржуазно- демократичним, а кримінально-бюрократичним шляхом. Номенклатурна приватизація і бюрократична лібералізація створювали своєрідний сплав, що віддалено нагадує ринкові відносини. Такі підсумки реформування «по Горбачову». В результаті вже в 1992 році стали проявлятися такі явища, як низька ефективність виробництва, відсутність стимулів господарської діяльності, структурні диспропорції.

Україна після смерті Богдана Хмельницького

Не маючи видатних здібностей і реальних можливостей реалізувати свою програму, в 1663 р. відмовився від гетьманства і на деякий час постригся в ченці. Під час боротьби за булаву на Правобережжі Юрій Хмельницький спочатку підтримував гетьмана П. Дорошенка, а влітку 1669 р. взяв бік його супротивників П. Суховія та М. Ханенка. У жовтні 1669 р. потрапив до рук татар І був відісланий до Стамбула. На початку 1677 р. призначається Портою володарем 'Руського князівства" зі столицею в Немирові. Робив невдалі спроби об'єднати Україну. Після укладення Бахчисарайського договору 1681 р. був відкликаний до Стамбула. 60—80-ті роки XVII ст. увійшли в історію України як “доба Руїни”. На жаль, спадкоємці Б. Хмельницького не змогли успішно завершити його починання. Початком доби Руїни стало усунення восени 1657 р. Ю. Хмельницького від влади. І. Виговський та його прибічники фактично здійснили державний переворот. ВИГОВСЬКИЙ Іван (? — 1663) — діяч українського козацтва. Походив зі старовинного українського шляхетського православного роду. По закінченні Києво-Могилянської колегії служив у державних установах У роки Визвольної війни став одним із найближчих соратників Б.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год. Р-К Правительство Украины
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1925 года (издательство "Харьков").
3416 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства Украины на 1925 год. Р-К Правительство Украины
Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1925 года (издательство "Харьков").
3405 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Пионер советского ракетостроения Ф.А.Цандер. Зильманович Д. Я.
В книге рассказывается о жизни и деятельности замечательного советского ученого, крупного исследователя, талантливого инженера и
1475 руб
Раздел: Технологии, инженерия, сельское хозяйство
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.