телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Красота и здоровье -30%

Шлях Аріїв: Україна в духовній історії людства

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

Це мало далекосяжні (переважно негативні) наслідки для становлення національної державності в 1917-1918 рр. Водночас демократично-народницька течія отримала й певне наукове обґрунтування. Особливою оригінальністю відзначалися наукові розробки, що їх нарівні з М. Грушевським здійснювали в міжвоєнний час (1918-1939 рр.) Р. Лащенко (1878-1929; основні праці — «Лекції з історії українського права», 1923; «Автономний статут демократичної Української республіки») та С. Шелухін (1864-1939; основні праці — «Монархія чи республіка?»; «Україна»; «Право України на свою державність»; «Шляхи до української соборності»). Основні ідеї української політичної думки набули розвитку у творчості видатного вченого, енциклопедиста, історика М.С.Грушевського (1866 - 1934 рр.). Його політичні ідеї базуються на двох принципових моментах: представницькій системі правління та широкій децентралізації держави на ґрунті національної та регіональної автономії. Політичні погляди Грушевського були продовженням демократичних традицій політичної думки України ХІХ ст. Він вважав, що створення держави повинно бути справою самого народу.

Погляди Фрейда на релігію та деякі проблеми сучасності

Ці підстави містяться в суперечності між дійсним і бажаним. Будучи завжди незадоволеним соціальною дійсністю, чоловік, як правило, бачить бажаний, справедливо організований мир або у минулому, або в майбутньому. Наближати бажане майбутнє можливо двома шляхами: зовнішніми і внутрішніми засобами. По першому шляху йшли реформатори-завойовники (Наполеон, Гітлер, Сталін), по другому – творці релігії, духовні вчителі людства (Ісус, Будда, Мухаммед). - Психологічна підстава релігії, що зовні виявляється у відчутті страху, самоти, невпевненості, мир людини не може побут зрозумів, розкритий в рамках людського спілкування. Немає співбесідника, якого все зрозуміє, все пробачить, ніколи не зрадить. Вирішити протиріччя між людською індивідуальністю і людським суспільством, а також вирішити проблеми людського розуміння можливо тільки у сфері релігійної свідомості. Саме тут людина знаходить ідеального співбесідника. І таким співбесідником є Бог. Не випадково тому у християн молитва розглядується як діалог з Богом. Отже, ці факти не лише свідчать про складність такого духовного феномену, яким є релігія, але і доводить, що потреба в релігійній вірі закладена в самій суперечливій природі.

Ставлення дорослого населення до фізкультури і спорту

Вступ Актуальність. Однією з першорядних проблем нашого буття є проблема здоров'я нації. Виняткову роль у її розв'язанні відіграє фізичне виховання, яке водночас є важливим засобом формування особистості. У зв'язку з екологічною й демографічною ситуацією стан здоров'я населення в Україні катастрофічно погіршується. Процес відродження української національної школи сприяє зміні ставлення фізичного виховання. Його слід віднести до пріоритетних напрямів розвитку освіти. Важливе значення у цій сфері діяльності мають загальнолюдські гуманістичні цінності, що полягають, зокрема у впливі не тільки на здоров'я і фізичну досконалість а й передусім на духовний світ, культуру людини, її світосприйняття, емоції, моральні принципи, естетичні смаки. Йдеться також про відродження ідеалів, народних звичаїв, традицій і ритуалів. Заняття фізичними вправами – це і спілкування з іншими людьми, природою, і виховання комунікабельності та колективізму, і активний відпочинок, розваги. Уміння контролювати роботу тіла є шляхом до розумового, духовного і морального удосконалення. Встановлення міцної взаємодії між психічною сферою і фізичними можливостями організму дає відчуття гармонії, високу працездатність, активне довголіття.

Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах

Дана курсова робота складається із вступу, висновків, трьох розділів, додатків та бібліографії, що налічує 20 видань. Розділ 1. Податок на додану вартість в Україні 1.1 Теоретичні засади функціонування ПДВ В багатовіковій історії людства податок на додану вартість – порівняно новий вид податку. Вперше він був введений у Франції в 1954 р. економістом М. Лоре. Потім ПДВ набув широкого поширення – спочатку в інших країнах Європи (кінець 60-х – початок 70-х рр.) і дещо пізніше – в країнах Азії, Африки і Латинської Америки. Нині податок на додану вартість стягується майже у 80-ти країнах, серед яких практично всі промислово-розвинуті країни. Поряд з цим слід також зазначити, що даний податок й досі не запроваджений в таких країнах як Австрія, Швейцарія, США. У кінці 80-х – на початку 90-х рр. ПДВ було введено в країнах Східної Європи (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія), а також в деяких країнах СНД (Білорусь, Казахстан). В Україні і Росії ПДВ введено в 1992 р. З розвитком виробництва товарів тривалого використання розширювалася й сфера підакцизних товарів: до неї почали входити телевізори, мотоцикли, автомобілі, велосипеди, холодильники і т.д. Розширення асортименту споживчої продукції обмежувало розвиток акцизів в специфічній формі.

Про історичну урбоекологію

Але якщо явище існує в реальності, воно повинне мати історичну ретроспективу, сформуватися в ході історичної динаміки, мати не тільки синхронний, але й діахронний зріз. Тому розгляд історичної екології міста має не тільки академічний, але також практичний інтерес - історична урбоекологія надає право на існування сучасної екології міста, якщо ж її ні, те й екологія сучасного міста виглядає певною мірою вигаданим поняттям, наслідком близьких до сучасності й позбавлених історичних корінь подій. Історична екологія міста хронологічно починається з виникнення міст і формування їх як принципово нових форм поселень в історії людства. Здавалося б, виникнення міст є початок історичної екології міста, якщо, звичайно, місто може вважатися специфічною екологічною нішею. Але сама по собі проблема появи перших міст породила більшу дискусію в історичній літературі й дотепер викликає гострі суперечки. Місто на тлі всіх цих спостережень виникає як закономірний шлях топографічної концентрації ремесла, господарського життя в цілому, населення, торгівлі, ущільнення, якщо можна так виразитися, соціальних зв'язків.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Влияние церковного учения и древне-русской духовной письменности на миросозерцание русского народа и в частности на народную. Попов Алексей
Книга представляет собой репринтное издание 1883 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1458 руб
Раздел: Гуманитарные науки
История о Донском войске. Ч.1.. Попов Алексей
Книга представляет собой репринтное издание 1814 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1471 руб
Раздел: Гуманитарные науки
Древне-русские полемические сочинения против протестантов. 1. Ответ царя Иоанна Васильевича Грозного Яну. Попов Андрей
Книга представляет собой репринтное издание 1878 года. Несмотря на то, что была проведена серьезная работа по восстановлению
1313 руб
Раздел: Гуманитарные науки
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.