телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для животных -30% Игры. Игрушки -30% Видео, аудио и программное обеспечение -30%

Українська національна революція, а не тільки протирежимний резистанс

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Лекції з української та зарубіжної культури

Багато хто з цих письменників перекладав українською мовою художні твори світової літератури. Контрольні запитання. 1. Політичне та історичне значення творчості І.Котляревського. 2. Ідея національного визволення України в творчості Т.Шевченка. 3. Інтернаціональні зв'язки та мотиви у творчості Шевченка. 4. Світове значення творчості Т.Шевченка. 5. Історичне значення "Русалки Дністрової". 6. Трагічна доля перших галицьких пропагандистів української мови. 7. Українські мотиви в творчості М.Гоголя. 8. Яке значення мала творчість І.Франка, Л.Українки? 9. Дайте характеристику творчості П.Куліша. Висновки. Кінець 18 та початок 19 ст. стали початком першого етапу національно- духовного відродження в Україні, коли, незважаючи на втрату залишків державної автономії, українська нація добилася визначних успіхів у розвитку своєї культури, як органічної частини світової культури. Лекція 5. Становлення та розвиток української та європейської культури в 19 - початку 20 ст. Частина 2. Українське мистецтво. План лекції: 1. Український театр. 2. Музика. 3. Живопис, скульптура, архітектура. 1. Український театр. В першій половині 19 ст. в Україні з'явився перший професійний театр.

Жизнь и творчество украинского писателя В.К. Винниченко

Що лишається їм, цим “нічним метеликам”, які в пориванні до революційних ідеалів обпекли чисті крильця, як не одягати а себе маску бездумності й моральної вседозволеності? Ідейний і моральний розклад буржуазного суспільства, яке “поглинає” душі недавніх ідеалістів, обурює письменника, бо на його очах деморалізується українське суспільство, відкриває своє справжнє обличчя легендарний революціонер-підпільник, великодержавний шовінізм торжествує перемогу над українським національним відродженням (роман “Хочу”). Тому так дратівливо зреагував В. Ленін у листі до Інесси Арманд на роман В. Винниченка “Заповіт батьків”, бо не міг сприйняти безжалісного розвінчання моральної деградації соціалістів-революціонерів. Згодом, у період національних змагань 1917- 1920 рр., він з болем переконається, у яку морально-психологічну прірву може “кидати” людину політика. У період написання п’єси “Між двох сил”, перебуваючи на Княжій Горі, і, здавалося б, щасливою долею “приречений” на творчість, він не заспокоюється, бо вже остаточно “захворів” на політику, і йому несила спокійно споглядати, як у Києві панує гетьман Скоропадський.

Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

Чимало політологів дають визначення нації як державно-правового утворення, тобто як макрогрупи, що проживає на одній території, має спільний уряд та інші політичні інститути. Таку, по суті, етатистську теорію обстоював правознавець О.Градовський. Визначальним елементом нації він вважав наявність "загальнонаціональної мети", якій відповідає певна державна організація. Проте статистська концепція відмовляє народам, які не утворили через різні причини (іноземне поневолення, на сильницька асиміляція) своєї національної державності, у праві навіть називатися націями. Але чимало націй, не маючи своєї державності під час іноземного панування (як-от українська нація під владою російського царизму чи австро- угорського цісарського режиму), не переставали ними бути. боролися за своє законне право на самовизначення, створення самостійної держави. Тому формула "є держава— є нація, немає держави — відсутня і нація" алогічна. Разом з тим "бездержавне" існування нації лягає тягарем на її історичну долю, стримує розвиток творчих можливостей. В.Винниченко зазначав, що "нація без державності є покалічений людський колективний організм.

Этнополитика

Якщо в західних регіонах, орієнтованих на європейську цивілізацію, мешканці мали можливість розвивати національну культуру, навчати своїх дітей рідною мовою, то в східних та південних регіонах відбувалося послідовне й відверте витіснення української культури російською. Нині ці райони переважно русифіковані, кооперативне тісно пов'язані з російськими підприємствами, тому значна частина їх люду ще не готова сприйняти й втілити в життя українську національну ідею. Українська економіка все ще перебуває в залежності від колишнього народногосподарського комплексу СРСР. Цей фактор не сприяє згуртуванню українського народу. Подолання такої ситуації можливе через створення ефективної ринкової економіки, орієнтованої не лише на зовнішні, але й на внутрішньогосподарські зв'язки, територіальну та духовну консолідацію українців. Значної шкоди справі становлення української нації завдає насаджуване імпершовіністичною пропагандою твердження про те, що Україна ніколи не була державою. Адже важко підвестися з колін і позбавитися принизливого почуття другосортного народу, що ніколи не знав своєї державності, не мав державного мислення.

Зворотне відсилання та відсилання до закону третьої держави

Міністерство освіти України Національний Технічний Університет України "КПІ" навчальна дисципліна: міжнародне приватне право ЗВОРОТНЕ ВІДСИЛАННЯ ТА ВІДСИЛАННЯ ДО ЗАКОНУ ТРЕТЬОЇ ДЕРЖАВИ (реферат) Виконав: студент гр. СП-6. Федоренко А.В. Перевірив: кандидат юридичних наук Цимбалюк В.С. Київ, 1999 р. Зміст Вступ 1. Виникнення проблеми зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави. 2. Суть даної проблеми та способи її вирішення у різних країнах світу. 3. Ставлення до зворотнього відсилання і відсилання до закону третьої держави в Україні. ЛітератураОднією з найскладніших і не вирішених остаточно проблем міжнародного приватного права є проблема прийняття чи не прийняття зворотнього відсилання та відсилання до закону третьої держави. Неоднозначним є й розуміння обсягу іноземного права, до якого застосовується відсилання. Тобто мова йде тільки про матеріально-правові чи колізійни норми.Питання прийняття чи неприйняття зворотнього відсилання (та й відсилання до закону третьої держави), а також обсягу права, до якого відсилає норма, виникла в середині XVIII ст. Європейській судовій практиці вона стала відомою, зокрема, у зв'язку винисенням французьким касаційним судом 1878 р. рішення у справі Форго, яке нині вважається класичним№.Суть справи полягає в тому, що баварський підданий Форго, позашлюбно народжений, постійно проживав у Франції (проте під кутом зору французького закону не вважався таким, що набувдоміцилію у Фрнації), після своєї смерті залишив у французьких банках грошові вклади.

страницы 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Этим летом я - не я. Литтл Джин
Провести летние каникулы так, как хочется? Нет ничего проще - решают Сэм и Алекс и… меняются местами. Они летели в Торонто к знакомым
126 руб
Раздел: Современная литература XX-XXI веков
Шутовской хоровод. Хаксли О.
Творческая богема послевоенного Лондона двадцатых годов... Утраченные иллюзии, жажда сиюминутных наслаждений, "актерство" как
140 руб -40% 84 руб
Раздел: Зарубежная литература первой половины 20 века
Бытовая электроника. Занимательные устройства своими руками (+ CD-ROM). Баширов С.Р.
В книге представлены различные конструкции, которые, как надеются авторы, будут интересны не только опытным, но и начинающим
144 руб
Раздел: Электроника. Радиоэлектроника
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.