телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Книги -30%

100 великих врачей

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Характеристика политико-географического положения Китая

Школьники и студенты бесплатно получают одежду, обувь, белье, рабочие и члены сельскохозяйственных кооперативов – одежду. Как признает руководство КНДР, «народ живет не так хорошо, как люди европейских стран», но при этом средства массовой информации постоянно убеждают население в том, что благодаря мудрости «великого вождя» оно счастливо, а трудности объясняют угрозой внешнего врага – США. На поддержание военного потенциала КНДР затрачивает 30 % бюджетных расходов. КНДР имеет дипломатические отношения более чем со 100 странами мира. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и продукции. До 1949 года транспортное сообщение в Китае было очень слабо развито. Около 60% грузовых перевозок осуществлялось тягловым скотом, на джонках при помощи рикши. Первая железная дорога длиной в 10 км была построена в 1881 году в провинции Хэбэй, в настоящее время Китай занимает пятое место в мире по железнодорожным перевозкам. Внешняя торговля занимает центральное место в системе внешнеэкономических связей Китая. По оценкам, к концу 90-х годов внешнеторговый оборот КНР составит 400 млрд. долл. (экспорт - 121,3 млрд. долл., импорт - 191,2 млрд. долл., 1994 г.). Растет “экспортность” хозяйства страны (объем внешней торговли составляет около 30% стоимости ВВП Китая).

Государственное стимулирование инвестиционного процесса: опыт США и Юго-Восточной Азии

Так, після авсгрійської революції 1848 року блакитно-жовті прапори відразу замайоріли у Львові, Дрогобичі, Стрию, Яворові та в інших містах Галичини. Під цими прапорами формувалися загони української народної гвардії, відроджувались елемента державності й національне житгя. Синьо-жовтою барвою прикрашалися й загони селянської самооборони, створені на початку 1849 р. у Сяноку, Самборі, Стрию, Коломиї та Станіславі (голубі мундири з жовтими відлогами), синьо-жовті лафети гармат тощо. Ці ж кольори панували в мундирах галицьких гірських стрільців, організованих того ж року у складі австрійської армії. Аналогічну картину спостерігаємо й у Східній Україні після революції 1905 р. Незважаючи на заборону російського уряду відзначати 100-літню річницю від народження Великого Кобзаря, київське студентсгво вийшло у березні 1914 р. на маніфестацію під жовто-блакитними прапорами. 25 березня 1917 р. жовто- блакитні і малинові запорозькі прапори вже уквітчували маніфестації в багатьох містах імперії, в тому числі й двадцятитисячну демонстрацію у Петрограді.

Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

Основна федеральна ставка податку на прибуток корпорацій складає 34 %, але вноситься він ранжовано . За перші 50 000 дол. прибутку платиться 15 % , за наступні 25 000 дол. – 25 % і лише на решту суми вступає в дію основна ставка . Майже така ж схема працює і Великобританії , але в цій країні корпорації діляться на дві групи : 1. Дрібні ( з прибутками до 100 000 фунтів стерлінгів ) вони сплачують податок за ставкою 25 % 2. Великі ( з прибутками більше 100 000 фунтів стерлінгів ) вони сплачують податок за ставкою 33 % До списку найдійовіших стимулів можна також віднести пільгове оподаткування реінвестованих прибутків , пільги на науково дослідні та конструкторські роботи . Якщо знову звернутися до досвіду США то можна виявити ще один цікавий приклад стимулювання через податкові пільги НТП та одночасне сприяння поліпшенню екологічної ситуації . Підприємства в США мають податковий кредит при сплаті податку на доходи корпорацій в розмірі 50 % вартості обладнання , що використовує енергію сонця та вітру . На мою думку можна було б впровадити також стимулювання виробництва у відстаючих регіонах країни . Механізм цього процесу наступний в найменш розвинутих областях встановлюються знижена на 5-6 % ставка податку на прибуток.

Шпаргалки по истории государства и права Казахстана

Этногенез прекратился в 13 в из за монгольских завоеваний. 8.Политические объединения кочевых племенных союзов найманов и кереитов.840 процесс формирования конфедерации кочевников Центральной Азии Цзубу.Северные Цзубу (кереиты), западные цзубу (найманы).9-11в конфедерация цзубу возглавл-ся далай ханом. Найманов – хан, Кереитов – буюрук-хан. Власть передавалась по наследству. Конец 11в Цзубу под властью Ляо.1125 незав-ть кереитов. 1143 независимость найманов от Ляо. 1183 Китайская империя признаёт Торгула (правителя кереитов) ванном (царём). 1203 кереиты разгромлены бывшим зависимыми монголами.В:11-13в найманами управляли 2 правителя:буюрук хан и таян хан.У найм и кереитов орда - ставка хана и его правительство.Она ведала имуществом и войсками хана.Чиновники – черби. Велось делопроизв-во, бумага скреплялась ханск печатью.ТЕРРИТОРИЯ. Улус (самоуправ-ся полит система вкл-я территорию и население. У найманов также делился на 2крыла Улус, Крылья, на тумены, 1000,100,10. По числу выставляемых воинов. Улус делился на племена. ПРАВО: о.и. – Обычай. Существовал кодекс законов Еке-Торе (великая правда) 9.Общественно политический строй государства караханидов. С середины 10 в н э.

Ответы на экзаменационные вопросы по истории

Это снизило напряжённость на дальневосточных границах. Договор соблюдался в течение всей Великой Отечественной войны. Надежды Сталина на длительное сотрудничество с Германией не оправдались. Пакт Молотова-Риббентропа лишь отодвинул войну на два года. Советский союз остался без союзников. Расширение границ не принесло безопасности стране. Советская страна накануне Великой Отечественной войны В годы первых пятилеток создали новую оборонную промышленность. Появились автомобильная, тракторная, танковая, авиационная отрасли. За три с половиной года третьей пятилетки расходы на оборону составили более четверти всех ассигнований в промышленности. За это же время ежегодный прирост продукции в оборонных отраслях составил 39 %. В строй было введено около 3000 новых промышленных предприятий. За 1939 - первую половину 1941 гг. произвели около 17 тысяч самолётов, 7,6 тысяч танков. Армия получила свыше 80 тысяч орудий, 200 тысяч пулемётов и автоматов. В 1940 г. флот пополнился 100 боевыми кораблями. Тем не менее этого было недостаточно, современной техники не хватало.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

100 великих красавиц. Прокофьева Елена Владимировна
На протяжении всей истории человечества каждая эпоха приносила свое представление о женской красоте. Во времена Античности красивыми
252 руб
Раздел: Сборники биографий
Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий в детском саду и дома. Наглядно-дидактическое пособие для занятий с детьми. Емельянова Э.
Серия наглядно-дидактических пособий "Расскажите детям" предназначена для групповых и индивидуальных занятий с детьми 3-7 лет в
110 руб
Раздел: Дидактические материалы, практикумы
Реликвии Священной Римской империи германской нации. Низовский Андрей Юрьевич
Имперская корона и Священное копье, реликвии Креста Господня и коронационное Евангелие - исторические хроники сохранили упоминание о
183 руб
Раздел: Тайны (таинственные явления в природе и истории)
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.