телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы

РАСПРОДАЖАТовары для спорта, туризма и активного отдыха -30% Всё для дома -30% Товары для дачи, сада и огорода -30%

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

НСБУ

У ньому за десятковою системою наведені коди (номери) й найменування синтетичних рахунків (рахунків першого порядку) й субрахунків (рахунків другого порядку). Першою цифрою коду визначено клас рахунків, другою — номер синтетичного рахунка, третьою — номер субрахунка. Контирування документів первинного обліку, ведення регістрів бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням, щонайменше, коду класу й коду синтетичного рахунка. Нові синтетичні рахунки можуть уводитися до Плану рахунків Міністерством фінансів України за відповідними клопотаннями щодо бухгалтерського обліку специфічних операцій. Субрахунки використовуються підприємствами виходячи з потреб управління, контролю, аналізу й звітності та можуть ними доповнюватися введенням нових субрахунків (рахунків другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків цього Плану рахунків. Порядок ведення аналітичного обліку та кореспонденції рахунків, не наведених в Інструкції, встановлюється підприємством виходячи з норм цієї Інструкції, положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку та управлінських потреб. Інструкція із застосування Плану рахунків спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних рахунках і субрахунках.

Облік витрат на оплату праці

КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТВінницький торговельно-екномічний інститут Курсова робота на тему: № 5, березень 1996 р. Тимчасові вказівки, що до застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

Курсова робота Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

Облік виробничих запасів

Метою курсової роботи є вивчення методичних аспектів обліку виробничих запасів, що забезпечується дослідженням нормативних документів, які регулюють питання обліку виробничих запасів, а також підручників, навчально-методичних посібників, наукових статей, тощо. Для досягнення вказаної мети були поставлені і вирішені наступні завдання: дослідження економічної сутності виробничих запасів; здійснення аналізу особливостей ведення обліку виробничих запасів; розгляд нормативних і законодавчих документів, що регулюють організацію обліку виробничих запасів; аналіз документального оформлення руху виробничих запасів; вивчення аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів та їх руху. Об язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291. 15. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30.10. 99р. № 291 (зі змінами і доповненнями). 16. Типовий порядок визначення норм запасів ТМЦ № 17-60/26 затверджений: Наказ Міністерства фінансів України від 31.05.91р. № 07-102. 17. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підруч. для студ. вищ. закл. екон. спец. – 5-те вид., допов. і перероб. – К.: А.С.К., 2000. 18. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 535 с.

Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток

ЗмістВСТУП Проблеми застосування тимчасових різниць при розрахунку податку на прибуток ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУПАктуальність теми. Процес побудови ринкової економіки в Україні супроводжується змінами взаємовідносин між підприємствами, зацікавленими в отриманні достовірної інформації про прибуток. Як основне джерело розширеного відтворення виробництва прибуток є джерелом доходів бюджету у вигляді податку на прибуток. Наслідком різних цілей податкового та бухгалтерського законодавства є різниці у визначенні активів, зобов , затверджене наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290. Інструкція Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва // Все про бухгалтерський облік. – 2002. -№ 28. – С. 10-11. Антипов А.Р. Облік податку на прибуток: бухгалтерський та податковий аспект / А.Р. Антипов // Бухгалтер. – 2005. - № 14. – С. 12-18. Куліковська Ю.М. Податок на прибуток в системі бухгалтерського обліку / Ю. М. Куліковська // Все про бухгалтерський облік. – 2006. - № 4. – С. 19-25. Чацкіс Ю.Д. Фінансовий облік / Ю.Д. Чацкіс. – Донецьк: ДонДУЕТ , 2006. – 567 с.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чай на здоровье. Укра Марк
Чай с древних времен славится своими уникальными оздоровительными свойствами. В своей книге известный эксперт по чаю Марк Укра, которого
162 руб
Раздел: Популярные диеты, диеты для похудения
Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ. Ричард Линн
Фактор интеллекта в жизни тех или иных народов и рас многократно освещался в преданиях и пословицах на протяжении всей истории. Примеров
355 руб
Раздел: Прочие издания
14 фокусов для юных волшебников.
Сумеешь развязать узел на веревке, не прикасаясь к нему? Научись этому и другим трюкам из нашего набора и устрой незабываемое
579 руб
Раздел: Фокусы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.