телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Всё для дома -30% Разное -30%

Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Махно и Украина

Навіть махновська російськомовна преса часто друкувала матеріали на теми української історії та літератури. Починаючи з 1919 р. махновці самоідентифікували себе як українців. Це відбилося у назві їх військової організації ~ Революційна повстанська армія України. В ідеології руху існувала специфічна ідея української самостійності. Пропонувалась інакша форма реалізації народного суверенітету. Н.Махно стояв на позиціях самовизначення України як окремого економічного організму, розташованого на певній географічній території, на відміну від підходу до України як до географічної території, населеної людьми переважно украї-нської національності. Події 1918-1921 рр. трактувалися Н.Махно не інакше як "Українська революція" . Це процес, під час якого "російська революція на Україні" перетворилася на революцію "Українську". Восени 1919 р. було створено махновську україномовну пресу у вигляді газет "Шлях до Волі" (Катери-нослав) та "Анархіст-Повстанець" (Полтава). Національний склад махновців відомий виключно з книг російських анархістів П.Аріздшова . І хоча перевірка наведених даних сьогодні практично неможлива, немає належних підстав сумніватися в їх достовірності.

Українське національне відродження ХІХ ст.

У сукупності ці процеси дістали назву українського національного відродження кінця XVIII-XX ст. Об'єктивна мета цих процесів полягала в консолідації української нації та відтворенні української державності. Історія українського національного відродження поділяється на три етапи: 1) збирання спадщини чи академічний етап (кінець XVIII — 40-ві роки XIX ст.); 2) українофільський, культурниць кий етап (40-ві роки XIX ст. — кінець XIX ст.); 3) політичний етап (кінець XIX — 1917 p.). Українське національне відродження базувалося на попередніх досягненнях українського народу, зокрема, традиціях національної державності, матеріальній і духовній культурі. Соціальною базою для потенційного відродження було українське село, що зберігало головну його цінність — мову. Виходячи з цього стартові умови для відродження були кращими в Подніпров'ї, оскільки тут ще зберігалися традиції недавнього державного-автономного устрою, політичних, прав, залишки вільного козацького стану, якого не торкнулося покріпачення, а найголовніше — тут хоча б частково збереглася власна провідна верства — колишня козацька старшина, щоправда, переведена у дворянство. Істотний вплив на початок українського національного відродження зробила революція кінця XVIII ст. у Франції, що проголосила «права народів».

Юридическая платформа ОУН

Г. Методи й форми нашої боротьби 19. Єдиний шлях для здійснення наших цілей — це революційна боротьба українського народу і всіх інших поневолених народів проти імперіялізмів Берліна й Москви, яка приспішить поразку обох імперіалізмів та через національні революції поневолених народів доведе до відбудови їх національних держав. 20. Тільки одностайною боротьбою український народ здобуде Українську Самостійну Соборну Державу.

Суверенітет України

Водночас тут є країни з високими технологіями та значними обсягами вільних фінансових ресурсів (Японія, азіатські "молоді тигри", країни Перської затоки, Ізраїль). Через ПСН проходять важливі транспортні комунікації глобального та регіонального рівнів, які мають життєве значення для України, як, наприклад, чорноморські протоки. Спрямування зусиль на утвердження в цьому регіоні окупиться у перспективі створенням експортно- орієнтованої української економіки.На сьогодні Україна не має повноцінних геостратегічних союзників. Та по закінченні періоду ідентифікації України на міжнародній арені такий союзник або союзники обов'язково з'являться.ВисновокОтже, з всього вищесказаного можна зробити такі висновки: Сувернітет-це “збірна ознака держави” він концентрує в собі найбільш істотні риси державної організації суспільства. При цьому, незалежність і верховенство державної влади виражається в слідуючому.В універсальності-тільки рішення держвної влади поширюються на все населення і громадські організації даної країни;В прерогативі - можливості скасування і визнання незначним будь-якого незаконного прояву іншої суспільної влади;В наявності спеціальних засобів впливу, якого не має ніяка інша громадська організація.Я вважаю, що після здобуття недалежності нашої держави її керівництво та і вся українська нація повинна всякими засобами зміцнювати її сувернітет, авторитет на міжнародній арені, а також добробут та незалежність власної країни.СПИСОК

Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Історія національно-визвольних рухів свідчить, що в моменти їхнього піднесення суспільна увага зосереджується на проблемі джерел, історії та семантики національної символіки. Це цілком природно, бо національні символи — не випадкові значки і барви. Вони постають внаслідок історичного та культурного розвитку народу і тісно пов’язані з його духовнісгю, з його прагненням до єднання, готовністю до здійснення своїх національних завдань та забезпечення національних інтересів. Єдиним надійним засобом захисту національних інтересів є створення національної держави. Природно, що в разі поневолення нації насамперед ліквідуються традиційні національні символи, а замість них нашвидкоруч фабрикується і нав’язується нації інша, імперська символіка. У тих представників поневоленої нації, які піддаються імперській пропаганді, відразу обривається зв’язок з національною культурною традицією, слабне і зникає інтерес до історії та культури свого народу, а завершується все це втратою мови і повною денаціоналізацією. Українська державна символіка,— як у скитських царів, у старокняжій Київській державі та в УНР, — відображує традиційну українську національну символіку, що формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Я не понимаю своего ребенка. Книга для родителей о детях от 0 до 6 лет. Подольский А.
Каждый ребенок, даже самый спокойный и покладистый, время от времени «ведет себя плохо». Что делать? Задать себе другой вопрос: почему так
204 руб
Раздел: Дети и родители
Гирлянда.
Длина: 270 см. Материал: металлизированный полиэстер.
402 руб
Раздел: Растяжки, гирлянды
Гирлянда.
Длина: 270 см. Материал: металлизированный полиэстер.
447 руб
Раздел: Растяжки, гирлянды
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.