телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАВидео, аудио и программное обеспечение -30% Разное -30% Игры. Игрушки -30%

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Добрива

іністерство науки та освіти Українисередня загальноосвітна школа № 16 Творча робота на тему:Добрива Виконала: Шмілько Христина 8-В клас Дніпропетровськ 2003 ПЛАН Уведення 3 Зміст живильних речовин у ґрунтах 4 Добрива 6 Список використовуваної літератури 12 Уведення Харчування - це основа життя будь-якого живого організму, у тому числі й рослин. Поза харчуванням не можна зрозуміти сутність процесів росту і розвитку. З погляду практичного рослинництва найважливішим засобом поліпшення харчування сільськогосподарських культур є раніше застосування органічних і мінеральних добрив. Ріст рослинної продукції визначається безліччю факторів, серед яких ведуча роль усе-таки належить добривам і особливо мінеральним, виробництво яких нарощує високі темпи. Ґрунт є основним джерелом забезпечення сільськогосподарських культур живильними речовинами. Однак у сучасних умовах безупинної інтенсифікації сільськогосподарського виробництва для щорічного вирощування високих врожаїв із продукцією гарної якості досить часто виявляється недостатнім та кількість живильних речовин, що надходить у рослини з органічної речовини і важкорозчинних мінеральних з'єднань ґрунту в результаті діяльності мікроорганізмів і кореневої системи рослин.

История Украины (2)

Новий закон дозволяв кожному вийти з подвірного господарства і стати власником своєї землі. Головне гальмо в розвитку сільського господарства П. Столипін убачав саме в «общині», до якої були, мов ланцюгом, прикуті селяни і контроль якої постійно тяжів над ними. Селянин не міг покинути її, не міг продати землю, бо вона належала общині. Ця система мала й інші серйозні вади. Вона, зокрема, не давала можливості застосування передових методів господарювання. В політичному плані община, на думку ініціаторів реформи, була формою зрівнялівки, що вела село до ще більшого зубожіння, створюючи підґрунтя для соціального невдоволення. Община негативно впливала на сільське господарство усіх регіонів імперії, але до ще гірших наслідків спричинялася вона для України, де населення було більш звичне до індивідуального господарства, до хуторів. Тільки угіддя, ліси та сіножаті залишалися після столипінської реформи у спільному володінні. Законодавчі акти, прийняті Думою з питань аграрної реформи, не тільки проголошували, а й значною мірою гарантували право селянина на власну землю.

Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

Висновок             Необхідність переходу на Національні стандарти бухгалтерського обліку, які не суперечать міжнародним стандартам, в тому числі і по обліку активів господарюючих суб’єктів, продиктовано тим, що старі положення бухгалтерського обліку, які базувалися, в основному на правилах Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, не давали реального уявлення про активи, що, в свою чергу, утруднювало: – прийняття управлінських рішень; – складання бізнес планів; – отримання інвестицій, у тому числі від іноземних партнерів.             Таким чином, НСБО привели значення активів до їх справедливої вартості, що дає реальне уявлення про їх величину і дає можливість користувачам звітності (інвесторам, акціонерам, засновникам тощо) оцінити ситуацію для прийняття управлінських рішень.             Так, виходячи з норм П(С)БО 9 “Запаси”, бухгалтери зрозуміють, що уся вартість малоцінних та швидкозношуваних пердметів (термін служби яких до одного року), які передані (передаються) в експлуатацію, розглядається як витрати підприємства, тобто в балансі і на рахунках не може бути показника про вартість малоцінних предметів в експлуатації, про нарахування зносу по ним.

Підвищення рівня ліквідності банків на основі використання іпотечних продуктів

Особливість таких видів іпотечних продуктів полягає в тому, що вони задовольняють тих позичальників, сукупний дохід яких буде з часом збільшуватись. Існування такого різноманіття складних схем іпотечного кредитування обумовлене пошуком найбільш гнучких та привабливих умов для клієнтів та найменш ризикованих для кредиторів. Зростаюча кількість пропозицій на ринку іпотечного кредитування призводить до загострення конкуренції серед банків, що пропонують іпотеку, і, як наслідок, до появи нових продуктів на іпотечному ринку. Сьогодні в українській практиці іпотечного кредитування банками широко використовуються кредити з фіксованою ставкою. У стандартному кредитному договорі такого типу ставка відсотка встановлюється при його наданні та залишається незмінною протягом усього строку дії кредиту. У разі використання фіксованої ставки банку необхідно рефінансува-ти свій іпотечний портфель від 05.06.2003 р. № 898-1У. Із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 15.12.2005 р. № 3201-ГУ, від 22.12.2005 р. № 3273-ІК від 23.02.2006 р. № 3480-IV. 12. Жуков И.В., Щербаков А.И. Ипотечное кредитование затрат на приобретение и строительство жилья // Экономика и предпринимательство в строительстве. — Выпуск 4: Сборн. научн. трудов/ Отв. ред. А.И.Щербаков. — Новосибирск: НГАСУ, 1998. - С. 98-101. 13. План рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджений постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 р. № 280. 14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2000 р. № 279. 15. Гладких Д. Основні показники діяльності банків України за підсумками 2005року//Вісник НБУ. - 2006. -№ 4. - С. 22-27.

Господарські операції

Київський Гуманітарний Інститут Контрольна робота з дисципліни «Бухгалтерський облік» Варіант №20 Виконав: студент III курсу за спеціальністю - Маркетинг заочної форми навчання Нагорний О.С. Київ-2008 План Вступ 1. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 2. Інвентаризація, її значення, види та порядок проведення 3. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів та інших необоротних активів 4. Облік операційних витрат 5. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності 6. Звіт про власний капітал Задача Тести Список літератури Вступ На сьогоднішній день в Україні утворилась нова економічна система, що побудована на ринкових відносинах. Якісні зміни торкнулися всіх ділянок управління, в тому числі і бухгалтерський облік. Перехід до ринкової економіки жадає від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і керування виробництвом, активізації підприємництва і мобілізації невикористаних резервів.

страницы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Поурочные планы. Литературное чтение. 4 класс. II полугодие. К учебнику Кубасовой. Дорогигина
В пособии представлено поурочное планирование к проведению уроков чтения в 4 классе (по учебнику О.В.Кубасовой "Литературное чтение.
53 руб
Раздел: Методическая литература, программы, каталоги

без
фото
Литературное чтение: Материалы для проведения контрольных и проверочных работ: 1-4 классы - 192 с. {Библиотека учителя.

21 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ

без
фото
Литературное чтение: Программа для четырехлетней начальной школы (система начального обучения Занкова Л.В.) - 42 с. ~92.11.13.

44 руб
Раздел: ВСЕ РАЗДЕЛЫ
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.