телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для детей -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30%

Финансы: конспект лекций

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Решение математической задачи с помощью математических исследований и помощью специального офисного приложения MS Excel

Во втором же, решение задачи с помощью MS Excel, мы достигли того же результата минимизируя недостатки за считанные минуты. Во время всеобщей компьютеризации, все пытаются облегчить себе процесс работы, и это действительно работает. Используемая литература Журнал «Информатика и образование» № 12, 2007. Журнал «Информатика и образование» № 4, 2008. Бурдюкова Е.В.Основы работы в Microsof Excel. Хабаровск: ХК ИППК ПК, 2003. Письменный Д.Т. конспект лекций по высшей математике. М.: Айрис-пресс,2007. Практические задания и методические рекомендации по использованию информационных технологий. Хабаровск: ХК ИППК ПК,2003.

Решение экономических и бухгалтерских задач с использованием инструментария Visual Basic For Application

Федеральное агентство железнодорожного транспорта Сибирский государственный университет путей сообщения Кафедра . - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2008 г. - 47 с. 5. Конспекты лекций по информатике

Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИКурский государственный технический университетИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ (конспект лекций для студентов очно-заочной формы обучения)Курск 2007 ОГЛАВЛЕНИЕ Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение Информационные технологии в экономике и их задачи Основы автоматизации экономической деятельности предприятий Компьютерные технологии моделирования управления Применение сетевых технологий в экономической деятельности Защита информации в экономических информационных системах Программное обеспечение экономической деятельности Литература ТЕМА 1. Экономическая деятельность и ее информационное обеспечение Роль информационных технологий в развитии общества состоит в ускорении процессов получения, распространения и использования обществом новых знаний. Сегодня под информационным обществом понимается общество, в котором информация является ключевым компонентом экономической и социальной жизни. Информационное общество — общество, в котором большинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - знаний. Информатизация общества.

Захист інформації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РАДІОТЕХНІЧНИХ ПРИСТРОЇВКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ до дисципліни: ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇОдеса ОНПУ 2007 Конспект лекцій до дисципліни Захист інформації для студентов спеціальностей 7.090701, 8.090701 ) і генератор Джеффа (мал. 3.15) На відміну від простого перемножника, генератор Джеффа має ту позитивну властивість, що він не порушує баланс нулів і одиниць у вихідній послідовності, якщо такий баланс був на вході. Використовуючи рiз - номанітні нелінійні вузли і комбінуючи їх багаторазово, одержують можливість виконати складні нелінійні перетворення. Сукупність таких вузлів називають нелінійними вузлами ускладнення (НВУ). Входи НВУ підключають до виходів осередків пам'яті ЛРР, після чого нелінійний вузол ускладнення на своєму виході формує гаму. В результаті структурна схема шифратора на ЛРР може мати вид, поданий на мал.3.16. Як усяка цифрова система передачі потоковий шифратор потребує синхронізації між передаючою та прийомною гамою з точністю до біта.

Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

Але діяли вони розрізнено, неузгоджено й тим самим прирекли визвольний рух місцевої людності на невдачу. Наступ військ Дмитра Корибута на Литву в 1392 р. закінчився поразкою. Почався контрнаступ литовських загонів на Україну. Протягом 1392—1395 pp. Вітовт відібрав у повсталих князів найбільші удільні князівства й передав їх своїм прибічникам. Українська знать поставилася до них вороже. Коли на місце усунутого Володимира Ольгердовича до Києва в 1394 р. прибув Скиргайло, то боярство відмовилося йому коритися. Князь мусив відмовитися від обмеження прав місцевих можновладців і почав підтримувати їхнє прагнення до незалежності від центру. Однак така лінія поведінки київського правителя не влаштовувала Вітовта, й Скиргайло був отруєний. У 1399 р. до Києва приїхав намісник Вітовта, його племінник Іван Гольшанський. Таким чином удільний устрій України було ліквідовано. Література 1. Субтельний О. Україна: історія. - К.: Либідь, 2004. - 736с. 2. История Украинской ССР. Под ред. Ю.Ю. Кондуфора, т.4, в 10-ти т.к.: Н. д., 1983. - 694с. 3. Губарев В.К. История Украины: конспект лекций для студентов и преподавателей. Д.: БАО, 2004. - 384с. 4. Борисенко В. Й.Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. 2-ге вид.: Навч. посібник. -- К Либідь 1998.- 616 с.

страницы 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Конспект лекций по высшей математике. В 2-х частях. Часть 1. Письменный Д.Т.
Настоящий курс лекций предназначен для студентов вузов, изучающих высшую математику в различных вузах. Первая часть содержит необходимый
205 руб
Раздел: Научные издания, теории, монографии, статьи, лекции
Рассказы. Домашнее чтение. Кристи Агата
Сборник содержит 7 адаптированных рассказов знаменитой английской писательницы XX века. Текст каждого рассказа снабжен упражнениями,
77 руб
Раздел: Книги для чтения. Адаптированные тексты
Фразовые глаголы английского языка. Краткий справочник. Угарова Е.В.
В данном справочнике представлены наиболее распространенные фразовые глаголы английского языка с объяснениями их значения и примерами
41 руб
Раздел: Словари и справочники
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.