телефон 978-63-62
978 63 62
zadachi.org.ru рефераты курсовые дипломы контрольные сочинения доклады
zadachi.org.ru
Сочинения Доклады Контрольные
Рефераты Курсовые Дипломы
путь к просветлению

РАСПРОДАЖАОдежда и обувь -30% Товары для дачи, сада и огорода -30% Игры. Игрушки -30%

Iнструкцiя про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України

Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты
Молочный гриб необходим в каждом доме как источник здоровья и красоты + книга в подарок

поискв заголовках в тексте в маркете

Голод в Україні в післявоєнні роки

План Вступ 1. Голодомор в Україні 1946-1947 років 1.1 Організація третього голодомору 1.2 Голод в Україні на початку 1947 року 1.3 Голод 1946-47років – штучний геноцид радянської влади Висновок Список використаної літератури Додатки Вступ Страшні голодомори в Україні, які були організовані більшовицькою владою в 20—30-х роках, виявилися не останнім випробуванням на виживання для нашого народу. Черговою спробою геноциду українців був голод 1946-1947 років. Так, 1946 рік був неврожайним, давалася взнаки і повоєнна розруха. Але того збіжжя, що вродило на українських ланах, вистачало, аби не допустити нового голодомору. Однак під тиском Москви з України вимітали все, що можна було. Щоб виконати намічене Москвою, керівник УРСР Микита Хрущов вдавався до найрізноманітніших заходів впливу. Скажімо, тільки постанов ЦК КП(б)У було ухвалено 49, заслуховувалися звіти 24 областей, з роботи увільнено 743 чоловіки, під суд віддано 1.645 посадових осіб (ЦДАГОУ: Ф.1. — Оп.23. — Спр.4029. — АРк.43-44). Але й такі адміністративні дії Хрущова не задовольнили Москву, його вважали там, як це видно з його спогадів, надто м'яким, бо, мовляв, дуже вже часто сигналізує про загрозу нового голоду в Україні.

Духовна культура українського народу

другої половини XVII ст. – кінця XVIII ст. План Історичні умови культурного життя українського народу Культура козацької держави (1648–1781) Освіта і наука. Культурно-просвітницька діяльність Києво-Могилянської академії Історично-мемуарна проза Література Театральне мистецтво Музична культура Архітектура, образотворче, декоративне та ужиткове мистецтво 1. Духовна культура України другої половини XVII – кінця XVIII ст. розвивалась у складних умовах розгортання національно-визвольної боротьби народу проти іноземних поневолювачів, що найбільш яскраво виявилось у широкому народному русі та воїнських подвигах запорізького козацтва, яке відіграло величезну прогресивну роль у війнах з Туреччиною, Кримським Ханством та Річчю Посполитою. Кульмінаційною точкою боротьби українського народу проти польської шляхти була національно-визвольна війна 1648–1654 рр. під проводом Богдана Хмельницького. Козацько-гетьманська держава проіснувала понад 100 років. Вона залишала глибокий слід в історії та духовній культурі українського народу. Гетьманська Україна за часів Івана Мазепи (1687–1709), Івана Скоропадського (1709–1722), та Кирила Розумовського (1750–1764) перебувала на рівні найбільш освічених країн Європи. 2. Духовна культура українського народу досягла високого рівня в період існування козацької держави (1648–1781).

Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

Бізнес-планування допомагає не втратити їх і використовувати для перетворення і підвищення ефективності діяльності на ринку. 1.2 Цілі і завдання бізнес-плану Бізнес-план став принципово новим для української економіки документом. Основною метою його розробки виступає планування господарської діяльності підприємства на найближчий і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і наявності необхідних ресурсів. До інших цілей відносяться: визначення бізнес-планом ступеня життєздатності і майбутньої стійкості підприємства, зниження ризику підприємницької діяльності; конкретизація перспектив бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників; забезпечення зовнішніх інвестицій. Бізнес-план враховує не тільки внутрішні цілі підприємства, але і зовнішні цілі осіб, зацікавленість в участі яких є у підприємця. Головним чином це інвестори. Бізнес-план є документом, що дозволяє оцінити доцільність вкладення грошових коштів (капітал) в проект, що розробляється. Науково обґрунтований бізнес-план є кількісним і якісним орієнтиром як для самого підприємця, так і для його партнерів і кредиторів.

Соціальна структура суспільства

План 1. Соціальна структура українського суспільства 2. Вплив третього сектора на форми способи та методи реалізації політичної влади 3. Аналіз окремих проблем українського суспільства Список використаної літератури 1.Поняття соціальної структури українського суспільства Як і поняття «соціальні відносини», поняття «соціальна структура» вживається в широкому і вузькому розумінні. У широкому розумінні соціальна структура – це складова суспільства, в основі якої лежить процес функціонування та розвитку соціальних (суспільних) відносин. Соціальна структура суспільства характеризується сталими взаємовідносинами елементів у соціальній системі, кожний з яких функціонує на рівні складної підсистеми з певними взаємозв'язками, взаємозалежностями. Основними елементами соціальної структури є люди (індивіди, особистості), які обстоюють певні соціальні позиції (статуси) у системі соціальних відносин, виконуючи при цьому певні соціальні функції (ролі). Саме на основі статусно-рольових ознак соціальної структури суспільства відбувається об'єднання людей у соціальні спільності (класи, групи). У цьому зв'язку соціальну структуру суспільства часто визначають як сукупність статусів і ролей.

Экзаменационные вопросы по курсу "Международная торговля" укр

38 Практика застосування антидемпінгових заходів проти українських товарів. 82 Практика міжнародного регулювання торговельних відносин. 89 Ретроспективний аналіз розвитку міжнародної торгівлі. 7 Рівні регулювання міжнародної торгівлі. 60 Роль держави як регулятора зовнішньоекономічних зв’язків. 58 Світова практика антидемпінгового розслідування. 78 Світова практика застосування технічних бар’єрів у міжнародній торгівлі. 74 Сировинні кризи та шляхи їх подолання. 18 Система ГАТТ/СОТ – основні етапи формування та принципові завдання доцільності. 90 Система об’ємних та результуючих показників міжнародного товарного обміну. 11 Специфіка та характерні риси світових товарних бірж. 48 Співставлення вигідності та доцільності здійснення основних видів зустрічних угод. 15 Стандартна модель зовнішньої торгівлі.

страницы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Чай на здоровье. Укра Марк
Чай с древних времен славится своими уникальными оздоровительными свойствами. В своей книге известный эксперт по чаю Марк Укра, которого
162 руб
Раздел: Популярные диеты, диеты для похудения
Расовые различия в интеллекте. Эволюционный анализ. Ричард Линн
Фактор интеллекта в жизни тех или иных народов и рас многократно освещался в преданиях и пословицах на протяжении всей истории. Примеров
355 руб
Раздел: Прочие издания
14 фокусов для юных волшебников.
Сумеешь развязать узел на веревке, не прикасаясь к нему? Научись этому и другим трюкам из нашего набора и устрой незабываемое
579 руб
Раздел: Фокусы
телефон 978-63-62978 63 62

Сайт zadachi.org.ru это сборник рефератов предназначен для студентов учебных заведений и школьников.